đề thi toán lớp 1 học kì 2Để học tập chất lượng môn Toán lớp 1, phần bên dưới đấy là cỗ Đề thi đua Cuối Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 đem đáp án, tinh lọc của tất cả thân phụ cuốn sách Kết nối trí thức, Chân trời phát minh, Cánh diều. Hi vọng với cỗ đề thi đua Toán lớp 1 Cuối kì 2 này sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện nhằm đạt điểm trên cao trong những bài bác thi đua môn Toán lớp 1.

Top 50 Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 (có đáp án)

Xem test Đề HK2 Toán 1 KNTT Xem test Đề HK2 Toán 1 CTST Xem test Đề HK2 Toán 1 CD

Bạn đang xem: đề thi toán lớp 1 học kì 2

Chỉ kể từ 150k mua sắm trọn vẹn cỗ đề thi đua Toán lớp 1 Cuối Học kì 2 (mỗi cỗ sách) phiên bản word đem lời nói giải chi tiết:

 • B1: gửi phí vô tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin cậy cho tới Zalo VietJack Official - nhấn vô đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

Bộ đề thi đua Toán lớp 1 Kết nối tri thức

 • Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối trí thức đem đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • 5 Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối trí thức năm 2023 vận chuyển nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối trí thức năm 2023 đem quái trận (5 đề)

  Xem đề thi

Bộ đề thi đua Toán lớp 1 - Cánh diều

 • Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 1 Cánh diều đem đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • 4 Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 1 Cánh diều năm 2023 vận chuyển nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 1 Cánh diều năm 2023 đem quái trận (5 đề)

  Xem đề thi

Quảng cáo

Bộ đề thi đua Toán lớp 1 - Chân trời sáng sủa tạo

 • Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời phát minh đem đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • 4 Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời phát minh năm 2023 vận chuyển nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời phát minh năm 2023 đem quái trận (5 đề)

  Xem đề thi

Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 1 (cả thân phụ sách)

 • Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 1 Kết nối tri thức

  Xem chi tiết

 • Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 1 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem chi tiết

 • Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 1 Cánh diều

  Xem chi tiết

Quảng cáo

Xem test Đề HK2 Toán 1 KNTT Xem test Đề HK2 Toán 1 CTST Xem test Đề HK2 Toán 1 CD

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi đua Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Toán lớp 1

Thời gian tham thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn xoe vô vần âm đặt điều trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1. Số lớn số 1 đem nhị chữ số là:

A. 10                        B. 90

C. 99                        D. 98

Câu 2. Trong những số 54, 67, 73, 38 số nhỏ rộng lớn 50 là:

A. 54                        B. 67

C. 73                        D. 38

Quảng cáo

Câu 3. Trong một tuần, nếu như ngày 01/05 là loại Hai thì ngày 6 mon 5 là:

A. Thứ Ba                B. Thứ Năm

C. Thứ Bảy                D. Chủ Nhật

Câu 4. Số bao gồm 3 đơn vị chức năng và 2 chục ghi chép là:

A. 32                        B. 12

C. 20                        D. 23

Câu 5. Trong bảng những số từ một cho tới 100, số đứng trước số nhỏ nhất đem nhị chữ số tương đương nhau là:

A. 10                        B. 9

C. 11                        D. 12

Câu 6. Số?

Bộ Đề thi đua Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối trí thức năm 2023 vận chuyển nhiều nhất

A. 78                        B. 70

C. 80                        D. 79

Câu 7. Mẹ đi ra vườn hái được 66 ngược cam và chanh, vô cơ đem 23 ngược chanh. Vậy u hái được số ngược cam là:

A. 89 ngược cam               B. 43 ngược cam

C. 66 ngược cam               D. 78 ngược cam

Câu 8. Một sợi dây rất dài 46 centimet. Hà hạn chế chuồn 22 centimet. Sợi chạc sót lại của Hà dài:

Bộ Đề thi đua Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối trí thức năm 2023 vận chuyển nhiều nhất

A. 66 cm                  B. 24 cm

C. 43 cm                  D. 34 cm

II. Phần tự động luận

Câu 9. Đặt tính rồi tính:

22 + 33

……..

……..

……..

31 + 65

……..

……..

……..

87 – 36 

……..

……..

……..

68 – 53

……..

……..

……..

89 – 59

……..

……..

……..

Câu 10. Số ?

61 + 7 = …

77 – 3 … = 43

… + 12 = 45

34 + 23 – 37 = …

65 – 10 + 32 = …

Câu 11. Cho những số: 47, 32, 83, 91

a) Viết những số theo đuổi trật tự hạn chế dần: ……

b) Số lớn số 1 là: …….  Số nhỏ nhắn nhất là: …....

Câu 12. Lớp 1A đem 37 các bạn, vô cơ đem 22 các bạn phái nam. Hỏi lớp 1A đem từng nào các bạn nữ?

a) Viết quy tắc tính quí hợp:

………..............................................

b) Trả lời:

………..............................................

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi đua Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Toán lớp 1

Thời gian tham thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Số “Ba mươi hai” được ghi chép là:

Câu 2: Sắp xếp những số 27, 53, 63, 1 theo đuổi trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới rộng lớn được:

A. 27, 53, 63, 1

B. 63, 53, 27, 1

C. 1, 27, 53, 63

D. 1, 53, 27, 63

Câu 3: Từ 11 cho tới 34 đem từng nào số tròn xoe chục?

A. 4 số

B. 3 số

C. 2 số

D. 1 số

Câu 4: Hôm ni là ngày 14 tháng tư. Vậy 4 ngày nữa là ngày:

Câu 5: Độ lâu năm của cái băng theo đuổi đơn vị chức năng xăng-ti-mét là:

Bộ Đề thi đua Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối trí thức năm 2023 vận chuyển nhiều nhất

A. 3cm

B. 4cm

Xem thêm: toán cánh diều lớp 7

C. 5cm

D. 6cm

II. Phần tự động luận:

Câu 6: Đặt tính rồi tính:

23 + 6

18 – 3

47 – 12

11 + 10

Câu 7: Sắp xếp những số 30, 19, 47, 98 theo đuổi trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới rộng lớn.

Câu 8: Vẽ tăng kim lâu năm và kim phút vô đồng hồ thời trang nhằm đồng hồ thời trang chỉ:

Bộ Đề thi đua Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối trí thức năm 2023 vận chuyển nhiều nhất

Câu 9: Viết quy tắc tính tương thích và vấn đáp câu hỏi:

Một lớp học tập đem 12 các bạn học viên phái đẹp và 11 các bạn học viên phái nam nhập cuộc văn nghệ. Hỏi lớp học tập đem toàn bộ từng nào các bạn nhập cuộc văn nghệ?

Câu 10: Điền số tương thích vô điểm chấm:

Hình sau đây đem … hình trụ.

Bộ Đề thi đua Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối trí thức năm 2023 vận chuyển nhiều nhất

Bộ Đề thi đua Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối trí thức năm 2023 vận chuyển nhiều nhất

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi đua Học kì 2 - Cánh diều

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Toán lớp 1

Thời gian tham thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Khoanh vô vần âm đặt điều trước sản phẩm đúng:

a) Số “mười hai” được ghi chép là:

b) Trong những số 83, 19, 50, 3 số nhỏ nhắn nhất là số:

Câu 2: Viết số không đủ vô điểm chấm:

a) Số … là số lớn số 1 đem nhị chữ số.

b) Số … là số tròn xoe chục nhỏ nhắn nhất đem nhị chữ số.

Câu 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù trống:

22 + 11 = 44 ☐ 

35 – 12 = 23 ☐ 

88 – 16 = 73 ☐ 

40 + 10 = 50 ☐ 

Câu 4: Đọc tờ lịch sau đây và điền số tương thích vô điểm chấm:

4 Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 vận chuyển tối đa | Kết nối tri thức

Hôm ni là loại …. ngày … mon … năm 2022.

Câu 5: Đánh vết “X” vô vật cao hơn nữa trong những hình bên dưới đây:

4 Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 vận chuyển tối đa | Kết nối tri thức

Câu 6: Điền số tương thích vô điểm chấm:

4 Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 vận chuyển tối đa | Kết nối tri thức

Đồng hồ nước bên trên chỉ …. giờ.

Câu 7: Điền số tương thích vô điểm chấm:

4 Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 vận chuyển tối đa | Kết nối tri thức

Hình bên trên đem … hình lập phương.

II. Phần tự động luận:

Câu 8: Tính:

23 + 44 =

57 – 15 =

89 – 30 =

77 + 10 =

Câu 9: Cho những số 73, 19, 24, 55:

a) Tìm số lớn số 1, mò mẫm số nhỏ nhắn nhất?

b) Sắp xếp những số theo đuổi trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới rộng lớn.

Câu 10: Viết quy tắc tính tương thích và vấn đáp câu hỏi:

Bạn Hoa đem 15 con cái tem. Quý Khách Hùng đem trăng tròn con cái tem. Hỏi nhị các bạn đem toàn bộ từng nào con cái tem?

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi đua Học kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Toán lớp 1

Thời gian tham thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Số “bốn mươi ba” được ghi chép là:

Câu 2: Trong những số 52, 34, 17, 2 số lớn số 1 là số:

Câu 3: Số ngay lập tức sau của số 29 là số:

Câu 4: Nhìn vô tờ lịch, ngày hôm nay là ngày:

5 Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 vận chuyển tối đa | Chân trời sáng sủa tạo

A. Thứ tư, ngày 12

B. Thứ nhị, ngày 12

C. Thứ bảy, ngày 15

D. Thứ nhị, ngày 15

Câu 5: Hình sau đây đem từng nào hình tròn?

5 Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 vận chuyển tối đa | Chân trời sáng sủa tạo

A. 7 hình

B. 8 hình

C. 9 hình

D. 10 hình

Câu 6: Đồng hồ nước sau đây chỉ:

5 Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 vận chuyển tối đa | Chân trời sáng sủa tạo

A. 5 giờ

B. 11 giờ

C. 4 giờ

D. 12 giờ

II. Phần tự động luận:

Bài 1:

a) Đặt tính rồi tính:

b) Tính nhẩm:

20 + trăng tròn + 10 =

70 – 30 + 40 =

c) Điền vết <, >, = vô điểm chấm:

23 …. 16

42 … 58

34 + 15 … 49

Bài 2: Điền số tương thích vô dù trống trải (theo mẫu):

Mẫu:

5 Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 vận chuyển tối đa | Chân trời sáng sủa tạo

Bài 3:

a) Hình mặt mày có:

…..hình tròn

…..hình tam giác

…..hình vuông

5 Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 vận chuyển tối đa | Chân trời sáng sủa tạo

b) Điền số tương thích vô điểm chấm:

5 Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 vận chuyển tối đa | Chân trời sáng sủa tạo

Bút dạ có tính lâu năm vị ….cm.

Bài 4: Viết quy tắc tính rồi phát biểu câu trả lời:

Bạn Hoa đem 10 ngược táo. Quý Khách Hà đem 15 ngược táo. Hai các bạn đem toàn bộ từng nào ngược táo?

Xem tăng những đề thi đua Toán lớp 1 đem đáp án hoặc khác:

 • Đề thi đua tham khảo unique đầu xuân năm mới Toán lớp 1 (5 đề)

 • Top 30 Đề thi đua Toán lớp 1 Giữa kì 1

 • Bộ Đề thi đua Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 (30 đề)

 • Top 50 Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 1 đem đáp án

 • Đề thi đua môn Toán lớp 1 Học kì một năm 2023 đem đáp án (50 đề)

 • Top 30 Đề thi đua Toán lớp 1 Giữa kì 2

 • Bộ Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 1 (30 đề)

 • Ôn hè Toán lớp 1 lên lớp 2

Đã đem phầm mềm VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Đề thi đua Toán, Tiếng Việt lớp 1 đem đáp án được biên soạn bám sát nội dung công tác sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 1 công tác sách mới mẻ.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.