de thi toán lớp 3 học kì 2 kết nối tri thức

Với cỗ 10 Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 năm 2023 sở hữu đáp án, tinh lọc được biên soạn bám sát nội dung sách Kết nối trí thức và thuế tầm kể từ đề ganh đua Toán lớp 3 của những ngôi trường Tiểu học tập bên trên toàn quốc. Hi vọng cỗ đề ganh đua này sẽ hỗ trợ học viên ôn tập dượt và đạt sản phẩm cao trong số bài xích ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3.

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối trí thức sở hữu đáp án (10 đề)

Xem thử

Bạn đang xem: de thi toán lớp 3 học kì 2 kết nối tri thức

Chỉ kể từ 150k mua sắm hoàn toàn cỗ đề ganh đua Toán lớp 3 Cuối Học kì 2 Kết nối trí thức phiên bản word sở hữu câu nói. giải chi tiết:

  • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
  • B2: Nhắn tin yêu cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề ganh đua Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời gian dối thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

(Đề số 1)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1: Số IV được hiểu là:

A. Mười lăm

B. Một năm

C. Bốn

D. Sáu

Câu 2. Số 3 048 thực hiện tròn trặn cho tới chữ số hàng trăm tao được số:

A. 3 050

B. 3 040

C. 3 000

D. 3 100

Quảng cáo

Câu 3.Tính diện tích S hình chữ nhật có tính nhiều năm những cạnh được mang đến nhập hình vẽ bên dưới đây:

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối trí thức sở hữu đáp án (10 đề)

A. 9 cm

B. 18 cm

C. 9 cm2

D. 18 cm2

Câu 4. Một miếng vườn hình chữ nhật sở hữu chiều rộng lớn 5 m, chiều nhiều năm vội vàng 9 lượt chiều rộng lớn. Diện tích của hình chữ nhật bại liệt là:

A. 14 m2

B. 50 m2

C. 225 m2

D. 100 m2

Câu 5. Tháng nào là tại đây sở hữu 31 ngày?

A. Tháng 2

B. Tháng 4

C. Tháng 9

D. Tháng 12

Quảng cáo

Câu 6. Khả năng nào là tại đây không thể xẩy ra Lúc gieo một con cái xúc xắc một lần

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối trí thức sở hữu đáp án (10 đề)

A. Mặt 1 chấm xuất hiện

B. Mặt 7 chấm xuất hiện

C. Mặt 3 chấm xuất hiện

D. Mặt 4 chấm xuất hiện

Câu 7.Bạn Nam đem nhì tờ chi phí sở hữu mệnh giá chỉ 10 000 đồng cút mua sắm cây bút chì. Quý Khách mua sắm không còn 15 000. Quý Khách Nam còn quá ...………đồng.

A. 10 000 đồng

B. 5 000 đồng

C. 2 000 đồng

D. 1 000 đồng

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Tìm bộ phận không biết trong số phép tắc tính sau:

a) 1 538 + ........................ = 6 927

b) ..................... – 3 236 = 8 462

c) 2 × ........................ = 1 846

Quảng cáo

Câu 9. Đặt tính rồi tính

13 567 + 36 944

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

58 632 – 25 434

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

20 092 × 4

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

97 075 : 5

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

Câu 10. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 72009 : 3 × 2

= .............................................

= .............................................

b) 2 × 45000 : 9

= .............................................

= .............................................

Câu 11.Dưới đó là báo giá được niêm yết ở một siêu thị văn chống phẩm:

Sản phẩm

Bút mực

Bút chì

Vở dù ly

Thước kẻ

Giá 1 sản phẩm

6 000 đồng

4 000 đồng

10 000 đồng

8 000 đồng

Quan sát bảng số liệu đo đếm và vấn đáp câu hỏi:

a) Sản phẩm nào là có mức giá vướng nhất? Sản phẩm nào là có mức giá rẻ rúng nhất?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

b) Với 50 000 đồng hoàn toàn có thể mua sắm tối đa từng nào loại cây bút mực?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

c) Mai mua sắm 3 thành phầm không còn vừa vặn tròn trặn trăng tròn 000 đồng. Những kỹ năng hoàn toàn có thể xẩy ra là:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu 12. Giải toán

Trang trại của chưng Hòa sở hữu 4 quần thể nuôi gà, từng quần thể có tầm khoảng 1 500 con cái. Hôm ni, sau thời điểm chào bán cút một vài gà thì nông trại của chưng còn sót lại 2800 con cái. Hỏi chưng Hòa tiếp tục chào bán cút từng nào con cái gà?

Bài giải

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu 13. Với 100 000 đồng em hãy lựa lựa chọn những dụng cụ tiếp sau đây nhằm hoàn toàn có thể mua sắm được không ít loại nhất.

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối trí thức sở hữu đáp án (10 đề)

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

C

A

D

C

D

B

B

Câu 1.

Đáp án đích thị là: C

Số IV được hiểu là: Bốn.

Câu 2.

Đáp án đích thị là: A

Để thực hiện tròn trặn số 3 048 cho tới chữ số hàng trăm tao xét chữ số mặt hàng đơn vị chức năng.

Số 3 048 sở hữu chữ số mặt hàng đơn vị chức năng là 8. Mà 8 > 5 nên tao thực hiện tròn trặn lên.

Ta được số 3 050.

Câu 3.

Đáp án đích thị là: D

Diện tích hình chữ nhật bại liệt là:

6 × 3 = 18 (cm2)

Đáp số: 18 cm2

Câu 4.

Đáp án đích thị là: C

Chiều nhiều năm miếng vườn hình chữ nhật là:

5 × 9 = 45 (m2)

Diện tích miếng vườn hình chữ nhật là:

45 × 5 = 225 (m2)

Đáp số: 225 m2

Câu 5.

Đáp án đích thị là: D

Các mon sở hữu 31 ngày là: 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12.

Các mon sở hữu 30 ngày là: 2, 4, 6, 9, 11.

Câu 6.

Đáp án đích thị là: B

Vì con cái xúc xắc ko xuất hiện 7 chấm nên ko thể xuất hiện nay mặt mày 7 chấm.

Câu 7.

Đáp án đích thị là: B

Số chi phí Nam đưa theo là:

10 000 × 2 = trăng tròn 000 (đồng)

Nam còn quá số chi phí là:

20 000 – 15 000 = 5 000 (đồng)

Đáp số: 5 000 đồng

Phần 2. Tự luận

Câu 8.

a) 1 538 + 5 389 = 6 927

b) 11 698 – 3 236 = 8 462

c) 2 × 923 = 1 846

Câu 9.

Câu 10.

a) 72 009 : 3 × 2

= 24 003 × 2

= 48 006

b) 2 × 45000 : 9

= 90 000 : 9

= 10 000

Câu 11.

a) Vở dù ly có mức giá vướng nhất.

Bút chì có mức giá rẻ rúng nhất.

b) Với 50 000 đồng hoàn toàn có thể mua sắm tối đa số cây bút mực là:

50 000 : 6 000 = 8 cây bút mực (dư 2 000)

c) Mai mua sắm 3 thành phầm không còn vừa vặn tròn trặn trăng tròn 000 đồng. Những kỹ năng hoàn toàn có thể xẩy ra là:

- Mai tiếp tục mua sắm 1 cái cây bút mực, 1 cái cây bút chì, 1 quyển vở dù ly.

- Mai tiếp tục mua sắm 2 cái cây bút mực, 1 loại thước kẻ.

- Mai tiếp tục mua sắm 1 cái cây bút chì, 2 loại thước kẻ.

Câu 12.

Bài giải

Ban đầu nông trại của chưng Hòa sở hữu số gà là:

1 500 × 4 = 6 000 (con)

Bác Hòa tiếp tục chào bán cút số gà là:

6 000 – 2 800 = 3 200 (con)

Đáp số: 3 200 con cái.

Câu 13.

- Em hoàn toàn có thể tìm hiều để mua 1 xe hơi trang bị đùa, 1 khối rubik và một hộp sáp color. Tổng số chi phí mua sắm phụ thân loại dụng cụ bại liệt là:

38 000 + 21 000 + 24 000 = 83 000 (đồng)

Ma trận đề ganh đua Học kì 2 – Toán lớp 3 – Kết nối

Năng lực, phẩm chất

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số và phép tắc tính: Cộng, trừ, đối chiếu những số nhập phạm vi 100 000. Nhân (chia) số sở hữu 5 chữ số với (cho) số có một chữ số. Làm tròn trặn số. Làm quen thuộc với chữ số La Mã.

Số câu

2

4

2

4

Số điểm

1

4,5 (mỗi câu 1 điều riêng rẽ câu 8 – 1,5 điểm)

1

4,5

Đại lượng và đo những đại lượng: Đơn vị đo diện tích S, đo thời hạn, đo lượng, đo thể tích. Tiền VN.

Số câu

1

1

1

2

1

Số điểm

0,5

0,5

1

1

1

Hình học: Góc vuông, góc ko vuông. Hình chữ nhật, hình vuông vắn. Tính chu vi và diện tích S hình chữ nhật, hình vuông vắn.

Số câu

2

2

Số điểm

1

1

Một số nhân tố đo đếm và phần trăm.

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1

0,5

1

Tổng

Số câu

4

3

4

2

7

6

Số điểm

2

1,5

4,5

2

3,5

6,5

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề ganh đua Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời gian dối thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

(Đề số 2)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Minh sở hữu 5 tờ chi phí mệnh giá chỉ trăng tròn 000 đồng. Số chi phí Minh sở hữu là:

A. 25 000 đồng

B. 50 000 đồng

C. 100 000 đồng

D. 150 000 đồng

Câu 2. Trong vỏ hộp có một ngược bóng xanh xao, 1 ngược bóng bại liệt, 1 ngược bóng vàng. Khi lấy một ngược bóng kể từ nhập cái vỏ hộp thì sở hữu bao nhiêu kỹ năng xảy ra:

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 3.“2 giờ = .... phút”. Số phù hợp điền nhập địa điểm chấm là:

A. 60

B. 180

C. 90

D. 120

Câu 4.Phép phân chia nào là tiếp sau đây sở hữu số dư là 1

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối trí thức sở hữu đáp án (10 đề)

A. 15 247 : 5

B. 23 016 : 4

C. 12 364 : 3

D. 58 110 : 9

Câu 5. Ngày 6 mon 6 năm 2022 là Thứ Hai. Vậy Thứ Hai tiếp sau của mon 6 vào trong ngày nào?

A. Ngày 10

B. Ngày 11

C. Ngày 12

D. Ngày 13

Câu 6. Số bao gồm 2 chục ngàn, 3 ngàn, 8 trăm, 5 chục và nhì đơn vị chức năng ghi chép là:

Xem thêm: ngữ văn 7 tập 2 chân trời sáng tạo

A. 32 852

B. 23 582

C. 32 258

D. 23 852

Câu 7. Chu vi tam giác ABC là:

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối trí thức sở hữu đáp án (10 đề)

A. 15 cm

B. 10 cm

C. 12 cm

D. 13 cm

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Cho số cây xanh được của một quận nhập trong thời gian 2019; 2020; 2021 theo lần lượt là: 1 234 cây, 2 134 cây, 2 132 cây.

a) Điền số phù hợp nhập địa điểm rỗng nhằm đầy đủ bảng sau:

Năm

2019

2020

2021

Số cây

...............

...............

..............

b) Tính tổng số km của quận bại liệt trồng được nhập 3 năm 2019, 2020, 2021.

Bài giải

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu 9. Đặt tính rồi tính

12 479 + 58 371

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

54 679 – 36 198

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

27 061 × 3

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

52 764 : 4

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

Câu 10. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 24368 + 15336 : 3

= ....................................

= ....................................

b) 2 × 45000 : 9

= ....................................

= ....................................

Câu 11. Điền vết >, <, = phù hợp nhập địa điểm trống:

5 257 ...... 52 657

78 382 .............. 9 991

8 712 ............. 60 995

7 271 ........... 2 612

7 875 ...........7 890

Câu 12. Giải toán

Hôm qua chuyện chưng Tâm thu hoạch được 13 500 kilogam nhãn, ngày hôm nay thu hoạch được thấp hơn ngày hôm qua 700 kilogam. Hỏi cả nhì ngày chưng Tâm thu hoạch được từng nào ki-lô-gam nhãn?

Bài giải

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu 13.

Hôm ni Mai và chúng ta vào một trong những siêu thị chào bán kem. Mỗi người nhập group của Mai gọi một ly kem. Dưới đó là bảng đo đếm những loại kem tuy nhiên group chúng ta của Mai tiếp tục gọi:

Loại kem

Vị dâu

Vị vani

Vị socola

Số lượng (cốc)

2

1

3

Mỗi ly kem giá chỉ 15 000 đồng, ngày hôm nay siêu thị sở hữu công tác khuyến mại “mua 5 tặng 1”. Tổng số chi phí group chúng ta của Mai cần thiết trả là ................... đồng.

Mai gọi kem vị vani tuy nhiên tiếp tục lấy thiếu sót ly kem vị không giống. Khả năng xẩy ra là:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề ganh đua Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời gian dối thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

(Đề số 3)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1: Số 36 525 hiểu là:

A. Ba mươi sáu ngàn năm trăm nhì mươi lăm.

B. Ba mươi sáu ngàn nhì trăm năm mươi lăm.

C. Ba sáu năm 2 năm.

D. Ba mươi sáu ngàn năm 2 năm.

Câu 2. Chữ số 7 nhập số 54 766 có mức giá trị là:

A. 70

B. 700

C. 7 000

D. 7

Câu 3. Làm tròn trặn số 83 240 cho tới hàng trăm ngàn tao được số:

A. 83 000

B. 90 000

C. 80 000

D. 80 300

Câu 4. Số ngay lập tức trước của số 10 001 là số nào?

A. 10 002

B. 10 011

C. 10 000

D. trăng tròn 001

Câu 5. Tháng nào là tại đây sở hữu 30 ngày?

A. Tháng Năm

B. Tháng Mười hai

C. Tháng Ba

D. Tháng Sáu

Câu 6. Giá trị của biểu thức 21 576 – 2 343 + 1 000

A. trăng tròn 000

B. 18 233

C. trăng tròn 233

D. 18 000

Câu 7. Chu vi hình chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm 12 centimet và chiều rộng lớn 8 centimet là:

A. 40 cm

B. trăng tròn cm

C. 96 cm

D. 22 cm

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Đặt tính rồi tính

27 583 + 38 107

……………....

……………....

……………....

……………....

……………....

70 236 – trăng tròn 052

……………....

……………....

……………....

……………....

……………....

11 170 × 4

……………....

……………....

……………....

……………....

……………....

42 987 : 7

……………....

……………....

……………....

……………....

……………....

Câu 9. Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) 5 × (9 280 + 9 820)

= ………………………………….

= ………………………………….

b) (78 156 – 2 829) : 3

= ………………………………….

= ………………………………….

Câu 10. Số?

2 m = ……. mm

5 l = ……. ml

5 kilogam = …….. g

4 km = ……. m

2 000 g = ………. kg

7 00 centimet = ……… m

Câu 11.Số?

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối trí thức sở hữu đáp án (10 đề)

Diện tích hình vuông vắn ABCD là …… cm2

Câu 12. Giải toán?

Tháng trước Khu di tích lịch sử đón 42 300 khách hàng tham lam quan liêu. Do tác động của dịch Covid – 19, mon này khách hàng tham lam quan liêu tiếp tục giảm xuống 3 lượt đối với mon trước. Hỏi con số khách hàng cho tới tham lam quan liêu Khu di tích lịch sử nhập cả nhì mon là bao nhiêu?

Bài giải

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu 13. Số?

Mẹ mua sắm trứng không còn trăng tròn 000 đồng và đem mang đến cô chào bán trứng tờ 1000 đồng. Cô chào bán trứng trả lại u 4 tờ chi phí. Khả năng hoàn toàn có thể xẩy ra là:

- Cô chào bán trứng trả lại u …... tờ 5 000 đồng, ….. tờ trăng tròn 000 đồng và tờ 50 000 đồng.

- Cô chào bán trứng trả lại u …... tờ trăng tròn 000 đồng.

- Cô chào bán trứng trả lại u ...… tờ 10 000 đồng và …... tờ 50 000 đồng

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề ganh đua Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời gian dối thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

(Đề số 4)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Số 16 nhập số La Mã được ghi chép là:

A. VI

B. XIV

C. XVI

D. VIX

Câu 2. Cho mặt hàng số: 76 521; 32 362; 76 009; 7 219. Số lớn số 1 nhập mặt hàng số mặt mày là:

A. 76 521

B. 32 362

C. 76 009

D. 7 219

Câu 3. Phát biểu đích thị là:

A. Các mặt mày của khối lập phương đều là hình chữ nhật.

B. Các mặt mày của khối vỏ hộp chữ nhật đều là hình vuông vắn.

C. Các cạnh của khối vỏ hộp chữ nhật có tính nhiều năm đều bằng nhau.

D. Khối vỏ hộp chữ nhật và khối lập phương sở hữu số đỉnh, số cạnh và số mặt phẳng nhau.

Câu 4. Đồng hồ nước tiếp sau đây chỉ bao nhiêu giờ?

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối trí thức sở hữu đáp án (10 đề)

A. 10 giờ 10 phút

B. 10 giờ 5 phút

C. 9h 42 phút

C. 10 giờ 8 phút.

Câu 5.May 2 cỗ ăn mặc quần áo không còn 6m vải vóc. Hỏi sở hữu 12 mét vải vóc thì may được bao nhiêu cỗ ăn mặc quần áo như thế?

A. 2 bộ

B. 3 bộ

C. 4 bộ

D. 36 bộ

Câu 6. Hôm ni là ngày 28 mon 10 năm 2022. Còn một tuần nữa là cho tới sinh nhật tròn trặn 8 tuổi hạc của Mai. Vậy tháng ngày năm sinh của Mai là:

A. Ngày 4 mon 11 năm 2014

B. Ngày 5 mon 11 năm 2014

C. Ngày 5 mon 11 năm 2013

D. Ngày 4 mon 11 năm năm ngoái.

Câu 7. Diện tích hình chữ nhật MNPQ là:

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối trí thức sở hữu đáp án (10 đề)

A. 14 cm2

B. 14 cm

C. 10 cm

D. 10 cm2

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Đặt tính rồi tính

23 142 × 3

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

40 257 : 5

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

26 195 + 1 607

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

36 519 + 24 366

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

Câu 9. Tìm bộ phận không biết nhập phép tắc tính sau:

180 cm2 + ……. cm2 = 330 cm2

…. cm2 : 5 = 45 cm2

2 679 kilogam - …… kilogam = 1 473 kg

…… ml × 3 = 78 ml

Câu 10. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối trí thức sở hữu đáp án (10 đề)

a) Chu vi hình tam giác ABC bởi vì 13 centimet. Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối trí thức sở hữu đáp án (10 đề)

b) Chu vi hình tam giác ACD bởi vì 15 centimet.Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối trí thức sở hữu đáp án (10 đề)

c) Tổng chu vi của những hình tam giác ABC và ACD bởi vì chu vi hình tứ giác ABCD.Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối trí thức sở hữu đáp án (10 đề)

d) Chu vi hình tứ giác ABCD bởi vì 18 centimet.Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối trí thức sở hữu đáp án (10 đề)

Câu 11. Nối độ quý hiếm phù hợp ứng với từng biểu thức

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối trí thức sở hữu đáp án (10 đề)

Câu 12. Giải toán

Một siêu thị sở hữu 2 340 kilogam gạo, sau thời điểm chào bán thì số gạo giảm xuống 3 lượt. Hỏi siêu thị bại liệt còn sót lại từng nào ki-lô-gam gạo?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu 13. Số?

Mai bê khay sở hữu 4 loại bánh: 3 bánh chuối và 1 bánh khoai. Việt nhắm đôi mắt lấy 2 loại bánh bên trên khay.

a) Việt ….. lấy được 2 bánh chuối

b) Việt ………. lấy được một bánh chuối và 1 bánh khoai.

c) Việt …….. thể lấy được 2 bánh khoai.

d) Việt …….. lấy được một bánh ngô.

................................

................................

................................

Trên trên đây tóm lược một vài nội dung sở hữu nhập cỗ Đề ganh đua Toán lớp 3 năm 2023 tiên tiến nhất, để mua sắm tư liệu vừa đủ, Thầy/Cô mừng lòng coi thử:

Xem thử

Xem tăng đề ganh đua Toán lớp 3 Kết nối trí thức hoặc khác:

  • Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức

  • Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối trí thức sở hữu đáp án (10 đề)

  • Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán lớp 3 Kết nối tri thức

Đã sở hữu câu nói. giải bài xích tập dượt lớp 3 sách mới:

  • (mới) Giải bài xích tập dượt Lớp 3 Kết nối tri thức
  • (mới) Giải bài xích tập dượt Lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo
  • (mới) Giải bài xích tập dượt Lớp 3 Cánh diều

Đã sở hữu ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: đặc điểm loại hình của tiếng việt

Loạt bài xích Đề ganh đua Tiếng Việt 3 sở hữu đáp án được biên soạn bám sát nội dung công tác Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


Giải bài xích tập dượt lớp 3 những môn học