dãy hoạt dộng hóa học của kim loại lớp 9

I. Dãy sinh hoạt chất hóa học của kim loại

- Dãy sinh hoạt chất hóa học của sắt kẽm kim loại là mặt hàng những sắt kẽm kim loại được bố trí theo hướng hạn chế dần dần cường độ sinh hoạt chất hóa học của bọn chúng.

- Dãy sinh hoạt của một vài kim loại:

* Mẹo nhớ: Khi (K) bà (Ba) con cái (Ca) này (Na) may (Mg) áo (Al) giáp (Zn) Fe (Fe) ghi nhớ (Ni) sang trọng (Sn) phố (Pb) chất vấn (H) cửa ngõ (Cu) mặt hàng (Hg) á (Ag) phi (Pt) âu (Au)

II. Ý nghĩa của mặt hàng sinh hoạt chất hóa học của kim loại

a) Mức chừng chất hóa học của những sắt kẽm kim loại hạn chế dần dần kể từ trái ngược sang trọng phải

=> K là sắt kẽm kim loại sinh hoạt vượt trội nhất và Au là sắt kẽm kim loại sinh hoạt tầm thường nhất.

b) Kim loại đứng trước Mg (K, Ba, Ca, Na) phản xạ được với nước ở sức nóng chừng thông thường.

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

Xem thêm: luyện từ và câu lớp 3

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

c) Kim loại đứng trước H ứng dụng với hỗn hợp axit (HCl; H2SO4loãng,….) tạo nên H2

Fe + 2HCl → FeCl2 + H

Cu + 2HCl → ko phản xạ (vì Cu đứng sau H)

d) Kim loại ko tan nội địa (từ Mg quay trở lại sau) đẩy được sắt kẽm kim loại đứng sau nó thoát khỏi dung dịch muối

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

Chú ý: Khi mang lại Na nhập hỗn hợp CuClthì:

Xem thêm: kinh vu lan và báo hiếu

+ Na phản xạ với nước trước:  2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

+ Sau bại xẩy ra phản ứng:   CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + 2NaCl

Sơ loại tư duy: Dãy sinh hoạt hoá học tập của kim loại