de thi toán lớp 2 học kì 2 chân trời sáng tạo

Bộ 2 Đề ganh đua Toán lớp 2 Học kì 2 Chân trời phát minh với đáp án, tinh lọc năm 2023 tiên tiến nhất sẽ hùn học viên ôn tập luyện và đạt thành quả cao trong những bài bác ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2.

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời phát minh với đáp án (15 đề)

Xem thử

Bạn đang xem: de thi toán lớp 2 học kì 2 chân trời sáng tạo

Chỉ kể từ 150k mua sắm hoàn toàn cỗ đề ganh đua Cuối Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời phát minh phiên bản word với câu nói. giải chi tiết:

  • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
  • B2: Nhắn tin cẩn cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề ganh đua Học kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm 2023

Bài ganh đua môn: Toán lớp 2

Thời gian ngoan thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn trĩnh nhập vần âm bịa trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1. Trong những số 214, 178, 187, 241. Số nhỏ bé nhất là:

A. 214                      B. 178

C. 187                      D. 241

Câu 2. 1m 3 dm = …. centimet. Số phù hợp nhằm điền nhập khu vực chấm là:

A. 13                        B. 103

C. 130                        D. 31

Quảng cáo

Câu 3. Mẹ cắm hoa nhập 6 lọ, từng lọ 5 cành hoa thì vừa phải đầy đủ. Mẹ với số cành hoa là:

A. 32 bông               B. 30 bông

C. 56 bông               D. 65 bông

Câu 4. Hình sau với số hình tam giác là:

A. 10 hình               B. 12 hình

C. 13 hình               D. 11 hình

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời phát minh với đáp án (15 đề)

Câu 5. 4 giờ 15 phút chiều còn được gọi là:

  A. 15 giờ 15 phút                     B. 16 giờ 15 phút

  C. 17 giờ 15 phút                     D. 15 giờ 5 phút

Quảng cáo

Câu 6. Quả bóng với dạng khối gì?

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời phát minh với đáp án (15 đề)

  A. Khối trụ                     B. Khối vỏ hộp chữ nhật

  C. Khối cầu                     D. Khối lập phương

II. Phần tự động luận

Câu 7. Điền vệt (>, <, =) phù hợp nhập khu vực chấm:

a) 1 km … 1000 m

1 m … 9 dm

2 m … 200 cm

b) 560 m + 40 m … 1 km

37 centimet + 62 centimet … 1 m

100 m + 800 m … 1 km

Quảng cáo

Câu 8. Đặt tính rồi tính

a) 312 + 467

b) 425 – 204 

c) 379 + 520

d) 542 – 321 

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

Câu 9. Viết số phù hợp nhập khu vực chấm:

Khi mua sắm một khoản đồ dùng có mức giá 400 đồng, em fake cho tất cả những người bán sản phẩm một tờ 1000 đồng. Người cung cấp hoàn toàn có thể trả lại chi phí quá cho tới em một trong những cánh sau:

Cách 1: ……. tờ 500 đồng và …. tờ 100 đồng.

Cách 2: ……. tờ 200 đồng.

Cách 3: ……. tờ 100 đồng.

Câu 10. Cuộn thừng năng lượng điện màu xanh lá cây lâu năm 45 m, cuộn thừng năng lượng điện gold color dài hơn nữa cuộn thừng năng lượng điện màu xanh lá cây 17 m. Hỏi cuộn thừng năng lượng điện gold color lâu năm từng nào mét?

Bài giải

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Câu 11. Số?

Biểu đồ dùng sau đây cho biết thêm số sách, vở, truyện của lớp 2A tiếp tục quyên hùn được để giúp đỡ nâng chúng ta vùng bị lũ lụt. Mỗi Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời phát minh với đáp án (15 đề) là 10 cuốn.

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời phát minh với đáp án (15 đề)

a) Có: Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời phát minh với đáp án (15 đề) cuốn sách giáo khoa; Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời phát minh với đáp án (15 đề) cuốn sách tham lam khảo;

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời phát minh với đáp án (15 đề) cuốn vở dù li; Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời phát minh với đáp án (15 đề) cuốn truyện.

b) Số sách giáo khoa nhiều hơn thế số vở dù li là Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời phát minh với đáp án (15 đề) cuốn.

c) Số sách xem thêm thấp hơn số truyện là Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời phát minh với đáp án (15 đề) cuốn.

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

B

C

B

B

B

C

Câu 1.

Đáp án đích thị là: B

Số 214 và số 241 với chữ số hàng ngàn là 2. Số 214 với chữ số hàng trăm là một, số 241 với chữ số hàng trăm là 4, do một < 4 nên 214 < 241.

Số 178 và số 187 với chữ số hàng ngàn là một. Số 178 với chữ số hàng trăm là 7, số 187 với chữ số hàng trăm là 8, bởi 7 < 8 nên 178 < 187.

Do 1 < 2 nên 178 < 187 < 214 < 241.

Vậy số nhỏ nhất trong những số bên trên là 178.

Câu 2.

Đáp án đích thị là: C

1m = 100 cm;

3 dm = 30 centimet.

Vậy 1m 3dm = 100 centimet + 30 centimet = 130 centimet.

Câu 3.

Đáp án đích thị là: B

Mẹ với số cành hoa là:

6 × 5 = 30 (bông)

Đáp số: 30 cành hoa.

Câu 4.

Đáp án đích thị là: B

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời phát minh với đáp án (15 đề)

Số hình tam giác với nhập hình bên trên là:

+ Hình (1), (2), (3), (4), (5), (6);

+ Hình (1, 2, 3), (4, 5, 6), (2, 3, 4), (1, 5, 6).

Vậy hình bên trên với 10 hình tam giác.

Câu 5.

Đáp án đích thị là: B

4 giờ 15 phút chiều còn được gọi là: 16 giờ 15 phút.

Câu 6.

Đáp án đích thị là: C

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời phát minh với đáp án (15 đề)

Quả bóng với dạng khối cầu

II. Phần tự động luận

Câu 7.

a) 1 km = 1000 m

1 m > 9 dm

2 m = 200 cm

b) 560 m + 40 m < 1 km

37 centimet + 62 centimet < 1 m

Xem thêm: biểu hiện nào sau đây chứng tỏ trình độ đô thị hóa của nước ta còn thấp

100 centimet + 800 centimet < 10 m

Câu 8.

Đặt tính theo đuổi cột dọc sao cho những mặt hàng trực tiếp cột cùng nhau và triển khai những luật lệ tính nằm trong (hoặc trừ) theo đuổi trật tự kể từ nên qua quýt trái ngược.

Kết trái ngược những luật lệ tính như sau:

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời phát minh với đáp án (15 đề)

Câu 9. Người bán sản phẩm nên trả lại cho tới em số chi phí là: 1000 – 400 = 600 (đồng)

Cách 1: 1 tờ 500 đồng và 1 tờ 100 đồng.

Cách 2: 3 tờ 200 đồng.

Cách 3: 6 tờ 100 đồng

Câu 10.

Bài giải

Cuộn thừng năng lượng điện gold color lâu năm số mét là:

45 + 17 = 62 (m)

Đáp số: 62 m.

Câu 11. Số?

Biểu đồ dùng sau đây cho biết thêm số sách, vở, truyện của lớp 2A tiếp tục quyên hùn được để giúp đỡ nâng chúng ta vùng bị lũ lụt. Mỗi Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời phát minh với đáp án (15 đề) là 10 cuốn.

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời phát minh với đáp án (15 đề)

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời phát minh với đáp án (15 đề)

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề ganh đua Học kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm 2023

Bài ganh đua môn: Toán lớp 2

Thời gian ngoan thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

(Đề số 1)

Phần 1: Trắc nghiệm ( 3 điểm)

Khoanh tròn trĩnh nhập vần âm bịa trước đáp án đích thị.

Câu 1:Đáp án nào là bên dưới đó là đúng?

A. 17 giờ tức là 7 giờ chiều

B. 15 giờ tức là 5 giờ chiều

C. 19 giờ tức là 9h tối

D. trăng tròn giờ tức là 8 giờ tối

Câu 2: Tích của luật lệ nhân với nhì quá số là 2 và 5 là:

A. 7

B. 10

C. 3

D. 12

Câu 3: Đồ vật tại đây với dạng khối nào?

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời phát minh với đáp án (15 đề)

A. Khối lập phương

B. Khối vỏ hộp chữ nhật

C. Khối cầu

D. Khối trụ

Câu 4: Số 507 được hiểu là:

A. Năm trăm linh bảy

B. Năm ko bảy

C. Năm mươi bảy

D. Năm trăm ko bảy

Câu 5: 1 km = … m. Số phù hợp nhằm điền nhập khu vực chấm là:

A. 1000

B. 100

C. 10

D. 1

Câu 6: Ba các bạn Linh, Nga và Loan đi học học tập vẽ. Giờ chính thức nhập lớp là 7 giờ một phần hai tiếng. Hôm cơ Linh đến thời điểm 7 giờ 15 phút, Nga đến thời điểm 8 giờ và Loan đến thời điểm 7 giờ một phần hai tiếng. Hỏi các bạn nào là đi học sớm trước giờ nhập học?

A. quý khách hàng Linh

B. quý khách hàng Nga

C. quý khách hàng Loan

Phần 2: Tự luận (7 điểm)

Câu 1:Độ lâu năm của lối vội vàng khúc GNPQ vì chưng bao nhiêu?

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời phát minh với đáp án (15 đề)

Câu 2: Hình tại đây với từng nào hình tứ giác?

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời phát minh với đáp án (15 đề)

Câu 3:Có 16 học viên xếp trở thành 2 mặt hàng đều nhau. Hỏi từng mặt hàng với bao nhiêu học tập sinh?

Câu 4:Bốn lớp 2A, 2B, 2C, 2 chiều vội vàng hạc giấy tờ nhằm tô điểm lớp. Tìm số hạc giấy tờ của từng lớp, biết rằng:

- Số hạc giấy tờ của lớp 2A là số tròn trĩnh chục lớn số 1 với nhì chữ số.

- Số hạc giấy tờ của lớp 2B nhiều hơn thế lớp 2A là 5 con cái.

- Số hạc giấy tờ của lớp 2C là số ngay lập tức trước của 100.

- Số hạc giấy tờ của lớp 2 chiều nhiều hơn thế số hạc giấy tờ của lớp 2C là 3 con cái.

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề ganh đua Học kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm 2023

Bài ganh đua môn: Toán lớp 2

Thời gian ngoan thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

(Đề số 2)

Phần 1: Trắc nghiệm ( 3 điểm)

Khoanh tròn trĩnh nhập vần âm bịa trước đáp án đích thị.

Câu 1:Lúc 8 giờ có:

A. Kim giờ chỉ nhập số 8, kim phút chỉ nhập số 12

B. Kim giờ chỉ nhập số 12, kim phút chỉ nhập số 8

C. Kim giờ chỉ nhập số 8, kim phút chỉ nhập số 3

D. Kim giờ chỉ nhập số 8, kim phút chỉ nhập số 6

Câu 2: Thương của luật lệ phân chia với số bị phân chia vì chưng 12, số phân chia vì chưng 2 là:

A. 10

B. 8

C. 6

D. 2

Câu 3: Chọn vệt phù hợp nhằm điền nhập khu vực chấm: 560 …. 578.

A. <

B. >

C. =

Câu 4: Phép nhân nào là sau đây ứng với tổng 2 + 2 + 2 + 2 + 2?

A. 2 × 5

B. 5 × 2

C. 2 × 2

D. 2 × 4

Câu 5:Kết trái ngược của luật lệ tính 9kg + 8kg – 3kg là:

A. 14kg

B. 15kg

C. 13kg

D. 16kg

Câu 6: Phép nhân 2 × 3 = 6 với những quá số là:

A. 2 và 3

B. 3 và 6

C. 2 và 6

D. 2

Phần 2: Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a) 345 + 230

b) 540 – 210

c) 290 - 45

Câu 2:Độ lâu năm của lối vội vàng khúc GNPQ vì chưng bao nhiêu?

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời phát minh với đáp án (15 đề)

Câu 2: Nhà bác bỏ Hùng thu hoạch được 259kg mận. Nhà bác bỏ Long thu hoạch được nhiều hơn thế mái ấm bác bỏ Hùng 56kg. Hỏi mái ấm bác bỏ Long thu hoạch được từng nào ki-lô-gam mận?

Câu 3:Mỗi vỏ hộp bánh với 5 cái bánh. Hỏi 4 vỏ hộp bánh như vậy với từng nào chiếc?

Câu 4: Hai lớp 2A và 2B quyên hùn được toàn bộ từng nào cuốn sách, biết rằng: Số sách của lớp 2A là số tròn trĩnh chục với phụ vương chữ số, với số trăm và số chục đều là một. Số sách của lớp 2B nhiều hơn thế số sách của lớp 2A là trăng tròn quyển.

................................

................................

................................

Trên phía trên tóm lược một số trong những nội dung với nhập cỗ Đề ganh đua Toán lớp hai năm 2023 tiên tiến nhất, để mua sắm tư liệu không hề thiếu, Thầy/Cô sướng lòng coi thử:

Xem thử

Đã với ứng dụng VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: công thức tính thể tích khối chóp

Loạt bài bác Đề ganh đua Toán, Tiếng Việt lớp 2 với đáp án được biên soạn bám sát nội dung công tác sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 2 của những cuốn sách mới mẻ.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


Giải bài bác tập luyện lớp 2 sách mới mẻ những môn học