đề thi toán lớp 3

Bộ Đề thi đua Toán lớp 3 năm 2023 tinh lọc, sở hữu đáp án không thiếu Học kì 1 & Học kì 2 sách Kết nối học thức, Cánh diều, Chân trời phát minh canh ty Giáo viên và cha mẹ được thêm tư liệu Đề thi đua Toán lớp 3 kể từ cơ canh ty học viên ôn luyện và đạt điểm trên cao trong số bài xích thi đua môn Toán lớp 3.

Bạn đang xem: đề thi toán lớp 3

Đề thi đua Toán lớp 3 (năm 2023 mới nhất nhất)

Xem test Đề Toán 3 KNTT Xem test Đề Toán 3 CTST Xem test Đề Toán 3 CD

Chỉ kể từ 200k mua sắm đầy đủ cỗ đề thi đua Toán lớp 3 cả năm (mỗi cỗ sách) bạn dạng word sở hữu câu nói. giải chi tiết:

 • B1: gửi phí vô tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin cẩn cho tới Zalo VietJack Official - nhấn vô đây nhằm thông tin và nhận đề thi
 • Top 30 Đề thi đua Toán 3 Giữa kì một năm 2023 sở hữu đáp án

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề thi đua Toán 3 Học kì một năm 2023 sở hữu đáp án

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề thi đua Toán lớp 3 Giữa kì hai năm 2023 sở hữu đáp án

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề thi đua Toán lớp 3 Học kì hai năm 2023 sở hữu đáp án

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Học kì 2 Toán 3 năm 2023 sở hữu đáp án (30 đề)

  Xem đề thi

Bộ đề thi đua Toán lớp 3 - Kết nối tri thức

- Đề thi đua Toán lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức

  Xem đề thi

- Đề thi đua Toán lớp 3 Học kì 1

 • Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối học thức sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Toán lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 3 Kết nối tri thức

  Xem đề thi

- Đề thi đua Toán lớp 3 Học kì 2

 • Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối học thức sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi


Bộ đề thi đua Toán lớp 3 - Cánh diều

- Đề thi đua Toán lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều

  Xem đề thi

- Đề thi đua Toán lớp 3 Học kì 1

 • Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Toán lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều

  Xem đề thi

- Đề thi đua Toán lớp 3 Học kì 2

 • Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi


Bộ đề thi đua Toán lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

- Đề thi đua Toán lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem đề thi

- Đề thi đua Toán lớp 3 Học kì 1

 • Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời phát minh sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Toán lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem đề thi

- Đề thi đua Toán lớp 3 Học kì 2

 • Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 3 Chân trời phát minh sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

Xem test Đề Toán 3 KNTT Xem test Đề Toán 3 CTST Xem test Đề Toán 3 CD


Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 (cả tía sách)

Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Học kì 1 (cả tía sách)

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 1 (cả tía sách)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 2 (cả tía sách)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 3 (cả tía sách)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 4 (cả tía sách)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 4 (sách mới)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 5 (cả tía sách)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 (cả tía sách)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 7 (cả tía sách)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 7 (sách mới)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 (cả tía sách)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 (sách mới)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 (cả tía sách)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 (sách mới)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 10 (cả tía sách)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 11 (cả tía sách)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 12 (cả tía sách)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 13 (cả tía sách)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 14 (cả tía sách)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 14 (sách mới)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 15 (cả tía sách)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 16 (cả tía sách)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 16 (sách mới)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 17 (cả tía sách)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 17 (sách mới)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 18 (cả tía sách)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 18 (sách mới)

Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Học kì 2 (cả tía sách)

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 (cả tía sách)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 (sách mới)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần đôi mươi (cả tía sách)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần đôi mươi (sách mới)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 21 (cả tía sách)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 22 (cả tía sách)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 22 (sách mới)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 23 (cả tía sách)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 24 (cả tía sách)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 25 (cả tía sách)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 25 (sách mới)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 26 (cả tía sách)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 26 (sách mới)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 27 (cả tía sách)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 (cả tía sách)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 (sách mới)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 29 (cả tía sách)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 29 (sách mới)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 30 (cả tía sách)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 30 (sách mới)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 31 (cả tía sách)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 32 (cả tía sách)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 33 (cả tía sách)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 33 (sách mới)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 34 (cả tía sách)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 34 (sách mới)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 35 (cả tía sách)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 35 (sách mới)

Bài tập dượt hằng ngày lớp 3

 • Bài tập dượt Tiếng Việt lớp 3

 • Bài tập dượt Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

 • Bài tập dượt Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều

 • Bài tập dượt Toán lớp 3

 • Bài tập dượt Toán lớp 3 Kết nối tri thức

 • Bài tập dượt Toán lớp 3 Cánh diều

Ôn hè lớp 3 lên lớp 4

 • Ôn hè Tiếng Việt lớp 3 lên lớp 4
 • Ôn hè Toán lớp 3 lên lớp 4

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề thi đua Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời lừa lọc thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1: Số 36 525 gọi là:

A. Ba mươi sáu ngàn năm trăm nhị mươi lăm.

B. Ba mươi sáu ngàn nhị trăm năm mươi lăm.

C. Ba sáu năm 2 năm.

D. Ba mươi sáu ngàn năm 2 năm.

Câu 2. Chữ số 7 vô số 54 766 có mức giá trị là:

A. 70

B. 700

C. 7 000

D. 7

Câu 3. Làm tròn trĩnh số 83 240 cho tới hàng trăm ngàn tao được số:

A. 83 000

B. 90 000

C. 80 000

D. 80 300

Câu 4. Số ngay lập tức trước của số 10 001 là số nào?

A. 10 002

B. 10 011

C. 10 000

D. đôi mươi 001

Câu 5. Tháng nào là tại đây sở hữu 30 ngày?

A. Tháng Năm

B. Tháng Mười hai

C. Tháng Ba

D. Tháng Sáu

Câu 6. Giá trị của biểu thức 21 576 – 2 343 + 1 000

A. đôi mươi 000

B. 18 233

C. đôi mươi 233

D. 18 000

Câu 7. Chu vi hình chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm 12 centimet và chiều rộng lớn 8 centimet là:

A. 40 cm

B. đôi mươi cm

C. 96 cm

D. 22 cm

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Đặt tính rồi tính

27 583 + 38 107

……………....

……………....

……………....

……………....

……………....

70 236 – đôi mươi 052

……………....

……………....

……………....

……………....

……………....

11 170 × 4

……………....

……………....

……………....

……………....

……………....

42 987 : 7

……………....

……………....

……………....

……………....

……………....

Câu 9. Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) 5 × (9 280 + 9 820)

= ………………………………….

= ………………………………….

b) (78 156 – 2 829) : 3

= ………………………………….

= ………………………………….

Câu 10. Số?

2 m = ……. mm

5 l = ……. ml

5 kilogam = …….. g

4 km = ……. m

2 000 g = ………. kg

7 00 centimet = ……… m

Câu 11.Số?

Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối học thức sở hữu đáp án (10 đề)

Diện tích hình vuông vắn ABCD là …… cm2

Câu 12. Giải toán?

Tháng trước Khu di tích lịch sử đón 42 300 khách hàng tham ô quan tiền. Do tác động của dịch Covid – 19, mon này khách hàng tham ô quan tiền tiếp tục giảm xuống 3 thứ tự đối với mon trước. Hỏi con số khách hàng cho tới tham ô quan tiền Khu di tích lịch sử vô cả nhị mon là bao nhiêu?

Bài giải

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu 13. Số?

Mẹ mua sắm trứng không còn đôi mươi 000 đồng và đem đến cô cung cấp trứng tờ 1000 đồng. Cô cung cấp trứng trả lại u 4 tờ chi phí. Khả năng hoàn toàn có thể xẩy ra là:

- Cô cung cấp trứng trả lại u …... tờ 5 000 đồng, ….. tờ đôi mươi 000 đồng và tờ 50 000 đồng.

- Cô cung cấp trứng trả lại u …... tờ đôi mươi 000 đồng.

- Cô cung cấp trứng trả lại u ...… tờ 10 000 đồng và …... tờ 50 000 đồng

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề thi đua Học kì 2 - Cánh diều

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời lừa lọc thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Số lớn số 1 trong số số 37 900, 14 200, 58 287, 9 278 là:

A. 58 287

B. 37 900

C. 14200

D. 9 278

Câu 2. Cho hình trụ tâm O

Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều sở hữu đáp án (10 đề)

Đường kính của hình trụ tâm O bên trên là:

A. OA

B. OC

C. OB

D. BC

Câu 3:Số người hiến tiết vô tuần:

Ngày

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Chủ Nhật

Số người

9

8

3

9

10

18

20

Số người cho tới hiến tiết trong thời gian ngày Thứ Sáu nhiều hơn thế nữa trong thời gian ngày loại Ba là từng nào người?

A.12

B. 2

C. 8

D. 3

Câu 4. Sắp xếp những số sau theo đuổi trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới lớn: III, V, I, XIX

A. III, V, I, XIX

B. I, III, V, XIX

C. XIX, V, III, I

D. V, XIX, I, III

Câu 5. Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều sở hữu đáp án (10 đề)

A. 12 cm2

B. 12 cm

C. 10 cm2

D. 10 cm

Câu 6: Một vỏ hộp đựng 10 viên bi: 3 viên bi đỏ lòm, 5 viên bi vàng, 2 viên bi Trắng. Lan bịt đôi mắt lấy tình cờ một viên bi. Khả năng nào là tại đây không thể xảy ra:

A. Lan hoàn toàn có thể lấy được viên bi đỏ lòm

B. Lan hoàn toàn có thể lấy được viên bi vàng

C. Lan hoàn toàn có thể lấy được viên bi trắng

D. Lan hoàn toàn có thể lấy được viên bi xanh

Câu 7: Mua 5 quyển vở không còn 35 000 đồng. Hỏi mua sắm một quyển vở không còn từng nào tiền?

A. 7 000 chi phí

B. 7 000 tiền

C. 7 000 đồng

D. 5 000 đồng

Xem thêm: nghệ thuật vợ chồng a phủ

Phần 2. Tự luận

Câu 8:Tìm bộ phận chưa chắc chắn trong số quy tắc tính sau:

a) .............. : 5 = 30

b) 2 × ...................... = 1 866

c) .............. – 3 256 = 8 462

d) 1 536 + ..................... = 6 927

Câu 9. Đặt tính rồi tính

85 462 + 4 130

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

77 208 – 68 196

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

21 724 × 3

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

82 485 : 3

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

Câu 10: Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) 14 738 + 460 – 3 240

= ..............................................

= ..............................................

b) 9 015 × 3 × 2

= ..............................................

= ..............................................

c) (24 516 – 4 107) : 3

= ..............................................

= ..............................................

d) 7 479 + 3 204 × 5

= ..............................................

= ..............................................

Câu 11. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều sở hữu đáp án (10 đề)

a) Diện tích hình A to hơn diện tích S hình B.Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều sở hữu đáp án (10 đề)

b) Chu vi hình A to hơn chu vi hình B.Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều sở hữu đáp án (10 đề)

c) Diện tích hình A bộp chộp gấp đôi diện tích S hình B.Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều sở hữu đáp án (10 đề)

d) Tổng diện tích S nhị hình là 10 cm2.Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều sở hữu đáp án (10 đề)

Câu 12.Giải toán

Có tía kho chứa chấp dầu, từng kho chứa chấp 10 000 l. Người tao đã lấy chuồn 12 000 l dầu. Hỏi tía kho cơ sót lại từng nào lít dầu?

Bài giải

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Câu 13. Tìm chữ số tương thích điền vô dù trống không.

Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều sở hữu đáp án (10 đề)

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề thi đua Học kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời lừa lọc thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Một trang trại trồng 3 255 cây cafe. Bác dân cày rằng “Nông trại của tôi trồng khoảng chừng 3 300 cây cà phê”. Hỏi Bác đã từng tròn trĩnh số lượng kilomet cafe cho tới sản phẩm nào?

A. Hàng đơn vị

B. Hàng chục

C. Hàng trăm

D. Hàng nghìn

Câu 2: Cái nón có mức giá 25 000 đồng, cái dù có mức giá 70 000 đồng. Cái nón rẻ rúng rộng lớn cái dù từng nào chi phí ?

A. 44 000 đồng

B. 54 000 đồng

C. 45 000 đồng

D. 35 000 đồng

Câu 3. Cho hình vuông vắn và hình chữ nhật sở hữu những độ cao thấp như hình vẽ.

Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 3 Chân trời phát minh sở hữu đáp án (10 đề)

Diện tích hình vuông vắn …… diện tích S hình chữ nhật.

Từ tương thích nhằm điền vô địa điểm chấm là

A. Bằng

B. Lớn hơn

C. Nhỏ hơn

D. Không đối chiếu được

Câu 4. Giang sở hữu 3 cây viết chì, 1 thước kẻ và 1 cây viết mực. Giang nhắm đôi mắt và lựa chọn 2 vô tía vật dụng bên trên. Phát biểu nào là tại đây không đúng

A. Giang hoàn toàn có thể lấy được 2 cái cây viết chì

B. Giang hoàn toàn có thể lấy được một cái cây viết chì và 1 cái cây viết mực

C. Giang hoàn toàn có thể lấy được 2 cái cây viết mực

D. Giang hoàn toàn có thể lấy được một cây viết chì và 1 thước kẻ

Câu 5. Số lớn số 1 trong số số: đôi mươi 467; 32 508; 11 403; 15 927 là

A. đôi mươi 467

B. 32 508

C. 11 403

D. 15 927

Câu 6. Tháng nào là tại đây sở hữu 31 ngày

A. Tháng Hai

B. Tháng Sáu

C. Tháng Chín

D. Tháng Bảy

Câu 7. Một sợi dây tương đối dài 30 249 centimet được phân thành 9 đoạn nhiều năm cân nhau. Hỏi từng đoạn nhiều năm từng nào xăng - ti – mét?

A. 3 360 cm

B. 3 361 cm

C. 3 350 cm

D. 3 360 cm

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Nối

Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 3 Chân trời phát minh sở hữu đáp án (10 đề)

Câu 9. Đặt tính rồi tính

10 760 × 9

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

15 208 : 5

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

54 316 – 3 897

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

28 561 + 11 324

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

Câu 10. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 1 800 – 850 : 5

= .............................................

= .............................................

b) 100 000 – 16 000 × 5

= .............................................

= .............................................

c) 800 × 3 + 27 000

= .............................................

= .............................................

d) 94 000 : 4 × 3

= .............................................

= .............................................

Câu 11. Cho bảng số liệu về con số gà của những hộ gia đình:

Hộ gia đình

Số lượng gà

Bác Hùng

17 con

Bác Nam

9 con

Bác Tiến

31 con

Bác Hoàng

24 con

a) Hộ mái ấm gia đình nào là sở hữu con số gà nhiều nhất?

................................................................................................................

b) Hộ mái ấm gia đình nào là sở hữu con số gà không nhiều nhất?

................................................................................................................

c) hộ gia đình chưng Hoàng sở hữu nhiều hơn thế nữa mái ấm gia đình chưng Hùng từng nào con cái gà?

................................................................................................................

Câu 12. Giải toán

Bác Hùng dự trù xây một mái ấm không còn 78 000 viên gạch men. Bác Hùng tiếp tục mua sắm 3 thứ tự, từng thứ tự 18 000 viên gạch men. Hỏi theo đuổi dự trù, chưng Hùng còn cần mua sắm từng nào viên gạch men nữa?

Bài giải

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

Câu 13. Tìm số sở hữu 3 chữ số, hiểu được Lúc xoá quăng quật chữ số 7 ở sản phẩm đơn vị chức năng, tao được số mới nhất thông thường số cần mò mẫm là 331.

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................
Lưu trữ: Đề thi đua Toán lớp 3 (sách cũ)

Xem test Đề Toán 3 KNTT Xem test Đề Toán 3 CTST Xem test Đề Toán 3 CD

Xem tăng đề thi đua những môn học tập lớp 3 tinh lọc, sở hữu đáp án hoặc khác:

 • Đề thi đua Tiếng Việt 3
 • Đề thi đua Tiếng Anh 3
 • Đề thi đua Tin học tập lớp 3

Đã sở hữu câu nói. giải bài xích tập dượt lớp 3 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích tập dượt Lớp 3 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích tập dượt Lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích tập dượt Lớp 3 Cánh diều

Đã sở hữu phầm mềm VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: trái đất cái nôi của sự sống

Loạt bài xích Đề thi đua Tiếng Việt 3 sở hữu đáp án được biên soạn bám sát nội dung công tác Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.Giải bài xích tập dượt lớp 3 những môn học