đề thi giữa kì 2 toán 6Bộ Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 năm 2023 của tất cả thân phụ cuốn sách Kết nối trí thức, Chân trời phát minh, Cánh diều sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện nhằm đạt điểm trên cao trong số bài xích đua Toán 6 Giữa học tập kì 2.

Top 30 Đề đua Toán 6 Giữa kì hai năm 2023 (có đáp án)

Xem demo Đề Toán 6 KNTT Xem demo Đề Toán 6 CTST Xem demo Đề Toán 6 Cánh diều

Bạn đang xem: đề thi giữa kì 2 toán 6

Chỉ kể từ 150k mua sắm trọn vẹn cỗ Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 (mỗi cỗ sách) phiên bản word đem điều giải chi tiết:

 • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin tưởng cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

Bộ đề đua Toán 6 - Kết nối tri thức

 • Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (10 đề) - Kết nối tri thức

  Xem đề thi

 • Bộ 4 Đề đua Toán 6 Giữa kì hai năm 2023 vận tải tối đa - Kết nối tri thức

  Xem đề thi

 • Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 năm 2023 đem ma mãnh trận (10 đề) - Kết nối tri thức

  Xem đề thi

Bộ đề đua Toán 6 - Cánh diều

 • Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 Cánh diều năm 2023 đem đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề đua Toán 6 Giữa kì 2 Cánh diều năm 2023 vận tải tối đa (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 Cánh diều năm 2023 đem ma mãnh trận (10 đề)

  Xem đề thi

Quảng cáo

Bộ đề đua Toán 6 - Chân trời sáng sủa tạo

 • Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 Chân trời phát minh năm 2023 đem đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề đua Toán 6 Giữa kì 2 Chân trời phát minh năm 2023 vận tải tối đa (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 Chân trời phát minh năm 2023 đem ma mãnh trận (10 đề)

  Xem đề thi

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề đua Giữa kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Toán 6

Thời gian trá thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trị đề)

I. Trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh nhập vần âm đứng trước câu vấn đáp đích.

Câu 1:Tìm cặp phân số đều bằng nhau trong số phân số sau:

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (10 đề) 

Quảng cáo

Câu 2:Phân số biểu thị số phần tô color nhập hình vẽ sau đây là:

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (10 đề)

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (10 đề) 

Câu 3: Làm tròn xoe số 312,163 đến hàng phần mười là:

A. 312,1.

B. 312,2.

C. 312,16.

D. 312,17.

Câu 4: Cho hình vẽ sau đây. Khẳng toan nào là sau đó là đúng?

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (10 đề) 

A. Ba điểm A, B, C trực tiếp sản phẩm.
B. Ba điểm A, B, D trực tiếp sản phẩm.
C. Ba điểm B, C, D trực tiếp sản phẩm.
D. Ba điểm A, C, D trực tiếp sản phẩm.

Câu 5: Hãy lựa chọn câu đích trong số câu sau đây:

A. Hai tia cộng đồng gốc là nhị tia đối nhau

B. Hai tia đối nhau thì không tồn tại điểm chung

C. Hai tia nằm trong phía trên một đường thẳng liền mạch và đem cộng đồng gốc thì đối nhau

D. Hai tia Ox và Oy tạo nên trở thành đường thẳng liền mạch xy thì đối nhau

Quảng cáo

Câu 6: Với câu hỏi: “Khi nào là tớ tóm lại được I là trung điểm của đoạn trực tiếp MN?”, đem 4 chúng ta vấn đáp như sau. Em hãy cho thấy thêm chúng ta nào là vấn đáp đích.

A. Khi IM = IN

B. Khi XiaoMi MI + IN = MN

C. Khi XiaoMi MI + IN = MN và IM = IN

D. Khi I nằm trong lòng M và N.

II. Tự luận:

Bài 1 (2 điểm): Thực hiện nay luật lệ tính (tính thời gian nhanh nếu như đem thể):

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (10 đề) 

d) (33,2 + 21,5) . 2

Bài 2 (1,5 điểm): Tìm x:

a) x – 22, 6 = 15,28

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (10 đề)

Bài 3 (2 điểm): Trong một tấm 60% số học viên đảm bảo chất lượng là 9 em.

a) Tính số học viên đảm bảo chất lượng của lớp.

b) Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (10 đề) số học viên khá bởi vì 80% số học viên đảm bảo chất lượng. Tìm số học viên khá của lớp.

c) tường lớp chỉ mất học viên đảm bảo chất lượng và khá. Tìm tổng số học viên của lớp.

Bài 4 (2 điểm): Cho đoạn trực tiếp AB = 8 centimet. Trên tia AB lấy điểm C sao cho tới AC = 4 centimet.

a) Điểm C đem nằm trong lòng nhị điểm A và B không? Vì sao?

b) Tính phỏng nhiều năm đoạn BC.

c) Điểm C đem là trung điểm của đoạn trực tiếp AB không? Vì sao?

Bài 5 (0,5 điểm): Cho a,b ∈ N*. Hãy đối chiếu Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (10 đề) 

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề đua Giữa kì 2 - Cánh diều

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Toán 6

Thời gian trá thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trị đề)

I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Tổng Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (10 đề) | Cánh diều bằng:

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (10 đề) | Cánh diều

Câu 2: Cho biểu loại tranh giành thể hiện nay số kilomet hoa trồng nhập vườn ở trong phòng tư chúng ta Mai; Lan; Huy; An

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (10 đề) | Cánh diều

Tìm xác định sai trong số xác định sau: 

A) Nhà An trồng nhiều hoa nhất.

B) Nhà Huy trồng không nhiều hoa nhất.

C) Nhà Lan và ngôi nhà Mai trồng số hoa đều bằng nhau.

D) Tổng số hoa ngôi nhà Lan và Mai trồng được bởi vì tổng số hoa ngôi nhà Huy và An trồng được.

Câu 3: Cho đoạn trực tiếp AB = 12cm. Gọi O là trung điểm của AB. Độ nhiều năm OB là: 

A) 12cm

B) 6cm 

C) 10cm

D) 18cm

Câu 4: Số đối của phân số Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (10 đề) | Cánh diều  là:

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (10 đề) | Cánh diều 

Câu 5: Nếu gieo một con cái xúc sắc 10 chuyến thường xuyên, đem 4 chuyến xuất hiện nay mặt mày 5 chấm thì phần trăm thực nghiệm xuất hiện nay mặt mày 5 chấm là: 

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (10 đề) | Cánh diều

Xem thêm: the population of the world has been increasing faster and faster

Câu 6: Tính hóa học của luật lệ nhân là: 

A) Tính phân phối

B) Tính phú hoán

C) Tính kết hợp

D) Cả thân phụ đáp án trên

Câu 7: Khẳng toan nào là tại đây đúng: 

A) Hai tia cộng đồng gốc thì đối nhau.

B) Hai tia cộng đồng gốc thì trùng nhau.

C) Tia là hình bao gồm điểm O và một trong những phần đường thẳng liền mạch bị phân tách bởi vì điểm O.

D) Tia không biến thành số lượng giới hạn về nhị đầu.

Câu 8: Quy đồng khuôn mẫu số nhị phân số Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (10 đề) | Cánh diều ta được thành quả theo lần lượt là:

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (10 đề) | Cánh diều 

II. Tự luận

Bài 1 (2 điểm):  Thực hiện nay luật lệ tính: 

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (10 đề) | Cánh diều

Bài 3 (1,5 điểm): Xếp loại đua đua thân phụ tổ làm việc của một nhóm phát triển được tổng hợp như sau (đơn vị: người): 

Tổ

Giỏi

Khá

Đạt

Tổ 1

8

3

1

Tổ 2

9

2

1

Tổ 3

7

4

1

a) Mỗi tổ làm việc đem từng nào người.

b) Đội trưởng thông tin rằng số làm việc đảm bảo chất lượng của tất cả team nhiều hơn nữa số làm việc khá và đạt của tất cả team là 12 người. Đội trưởng thông tin đích hoặc sai.

Bài 4 (2 điểm): Cho đoạn trực tiếp AB có tính nhiều năm 20cm. Trên đoạn trực tiếp AB lấy nhị điểm C và D sao cho tới AC = 6cm; AD = 12cm.

a) Tính phỏng nhiều năm BC; CD.

b) C liệu có phải là trung điểm của AD không? Vì sao?

Bài 5 (0,5 điểm): Chứng minh rằng phân số Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (10 đề) | Cánh diều tối giản với từng số đương nhiên n.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề đua Giữa kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Toán 6

Thời gian trá thực hiện bài: 60 phút

(không kể thời hạn trị đề)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số nào là trong số phân số sau là phân số tối giản

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Câu 2: Hình không tồn tại tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Câu 3: Kết trái khoáy của luật lệ tính Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo là:

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Câu 4: Trong hình bên dưới đem từng nào cặp đường thẳng liền mạch tuy vậy song

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

Câu 5: Kết trái khoáy so sánh sinh nhị phân số Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo là:

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Câu 6: Hỗn số Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo bằng

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

II. Phần tự động luận

Bài 1 (1,5 điểm): Thực hiện nay luật lệ tính

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Bài 2 (1 điểm): Tìm x

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Bài 3 (1,5 điểm): Cường đem 3h nhằm nghịch tặc nhập khu vui chơi công viên. Cường dành riêng Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo thời hạn nhằm nghịch tặc ở quần thể vườn thú; Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo thời hạn nhằm nghịch tặc những trò chơi; Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo thời gian trá nhằm ăn kem, giải khát; số thời hạn sót lại nhằm nghịch tặc ở quần thể cây xanh và những loại hoa. Hỏi Cường tiếp tục nghịch tặc từng nào giờ ở Lúc cây xanh và những loại hoa.

Bài 4 (2 điểm): Vẽ đường thẳng liền mạch b

a) Vẽ điểm M ko phía trên đường thẳng liền mạch b

b) Vẽ điểm N phía trên đường thẳng liền mạch b

c) Sử dụng kí hiệu và nhằm ghi chép tế bào mô tả sau:

“Điểm N nằm trong đường thẳng liền mạch b; điểm M ko nằm trong đường thẳng liền mạch b”

d) Cho đoạn trực tiếp AB và điểm O nằm trong lòng nhị điểm A và B. tường AB = 7cm; AO = 3cm. Tính OB

Bài 5 (0,5 điểm): ): Chứng minh phân số sau là phân số tối giãn với từng số vẹn toàn n

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

................................

................................

................................

Trên trên đây tóm lược một trong những nội dung đem nhập cỗ Đề đua Toán 6 năm 2023 tiên tiến nhất, để mua sắm tư liệu không thiếu thốn, Thầy/Cô vui mừng lòng coi thử:

Xem demo Đề Toán 6 KNTT Xem demo Đề Toán 6 CTST Xem demo Đề Toán 6 Cánh diều

Xem thêm thắt đề đua Toán 6 đem đáp án, tinh lọc hoặc khác:

 • Đề đua tham khảo quality đầu năm mới Toán 6 (5 đề)

 • Top 10 Đề đua Toán 6 Giữa kì 1 đem đáp án

 • Top 30 Đề đua Toán 6 Học kì 1 đem đáp án

 • Bộ Đề đua Cuối kì 1 Toán 6 đem đáp án (30 đề)

 • Top 30 Đề đua Toán 6 Học kì 2 đem đáp án

Mục lục Đề đua Toán 6 theo đuổi chương và học tập kì:

 • Chương 1: Ôn tập dượt và bửa túc về số tự động nhiên
 • Chương 2: Số nguyên
 • Chương 1: Đoạn thẳng
 • Đề đua Toán 6 Học kì 1
 • Chương 3: Phân số
 • Chương 2: Góc
 • Đề đua Toán 6 Học kì 2
 • Đề đua học viên đảm bảo chất lượng toán 6

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề đua dành riêng cho nghề giáo và khóa đào tạo và huấn luyện dành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Xem thêm: trong trường hợp nào sau đây ta có thể coi các vật nhiễm điện là các điện tích điểm

Loạt bài xích Đề đua Toán 6 | Đề đua 15 phút, 45 phút, 1 tiết, học tập kì 1, học tập kì 2 Toán 6 đem đáp án của công ty chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 6 Tập 1 và Tập 2 bao gồm không thiếu thốn 2 phần: Số học tập và Hình học tập khiến cho bạn giành điểm trên cao trong số bài xích đánh giá Toán lớp 6 rộng lớn.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài xích tập dượt lớp 6 sách mới mẻ những môn học