đề thi hsg toán 6

Bộ đề ganh đua học viên chất lượng môn Toán lớp 6

Tuyển luyện đề ganh đua học viên chất lượng môn Toán lớp 6 (có đáp án) tổ hợp nhiều đề ganh đua HSG Toán với nội dung bám sát công tác học tập theo gót đòi hỏi và quy quyết định của Sở GD&ĐT. Mời chúng ta chuyển vận về tìm hiểu thêm cụ thể.

Bạn đang xem: đề thi hsg toán 6

Lưu ý: Nếu không tìm kiếm thấy nút Tải về nội dung bài viết này, các bạn sung sướng lòng kéo xuống cuối nội dung bài viết nhằm chuyển vận về.

ĐỀ THI THAM KHẢO

(Thời gian dối thực hiện bài xích 120 phút, ko kể thời hạn phó đề)

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG LẦN 1

Môn: TOÁN - Lớp 6

Bài 1:(3 điểm)

a) Thực hiện nay luật lệ tính b) Rút gọn gàng biểu thức

b) 23. 53- 3 {400 -[ 673 - 2 (78 : 76 + 12021)]}

Bài 2: (4,0 điểm)

Tìm số đương nhiên x biết:

a) x + (x + 1) + (x + 2) + …+ (x + 99) = 5450.

b) 3.(5x- 1) - 2 = 70.

c) 2x+ 2x + 1 + 2x + 2 = 960 - 2x + 3

Bài 3: (3 điểm) Chứng tỏ rằng:

a) (3100+19990) 2

b) Tổng của 4 số đương nhiên thường xuyên ko phân chia không còn mang đến 4

Bài 4 (6,0 điểm)

a) và

b)Tìm số đương nhiên a nhỏ nhất sao cho: a phân chia mang đến 2 dư 1, a phân chia mang đến 3 dư 1, a phân chia mang đến 5 dư 4, a phân chia mang đến 7 dư 3.

c) Cho p là số thành phần (p > 3) và 2p + 1 cũng chính là số thành phần. Hỏi 4p + một là số thành phần hoặc thích hợp số? Vì sao?

Bài 5 (4,0 điểm)

Một nửa số dù vuông của 1 bàn cờ 8x8 được tô đen kịt như hình vẽ sau. Có toàn bộ từng nào hình vuông vắn 2x2, 4x4, 6x6 nhưng mà mang trong mình 1 nửa số dù vuông được tô đen?

………….. Hết …………

>> Chi tiết đáp án ở nhập FILE TẢI VỀ MIỄN PHÍ <<

Đề ganh đua học viên chất lượng lớp 6 môn Toán số 1

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN TƯ NGHĨAKÌ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
Môn thi: Toán 6
Thời gian: 150 phút (không kể thời hạn phó đề)

Câu 1. (3,0 điểm) Cho A=\frac{12 n+1}{2 n+3} . Tìm độ quý hiếm của n để:

a) A là 1 trong phân số.

b) A là một số trong những nguyên

Câu 2. (4,0 điểm)

a) Không quy đồng hãy tính tổng sau: A=\frac{-1}{20}+\frac{-1}{30}+\frac{-1}{42}+\frac{-1}{56}+\frac{-1}{72}+\frac{-1}{90}

b) So sánh Phường và Q, biết: \mathrm{P}=\frac{2010}{2011}+\frac{2011}{2012}+\frac{2012}{2013}\mathrm{Q}=\frac{2010+2011+2012}{2011+2012+2013}

Câu 3. (3,0 điểm): Tìm x, biết:

a) (7x - 11)3 = 25.52 + 200

b) 3\frac{1}{3} x + 16\frac{3}{4} = - 13,25

Câu 4. (3,0 điểm) Tại lớp 6A, số học viên chất lượng học tập kỳ I tự \frac{3}{7}số sót lại. Cuối năm đạt thêm 4 học viên đạt loại chất lượng nên số học viên chất lượng tự \frac{2}{3}số sót lại. Tính số học viên của lớp 6A.

Câu 5. (2,0 điểm) Cho \overline{a b a b a b}là số đem sáu chữ số, chứng minh \overline{a b a b a b} số là bội của 3.

Câu 6. (5,0 điểm) Cho góc xAy, bên trên tia Ax lấy điểm B sao mang đến AB = 5 centimet. Trên tia đối của tia Ax lấy điểm D sao mang đến AD = 3 centimet, C là 1 trong điểm bên trên tia Ay.

a) Tính BD.

b) thạo góc BCD = 85o, góc BCA = 50o. Tính ACD

c) thạo AK = 1 centimet (K nằm trong BD). Tính BK

Đáp án đề ganh đua học viên chất lượng môn Toán lớp 6 - Số 1

Đáp án đề ganh đua học viên chất lượng môn Toán lớp 6

Đáp án đề ganh đua học viên chất lượng môn Toán lớp 6

Đáp án đề ganh đua học viên chất lượng môn Toán lớp 6

Đáp án đề ganh đua học viên chất lượng môn Toán lớp 6

Đề ganh đua học viên chất lượng môn Toán lớp 6 số 2

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH ĐỒNG THÁP
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề bao gồm đem 01 trang)
KIỂM TRA KHẢO SÁT HỌC SINH ĐỘI TUYỂN
Môn kiểm tra: TOÁN – LỚP 6
Thời gian: 150 phút (không kể thời hạn vạc đề)

Câu I: (4.0 điểm). Thực hiện nay luật lệ tính

1) \mathrm{A}=\frac{5 \cdot\left(2^{2} \cdot 3^{2}\right)^{9} \cdot\left(2^{2}\right)^{6}-2 \cdot\left(2^{2} \cdot 3\right)^{14} \cdot 3^{4}}{5 \cdot 2^{28} \cdot 3^{18}-7 \cdot 2^{29} \cdot 3^{18}}

2) \mathrm{B}=81 \cdot\left[\frac{12-\frac{12}{7}-\frac{12}{289}-\frac{12}{85}}{4-\frac{4}{7}-\frac{4}{289}-\frac{4}{85}}: \frac{5+\frac{5}{13}+\frac{5}{169}+\frac{5}{91}}{6+\frac{6}{13}+\frac{6}{169}+\frac{6}{91}}\right] \cdot \frac{158158158}{711711711}

Câu II: (4.0 điểm)

1) So sánh Phường và Q

Biết \mathrm{P}=\frac{2010}{2011}+\frac{2011}{2012}+\frac{2012}{2013}\mathrm{Q}=\frac{2010+2011+2012}{2011+2012+2013}

2) Tìm nhị số đương nhiên a và b, biết: BCNN(a, b) = 420; ƯCLN(a, b) = 21 và a + 21 = b.

Câu III: (4.0 điểm)

1) Chứng minh rằng: Nếu 7x + 4y ⋮ 37 thì 13x +18y ⋮ 37

2) Cho \mathrm{A}=\frac{1}{2}+\frac{3}{2}+\left(\frac{3}{2}\right)^{2}+\left(\frac{3}{2}\right)^{3}+\left(\frac{3}{2}\right)^{4}+\ldots+\left(\frac{3}{2}\right)^{2012} \text { và } \mathrm{B}=\left(\frac{3}{2}\right)^{2013}: 2

Tính B – A

Câu IV. (6.0 điểm)

Cho xÂy, bên trên tia Ax lấy điểm B sao mang đến AB = 6 centimet. Trên tia đối của tia Ax lấy điểm D sao mang đến AD = 4 centimet.

1) Tính BD.

2) Lấy C là 1 trong điểm bên trên tia Ay. thạo BĈD = 80o, BĈA = 45o. Tính AĈD

3) thạo AK = 2 centimet (K nằm trong BD). Tính BK

Câu V: (2.0 điểm)

Xem thêm: đôi một khác nhau là gì

1) Tìm những số đương nhiên x, giống hệt cho: \frac{x}{9}-\frac{3}{y}=\frac{1}{18}

2) Tìm số đương nhiên n nhằm phân số B=\frac{10 n-3}{4 n-10}đạt GTLN. Tìm độ quý hiếm lớn số 1 đó

Đáp án đề ganh đua học viên chất lượng môn Toán lớp 6 - Số 2

Đáp án đề ganh đua học viên chất lượng môn Toán lớp 6

Đáp án đề ganh đua học viên chất lượng môn Toán lớp 6

Đáp án đề ganh đua học viên chất lượng môn Toán lớp 6

Đáp án đề ganh đua học viên chất lượng môn Toán lớp 6

Đề ganh đua học viên chất lượng lớp 6 môn Toán số 3

Câu 1 (2,0 điểm)

a) Tính nhanh: 16 + (27 - 7.6) - (94.7 - 27. 99)

b) Tính tổng: A = Đề ganh đua HSG Toán lớp 6

Câu 2 (2,0 điểm) Cho biểu thức: M = 5 + 52 + 53 + … + 580. Chứng tỏ rằng:

a) M phân chia không còn mang đến 6.

b) M ko cần là số chủ yếu phương.

Câu 3 (2,0 điểm)

a) Chứng tỏ rằng: Đề ganh đua HSG Toán lớp 6 (n ∈ N) là phân số tối giản.

b) Tìm những độ quý hiếm nguyên vẹn của n nhằm phân số B = Đề ganh đua HSG Toán lớp 6có độ quý hiếm là số nguyên vẹn.

Câu 4 (1,0 điểm) Tìm số đương nhiên nhỏ nhất sao mang đến Khi phân chia số cơ mang đến 3 dư 1; phân chia mang đến 4 dư 2; phân chia mang đến 5 dư 3; phân chia mang đến 6 dư 4 và phân chia không còn mang đến 11.

Câu 5 (2,0 điểm) Trên nằm trong nửa mặt mày phẳng lặng bờ chứa chấp tia Ox vẽ 3 tia Oy, Oz, Ot sao cho

Đề ganh đua HSG Toán lớp 6

a) Tính góc yOz và góc zOt

b) Trong 3 tia Oy, Oz, Ot tia nào là nằm trong lòng 2 tia còn lại? Vì sao?

c) Chứng minh: Oz là tia phân giác của góc yOt.

Câu 6 (1,0 điểm) Chứng minh rằng: Đề ganh đua HSG Toán lớp 6

Đề ganh đua học viên chất lượng lớp 6 môn Toán số 4

Câu 1 (1,5 điểm): Thực hiện nay luật lệ tính.

Đề ganh đua HSG Toán lớp 6

Câu 2 (2,5 điểm)

a) Cho S = 5 + 52+ 53 + 54 + 55 + 56 +…+ 52012. Chứng tỏ S phân chia không còn mang đến 65.

b) Tìm số đương nhiên nhỏ nhất sao mang đến Khi phân chia mang đến 11 dư 6, phân chia mang đến 4 dư 1và phân chia mang đến 19 dư 11.

c) Chứng tỏ: A = 10n+ 18n - 1 phân chia không còn mang đến 27 (với n là số tự động nhiên)

Câu 3 (2,0 điểm)

a)Tìm x, hắn nguyên vẹn biết : 2x (3y – 2) + (3y – 2) = -55

b) Chứng minh rằng: Đề ganh đua HSG Toán lớp 6

Câu 4 (2,5 điểm): Cho nửa mặt mày phẳng lặng bờ AB chứa chấp nhị tia đối OA và OB.

a) Vẽ tia OC tạo ra với tia OA một góc tự ao, vẽ tia OD tạo ra với tia OCC một góc tự (a + 10)ovà với tia OB một góc tự (a + 20)o . Tính ao

b) Tính góc xOy, biết góc AOx tự 22o và góc BOy tự 48o

c) Gọi OE là tia đối của tia OD, tính số đo góc kề bù với góc xOD Khi góc AOC tự ao

Câu 5 (1,5 điểm): Cho Đề ganh đua HSG Toán lớp 6

a) Chứng minh rằng A phân chia không còn mang đến 24

b) Chứng minh rằng A ko cần là số chủ yếu phương.

Đề ganh đua học viên chất lượng lớp 6 môn Toán số 5

Bài 1 (4,5 điểm) Tính độ quý hiếm những biểu thức sau:

a. A = \frac{2}{3}+\frac{5}{6}: 5-\frac{1}{18} \cdot(-3)^{2}

b. B = 3.{5.[(52 + 23): 11] - 16} + 2015

c. \mathrm{C}=\left(1+\frac{1}{1.3}\right)\left(1+\frac{1}{2.4}\right)\left(1+\frac{1}{3.5}\right) \ldots\left(1+\frac{1}{2014.2016}\right)

Bài 2 (4,0 điểm)

a. Tìm số tự nhiên x biết 8.6 + 288 : (x - 3)2 = 50

b. Tìm những chữ số x; hắn nhằm A = x183y phân chia mang đến 2; 5 và 9 đều dư 1.

c. Chứng tỏ rằng nếu p là số nguyên vẹn tố lớn rộng lớn 3 thì p2 - 1 phân chia hết mang đến 3.

Bài 3 (4,5 điểm)

a. Cho biểu thức: B=\frac{5}{n-3} (n ∈ Z, n ≠ 3)

Tìm tất cả các giá trị nguyên vẹn của n để B là số nguyên vẹn.

b. Tìm những số thành phần x, giống hệt cho: x2 + 117 = y2

c. Số 2100 viết nhập hệ thập phân có từng nào chữ số .

Bài 4 (5,0 điểm)

Cho góc \widehat{x B y}=55^{0}. Trên những tia Bx; By thứu tự lấy những điểm A; C

(A ≠ B; C ≠ B). Trên đoạn trực tiếp AC lấy điểm D sao mang đến = 30o

a. Tính phỏng nhiều năm AC, biết AD = 4cm, CD = 3cm.

b. Tính số đo của góc DBC.

c. Từ B vẽ tia Bz sao mang đến \widehat{D B z}=90^{0}. Tính số đo của góc ABz.

Bài 5 (2,0 điểm)

a. Tìm những chữ số a, b, c không giống 0 thỏa mãn: \overline{\mathrm{abbc}}=\overline{\mathrm{ab}} \times \overline{\mathrm{ac}} \times 7

Xem thêm: nghị luận tình yêu thương

b. Cho \mathrm{A}=\frac{1}{2}\left(7^{2012^{2015}}-3^{92^{94}}\right) . Chứng minh A là số đương nhiên phân chia không còn mang đến 5

---------------------------------

Để sẵn sàng mang đến kì ganh đua học viên chất lượng tiếp đây, chào chúng ta nhập thể loại Thi học viên chất lượng bên trên VnDoc. Chuyên mục tổ hợp đề ganh đua HSG lớp 6 của toàn bộ những môn, là tư liệu hoặc cho những em học viên ôn luyện và cũng chính là tư liệu hoặc mang đến thầy cô ôn luyện team tuyển chọn học viên chất lượng của tớ.

Đề ganh đua Olympic Toán lớp 6

  • Đề ganh đua Olympic môn Toán lớp 6
  • Đề ganh đua Olympic cấp cho thị trấn môn Toán lớp 6 đem đáp án
  • Đề ganh đua Olympic môn Toán lớp 6 đem đáp án Phòng GD&ĐT Thanh Oai