đề toán nâng cao lớp 2

Bài tập dượt Toán nâng lên lớp 2

Bạn đang xem: đề toán nâng cao lớp 2

80 bài xích Toán ôn luyện học viên xuất sắc lớp 2 với rất đầy đủ những dạng bài xích tập dượt được VnDoc thuế tầm, tổ hợp chung những em tự động rèn luyện và gia tăng lại kỹ năng học hành chất lượng rộng lớn sẵn sàng cho những kì đua học viên xuất sắc hiệu suất cao. Đồng thời đó là tư liệu ôn hè môn Toán lớp 2 cho những em học viên. Sau trên đây chào những em nằm trong xem thêm và chuyển vận về cụ thể. Để thực hiện thêm thắt những câu hỏi nâng lên không giống, chào chúng ta nhập mục: Toán nâng lên lớp 2 của VnDoc.com.

I. 80 bài xích Toán ôn luyện học viên xuất sắc lớp 2

Bài 1: Tìm một số trong những, biết số ê cùng theo với 12 thì bởi vì 15 nằm trong 27?

Bài 2: Tìm một số trong những, biết 95 trừ lên đường số ê thì bởi vì 39 trừ lên đường 22?

Bài 3: Một mon này ê đem ngày mái ấm nhật là ngày 2 của mon ê. Hỏi những ngày mái ấm nhật nhập mon này là những ngày nào?

Bài 4: Ba lên đường công tác làm việc xa cách nhập nhị tuần, tía lên đường hôm loại nhị ngày 5. Hỏi cho tới ngày bao nhiêu tía tiếp tục về? Ngày ấy là loại bao nhiêu nhập tuần?

Bài 5: Hồng đem nhiều hơn thế Hà 10 viên bi, nếu như Hồng mang lại Hà 4 viên bi thì Hồng còn nhiều hơn thế Hà bao nhiêu viên bi?

Bài 6: Tìm y:

a) 36 + 65 = nó + 22

b, 100 - 55 = nó - 13

Bài 7: Viết những tổng sau trở nên tích:

a) 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 =

b) 4 + 4 + 12 + 8 =

c) 3 + 6 + 9 + 12 =

d) 65 + 93 + 35 + 7 =

Bài 8: Tìm một số trong những, hiểu được lấy số ê nhân với 5 rồi trừ lên đường 12 thì bởi vì 38?

Bài 9: Có một số trong những dầu, nếu như đựng nhập những can từng can 4l thì chính 6 can. Hỏi số dầu ê nếu như đựng nhập những can, từng can 3l thì nên sử dụng toàn bộ từng nào can?

Bài 10: Mai rộng lớn Tùng 3 tuổi hạc và thông thường Hải 2 tuổi hạc. Đào nhiều hơn thế Mai 4 tuổi hạc. Hỏi ai nhiều tuổi hạc nhất? Ai không nhiều tuổi hạc nhất, người nhiều tuổi hạc nhất rộng lớn người không nhiều tuổi hạc nhất là bao nhiêu tuổi?

Bài 11: Mai đem 27 nhành hoa. Mai mang lại Hoà 5 nhành hoa. Hoà lại mang lại Hồng 3 nhành hoa. Lúc này tía các bạn đều phải có số hoa cân nhau. Hỏi khi đầu Hoà và Hồng từng các bạn đem từng nào bông hoa?

Bài 12: a) Có từng nào số đem nhị chữ số nhỏ thêm hơn 54?........................................

b) Từ 57 cho tới 163 đem từng nào số đem nhị chữ số?..............................................

c) Có từng nào số đem tía chữ số to hơn 369?...........................................

Bài 13: Cho số 63. Số ê thay cho thay đổi thế này nếu?

a) Xoá quăng quật chữ số 3?..

b) Xoá quăng quật chữ số 6?

Bài 14: Cho số a đem nhị chữ số:

a) Nếu chữ số hàng trăm ít hơn 3 thì số a giảm xuống từng nào đơn vị?

b) Nếu chữ số hàng trăm gia tăng 4 thì số a gia tăng từng nào đơn vị?

c) Nếu chữ số hàng trăm tăng thêm một và chữ số sản phẩm đơn vị chức năng giảm xuống 1 thì số a gia tăng từng nào đơn vị?

Bài 15: Cho số 408:

a) Nếu chữ số hàng trăm ngàn ít hơn (hay tăng thêm) 2 thì số ê giảm xuống hoặc gia tăng từng nào đơn vị?

b) Số ê thay cho thay đổi thế này nếu như thay đổi khu vực chữ số 0 và chữ số 8 mang lại nhau?

Bài 16: a) Hai số đem nhị chữ số đem nằm trong chữ số hàng trăm nhưng mà chữ số sản phẩm đơn vị chức năng rộng lớn thông thường nhau 7 thì nhị số ê rộng lớn thông thường nhau từng nào đơn vị?

b) Hai số đem nhị chữ số đem nằm trong chữ số sản phẩm đơn vị chức năng nhưng mà chữ số hàng trăm rộng lớn thông thường nhau 3 thì số ê rộng lớn thông thường nhau từng nào đơn vị?

Bài 17: Hãy ghi chép toàn bộ những số đem nhị chữ số mà mỗi khi phát âm số ê theo dõi trật tự kể từ trái ngược qua loa nên hoặc kể từ nên qua loa trái ngược thì độ quý hiếm số này vẫn ko thay cho đổi?

Bài 18: Hãy mò mẫm số đem tía chữ số nhưng mà hiệu của chữ số hàng trăm ngàn và chữ số hàng trăm bởi vì 0, còn hiệu của chữ số hàng trăm và chữ số sản phẩm đơn vị chức năng bởi vì 9.

Bài 19: Hãy mò mẫm số đem tía chữ số nhưng mà chữ số hàng trăm ngàn nhân với 3 được chữ số hàng trăm, chữ số hàng trăm nhân với 3 được chữ số sản phẩm đơn vị chức năng.

Bài 20: a) tường số ngay tắp lự trước của a là 23, em hãy mò mẫm số ngay tắp lự sau của a?

b) tường số ngay tắp lự sau của b là 35,hãy mò mẫm số ngay tắp lự trước của b?

c) tường số c không tồn tại số ngay tắp lự trước, chất vấn c là số nào?

Bài 21: a) Viết toàn bộ những số đem nhị chữ số và nhỏ thêm hơn 19?

b) Viết toàn bộ những số tròn xoe chục vừa phải to hơn 41 vừa phải nhỏ thêm hơn 93?

c) Hãy mò mẫm nhị số ngay tắp lự nhau, biết một số trong những đem nhị chữ số, một số trong những mang 1 chữ số?

Bài 22: a) Tìm những số to hơn 35 nhưng mà chữ số hàng trăm của chính nó nhỏ thêm hơn 4.

b) Tìm những số đem nhị chữ số nhỏ thêm hơn 26 nhưng mà chữ số sản phẩm đơn vị chức năng của chính nó to hơn 4?.

Bài 23: Tìm x:

a) 24 < x < 27

b) 36 < x + 1 < 39

c) x + trăng tròn < 51

d) 46 < x - 45 < 48

Bài 24: a) Để khắc số những trang của một cuốn sách từ là một cho tới 19, tớ nên sử dụng không còn từng nào số?

b) Để khắc số những trang của một cuốn sách kể từ 10 cho tới 25, tớ nên sử dụng không còn từng nào số?

c) Để khắc số những trang của một cuốn sách kể từ 120 cho tới 129, tớ nên sử dụng không còn từng nào số?

Bài 25: quý khách hàng Bình tiếp tục sử dụng không còn 29 chữ số nhằm ghi chép những số ngay tắp lự nhau trở nên một sản phẩm số liên tiếp: ; 2; 3;....;a. Hỏi a là số nào? (a là số sau cùng của sản phẩm số)

Bài 26: Tìm chữ số x, biết:

a) 35x < 351 b) 207> x 70 c) 199 < xxx < 299

Bài 27: Em hãy ghi chép 18 trở nên tổng của những số hạng cân nhau (càng ghi chép được không ít tổng càng tốt)

Bài 28: a)Tìm một số trong những đem nhị chữ số và một số trong những mang 1 chữ số sao mang lại tổng nhị số ê bởi vì 10.

b) Tìm một số trong những đem nhị chữ số và một số trong những mang 1 chữ số sao mang lại hiệu nhị số ê bởi vì 1.

Bài 29: a) Tổng lớn số 1 của nhị số mang 1 chữ số là bao nhiêu?

b) Tổng nhỏ nhắn nhất của số mang 1 chữ số và số đem nhị chữ số là bao nhiêu?

c) Hiệu lớn số 1 của số đem nhị chữ số là bao nhiêu?

d) Hiệu nhỏ nhắn nhất của số đem nhị chữ số và số mang 1 chữ số là bao nhiêu?

Bài 30: a) Tìm một số trong những, biết tổng của số ê với 45 thông qua số nhỏ nhắn nhất đem tía chữ số?

b) Tìm một số trong những, biết hiệu của số ê với 28 thông qua số nhỏ nhắn nhất có một chữ số?

c, Tìm một số trong những, biết hiệu của 89 với số ê bởi vì 15?

Bài 31: a) Tìm số bị trừ, biết tổng của số trừ và hiệu là 87.

b, Tìm số trừ, biết hiệu nhị số thông thường số bị trừ là

c, Tìm số bị trừ, biết số bị trừ rộng lớn số trừ 24 và hiệu của nhị số thông qua số trừ?

Bài 32: Một xe hơi chở khách hàng giới hạn bên trên bến đỗ. Có 8 người xuống xe pháo và 5 người lên xe pháo. Xe nối tiếp chạy, thời điểm này bên trên xe pháo đem toàn bộ 50 khách hàng. Hỏi trước lúc xe pháo tạm dừng bến đỗ ê, bên trên xe pháo đem từng nào hành khách?

Bài 33: Gói kẹo chanh và gói kẹo dừa đem toàn bộ 258 dòng sản phẩm kẹo. Riêng gói kẹo chanh đem 118 dòng sản phẩm.

Hỏi:

 • Gói kẹo dừa đem từng nào dòng sản phẩm kẹo?
 • Phải ít hơn ở gói kẹo chanh từng nào dòng sản phẩm kẹo nhằm số kẹo ở nhị gói bởi vì nhau?

Bài 34: Hai team bóng bàn, từng team đem 3 người nghịch tặc đấu bóng bàn cùng nhau. Mỗi người của team này đều đấu một ván với từng người của team ê. Hỏi đem toàn bộ từng nào ván đấu?

Bài 35: Mai cao hơn nữa Hoa 2cm. Bình thấp rộng lớn Mai 3 centimet. Hỏi ai cao nhất; ai thấp nhất? Hoa cao hơn nữa Bình bao nhiêu xăng ti mét?

Bài 36: Con ngỗng khối lượng 11kg. Con ngỗng khối lượng rộng lớn con cái vịt 8 kilogam. Con gà khối lượng thấp hơn con cái vịt 2 kilogam. Hỏi con cái ngỗng khối lượng rộng lớn gà bao nhiêu kg?

Bài 37: Mẹ nhằm nhị đĩa đựng số cam cân nhau lên bàn. quý khách hàng Mai lấy kể từ đĩa phía bên phải 3 trái ngược quăng quật lịch sự đĩa phía bên trái. Hỏi giờ đây đĩa mặt mày này nhiều cam rộng lớn và nhiều hơn thế bao nhiêu quả?

Bài 38: Thúng đựng cam đem 68 trái ngược, thúng đựng quýt đem 95 trái ngược. Mẹ tiếp tục bán tốt ông tơ số cam và một số trong những quýt cân nhau. Hỏi trong những thúng, số cam sót lại thấp hơn hoặc số quýt sót lại không nhiều hơn? thấp hơn từng nào quả?

Bài 39: Đào đem thấp hơn Mận 4 nhãn vở. Mẹ mang lại Đào thêm thắt 9 nhãn vở. Hỏi giờ đây ai nhiều nhãn vở rộng lớn và nhiều hơn thế bao nhiêu cái?

Bài 40: Cô giáo mua sắm mang lại lớp một số trong những gói bánh và một số trong những gói kẹo, toàn bộ là 45 gói. Sau ê gia sư lôi ra 6 gói bánh nhằm thay đổi lấy 10 gói kẹo. Hỏi thời điểm này cả bánh và kẹo gia sư đem toàn bộ từng nào gói?

Bài 41: Hai lớp 2A và 2B được lên đường thăm hỏi đền rồng Cổ Loa, ý định từng lớp một đoàn. Để tạo thành nhị đoàn đem số người cân nhau, gia sư gửi 6 con gái ở lớp 2A lịch sự lớp 2B và gửi 4 các bạn nam giới ở lớp 2B lịch sự lớp 2A. Lúc này từng đoàn đem 32 các bạn. Hỏi khi đầu từng lớp đem từng nào học tập sinh?

Bài 42: Trên bến bãi cỏ đem 15 con cái trườn. Số trườn nhiều hơn thế số trâu là 10 con cái. Số rán thông qua số trườn và trâu nằm trong lại. Hỏi trê bến bãi cỏ đem từng nào con cái cừu? từng nào con cái trâu? Tất cả đem từng nào con?

Bài 43: Một thúng đựng 56 trái ngược vừa phải trứng gà vừa phải trứng vịt. Mẹ tiếp tục chào bán 25 trái ngược trứng gà, nhập thúng còn 12 trái ngược trứng gà nữa. Hỏi khi đầu nhập thúng đem từng nào trái ngược trứng từng loại?

Bài 44: Năm ni con cái 8 tuổi hạc, u 32 tuổi hạc. Hỏi trước đó hai năm tuổi hạc u cùng theo với tuổi hạc con cái là bao nhiêu?

Bài 45: Hiện ni Mai 7 tuổi hạc, Hoa 10 tuổi hạc, Hồng 9 tuổi hạc. Đến khi quý khách hàng Mai bởi vì tuổi hạc các bạn Hồng lúc bấy giờ thì tổng số tuổi hạc của tía các bạn là bao nhiêu?

Bài 46: Mai rộng lớn Tùng 2 tuổi hạc và thông thường Hải 2 tuổi hạc. Đào rộng lớn Mai 3 tuổi hạc. Hỏi ai nhiều tuổi hạc nhất? Ai không nhiều tuổi hạc nhất? Người nhiều tuổi hạc nhất rộng lớn người không nhiều tuổi hạc nhất là bao nhiêu tuổi?

Bài 47: Hôm ni là loại nhị ngày 4 mon 5. Như vậy còn cơ hội ngày sinh nhật của Minh 10 ngày nữa. Hỏi sinh nhật của Minh là ngày bao nhiêu của mon 5, vào trong ngày loại bao nhiêu nhập tuần?

Bài 48: Năm ni kỉ niệm ngày quốc tế làm việc 1 - 5 nhập loại tư. Em đem biết trong năm này kỉ niệm ngày xây dựng Đội 15 - 5, kỉ niệm ngày sinh nhật Bác 19 - 5 nhập loại bao nhiêu nhập tuần?

Bài 49: quý khách hàng Mai ham muốn biết ngày khai học năm học tập 5 - 9 là nhập loại bao nhiêu. quý khách hàng Lan lại cho thấy thêm " ngày 25 -9 là nhập loại hai". Em rất có thể giúp cho bạn Mai biết ngày khai học là loại bao nhiêu nhập tuần không?

Bài 50: quý khách hàng Mận về quê thăm hỏi bà. quý khách hàng Mận được ở với bà vừa phải chính một tuần và ngày 6 ngày. Tính đi ra các bạn Mận chỉ trong nhà bà có một mái ấm nhật thôi. Hỏi các bạn Mận cho tới mái ấm bà nhập loại bao nhiêu nhập tuần?

Bài 51: Tìm 2 số đem tích bởi vì 12 và số rộng lớn cấp 3 thứ tự số bé?

Bài 52: Đôi thỏ mái ấm Thu đẻ được 6 con cái. Vậy chuồng thỏ mái ấm Thu đem từng nào song tai thỏ, từng nào chân thỏ?

Bài 53: Hà đem 40 viên bi màu xanh lá cây và đỏ gay. Hà mang lại Tú 15 viên bi xanh lơ thì Hà sót lại 8 viên bi xanh lơ.Hỏi Hà còn từng nào viên bi đỏ?

Bài 54: Tìm hiệu thân thích số chẵn lớn số 1 đem nhị chữ số và số lẻ nhỏ nhắn nhất mang 1 chữ số?

Bài 55: Thầy giáo đem 45 quyển vở, thầy thưởng mang lại 6 học viên, từng các bạn 4 quyển. Hỏi sau thời điểm thưởng thầy sót lại bao nhiêu quyển?

Bài 56: Nếu Nam mang lại Hà 4 viên bi thì số bi của 2 các bạn cân nhau, và từng các bạn đem 18 viên bi. Hỏi trước lúc mang lại Nam đem từng nào viên bi? Hà đem từng nào viên bi?

Bài 57: Trong một phép tắc trừ đem hiệu thông qua số trừ và số bị trừ rộng lớn số trừ 27 đơn vị chức năng. Hỏi số bị trừ tiếp tục bởi vì bao nhiêu? Hãy ghi chép phép tắc trừ đó?

Bài 58: Viết tiếp 3 số tương thích nhập sản phẩm sau: 0 ; 1 ; 1; 2 ;4 ;7;…..; …..; …..

Bài 59: Từ 9h sáng sủa cho tới 3h chiều, kim lâu năm và kim ngắn ngủi bắt gặp nhau bao nhiêu lần?

Bài 60: Hiệu 2 số là số lẻ nhỏ nhất đem 2 chữ số. tường số trừ bởi vì hiệu số. Tìm số bị trừ?

Bài 61: Số kẹo của Lan là số nhỏ nhất đem nhị chữ số như thể nhau. Lan mang lại Hoa số kẹo là số chẵn nhỏ nhất đem nhị chữ số. Hỏi Lan còn từng nào dòng sản phẩm kẹo?

Bài 62: Có nhị thùng đựng dầu, thùng loại nhất chứa chấp 55 lít dầu. Nếu sụp kể từ thùng loại nhất lịch sự thùng loại nhị 13 lít dầu thì số dầu nhị thùng cân nhau. Hỏi khi đầu thùng loại nhị chứa chấp từng nào lít dầu?

Bài 63: a) Có từng nào số đem nhị chữ số to hơn 27?....................................

b) Có từng nào số đem tía chữ số nhỏ thêm hơn 534?..................................................

c) Từ 68 cho tới 179 đem từng nào số đem tía chữ số?..............................................

Bài 64: Tìm toàn bộ những số đem nhị chữ số nhỏ thêm hơn 27 nhưng mà chữ số sản phẩm đơn vị chức năng của chính nó to hơn 3?.................................................................................................

Bài 65: Tìm x:

a) 45 < x - 13 < 47

b) 57 > x + 24 > 55

Bài 66: Cho số 346.

 • Số ê thay cho thay đổi thế này nếu như hạn chế chữ số hàng trăm ngàn lên đường 2 đơn vị?.......................
 • Số ê thay cho thay đổi thế này nếu như tăng chữ số hàng trăm thêm thắt 5 đơn vị?................
 • Số ê thay cho thay đổi thế này nếu như xoá chữ số sản phẩm đơn vị?..........................................

Bài 67: Để khắc số trang của một cuốn sách dày 17 trang thì tớ nên sử dụng không còn từng nào chữ số?

Bài 68: Để khắc số trang một cuốn sách kể từ 134 cho tới 143, tớ nên sử dụng không còn từng nào chữ số?

Bài 69: quý khách hàng An sử dụng không còn 27 chữ số nhằm ghi chép những số ngay tắp lự nhau trở nên một sản phẩm số liên tiếp: 1 ; 2 ; 3 ;…….; a. Hỏi a là số nào? (a là số sau cùng của sản phẩm số)

Bài 70: Hoà đem nhiều hơn thế Bình 19 viên bi. Hỏi nếu như Hoà mang lại Bình 9 viên thì giờ đây Hoà còn nhiều hơn thế Bình bao nhiêu viên bi? (Vẽ sơ trang bị nhằm giải)

Bài 71: a) Có từng nào số đem nhị chữ số to hơn 34?....................................

b) Có từng nào số đem tía chữ số nhỏ thêm hơn 425?..................................................

c) Từ 68 cho tới 279 đem từng nào số đem tía chữ số?..............................................

Bài 72: Tìm toàn bộ những số đem nhị chữ số nhỏ thêm hơn 24 nhưng mà chữ số sản phẩm đơn vị chức năng của chính nó to hơn 4?

Bài 73: Tìm x:

a) 48< x - 13<50

Xem thêm: cách tính diện tích hình tứ giác

b) 67 > x + 24 > 65

Bài 74: Cho số 572.

 • Số ê thay cho thay đổi thế này nếu như tăng chữ số hàng trăm ngàn lên 2 đơn vị?.......................
 • Số ê thay cho thay đổi thế này nếu như hạn chế chữ số hàng trăm lên đường 4 đơn vị?................
 • Số ê thay cho thay đổi thế này nếu như xoá chữ số sản phẩm đơn vị?..........................................

Bài 75: Để khắc số trang của một cuốn sách dày 19 trang thì tớ nên sử dụng không còn từng nào chữ số?.

Bài 76: Để khắc số trang một cuốn sách kể từ 124 cho tới 122, tớ nên sử dụng không còn từng nào chữ số?

Bài 77: quý khách hàng An sử dụng không còn 29 chữ số nhằm ghi chép những số ngay tắp lự nhau trở nên một sản phẩm số liên tiếp: 1 ; 2 ; 3 ;…….; a. Hỏi a là số nào? (a là số sau cùng của sản phẩm số)

Bài 78: Hoà đem nhiều hơn thế Bình 15 viên bi. Hỏi nếu như Hoà mang lại Bình 9 viên thì giờ đây Bình tiếp tục nhiều hơn thế Hoà bao nhiêu viên bi? (Vẽ sơ trang bị nhằm giải)

Bài 79: a) Có từng nào số đem 2 chữ số nhưng mà tổng những chữ số của số ê bởi vì 12?.

b, Có từng nào số đem 2 chữ số nhưng mà hiệu những chữ số của số ê bởi vì 5?

Bài 80: Có từng nào số đem 2 chữ số nhưng mà tích những chữ số bởi vì 6?

II. Bài Toán tự động luyện dành riêng cho HSG lớp 2

1. Bài toán tính tuổi hạc dành riêng cho HSG lớp 2

Câu 1: Hiện ni tía Lan 38 tuổi hạc còn ông nội Lan 64 tuổi hạc. Hãy tính tổng số tuổi hạc của ông nội Lan và tía Lan khi tuổi hạc ông nội Lan bởi vì tuổi hạc tía Lan hiện nay nay?

Trả lời: Tổng số tuổi hạc của tía Lan và ông nội Lan khi tuổi hạc tía Lan bởi vì tuổi hạc ông nội Lan lúc bấy giờ là:……tuổi

Câu 2: Hiện ni Nam 15 tuổi hạc, tía Nam 42 tuổi hạc. Tuổi của ông nội Nam bởi vì tổng số tuổi hạc của 2 tía con cái Nam sau 8 năm nữa. Tính tuổi hạc của ông nội Nam hiện nay nay?

Trả lời: Tuổi của ông nội Nam lúc bấy giờ là:……tuổi

Câu 3: Hiện ni anh 21 tuổi hạc, em 15 tuổi hạc. Hãy tính tổng số tuổi hạc của nhị bạn bè khi tuổi hạc em bởi vì tuổi hạc anh hiện nay nay?

Trả lời: Tổng số tuổi hạc của nhị bạn bè khi ê là:……tuổi

Câu 4: Năm ni Hoa 6 tuổi hạc. Mẹ Hoa rộng lớn Hoa 26 tuổi hạc. Hỏi khi tuổi hạc Hoa bởi vì tuổi hạc u lúc bấy giờ thì khi ê tổng số tuổi hạc của nhị u con cái Hoa là bao nhiêu?

Trả lời: Tổng số tuổi hạc của nhị u con cái Hoa khi ê là:……tuổi

Câu 5: Hiện ni con cái 8 tuổi hạc, u 33 tuổi hạc. Vậy tổng số tuổi hạc của nhị u con cái sau 4 năm nữa là:……tuổi?

Trả lời: …………..

Câu 6: Khi con cái 8 tuổi hạc thì u 35 tuổi hạc. Tính tổng số tuổi hạc 2 u con cái khi con cái trăng tròn tuổi?

Trả lời: Tổng số tuổi hạc của nhị u con cái khi con cái trăng tròn tuổi hạc là:……tuổi

Câu 7: Năm ni Hà 6 tuổi hạc, An 7 tuổi hạc, Tâm 9 tuổi hạc. Vậy cho tới khi tuổi hạc Hà bởi vì tuổi hạc của Tâm lúc bấy giờ thì khi ê tổng số tuổi hạc của 3 các bạn là ……tuổi?

Trả lời: …………..

Câu 8: Năm ni, An thông thường ông số tuổi hạc thông qua số lớn số 1 đem nhị chữ số nhưng mà tích nhị chữ số của chính nó bởi vì 16. Vậy 8 năm tiếp theo, An thông thường ông ……tuổi?

Trả lời: …………..

Câu 9: Hiện ni tuổi hạc của tía em là 40 tuổi hạc còn tuổi hạc của bà nội em là 60 tuổi hạc. Hỏi khi tuổi hạc bà nội em bởi vì tuổi hạc tía hiện nay lúc bấy giờ thì tổng số tuổi hạc của tía em và bà nội em là bao nhiêu?

Trả lời: Tổng số tuổi hạc của tía em và bà nội em khi ê là:……tuổi

Câu 10: Hiện ni Minh 10 tuổi hạc, u Minh 30 tuổi hạc. Tuổi bà nước ngoài Minh bởi vì tổng số tuổi hạc của 2 u con cái Minh sau 5 năm nữa. Tính tuổi hạc của bà nước ngoài Minh hiện nay nay?

Trả lời: Tuổi của bà nước ngoài Minh lúc bấy giờ là:……tuổi

Câu 11: Hiện ni anh 22 tuổi hạc, em 18 tuổi hạc. Hãy tính tổng số tuổi hạc của nhị bạn bè khi tuổi hạc em bởi vì tuổi hạc anh hiện nay nay?

Trả lời: Tổng số tuổi hạc của nhị bạn bè khi ê là:……tuổi

Câu 12: Năm ni Hà 8 tuổi hạc. Mẹ Hà rộng lớn Hà 25 tuổi hạc. Hỏi khi tuổi hạc Hà bởi vì tuổi hạc u lúc bấy giờ thì khi ê tổng số tuổi hạc của nhị u con cái Hà là bao nhiêu?

Trả lời: Tổng số tuổi hạc của nhị u con cái Hà khi ê là:……tuổi

Câu 13: Hiện ni con cái 10 tuổi hạc, u 32 tuổi hạc. Vậy tổng số tuổi hạc của nhị u con cái sau 5 năm nữa là:……tuổi?

Trả lời: …………..

Câu 14: Khi con cái 5 tuổi hạc thì u 31 tuổi hạc. Tính tổng số tuổi hạc 2 u con cái khi con cái 15 tuổi?

Trả lời: Tổng số tuổi hạc của nhị u con cái khi con cái 15 tuổi hạc là:……tuổi

Câu 15: Năm ni Minh 7 tuổi hạc, em gái Minh 4 tuổi hạc, anh trai Minh 10 tuổi hạc. Hỏi khi tuổi hạc Minh bởi vì tuổi hạc anh trai Minh lúc bấy giờ thì tổng số tuổi hạc của tía bạn bè là từng nào tuổi?

Trả lời: Tổng số tuổi hạc của tía bạn bè khi ê là:……tuổi

2. Đáp án Bài toán tính tuổi hạc dành riêng cho HSG lớp 2

Câu 1: 50                Câu 6: 67                Câu 11: 48

Câu 2: 73                Câu 7: 31                Câu 12: 91

Câu 3: 48                Câu 8: 82                Câu 13: 52

Câu 4: 90                Câu 9: 60                Câu 14: 56

Câu 5: 49                Câu 10: 50               Câu 15: 30

3. Đề ôn đua học viên xuất sắc Toán lớp 2

Thời gian giảo thực hiện bài: 60 phút

Bài 1.

Tính nhanh:

a) 9 + 13 + 15 + 7 + 25 + 31

b) 32 – 15 + 18 – 5 + 20

Bài 2.

Tìm x:

a) x = 35 – 17

b) x + 5 – 17 = 35

Bài 3.

Cho tứ chữ số: 2, 3, 4, 5.

Hãy ghi chép những số đem nhị chữ số được cấu trúc kể từ tứ chữ số tiếp tục mang lại.

Bài 4.

Mẹ rộng lớn Lan 25 tuổi hạc, tía rộng lớn u 6 tuổi hạc. Hỏi tuổi hạc của Lan là từng nào, hiểu được tuổi hạc xẻ là 46?

Bài 5.

Điền số như thể nhau nhập khu vực chấm sao cho:

a) …… +….. +….. + … = 60

b) …….+….. +…… – ….. = 60

4. Đáp án Đề đua học viên xuất sắc Toán 2

Bài 1.

a) 9 + 13 + 15 + 7 + 25 + 31

= (9 + 31) + (13 + 7) + (15 + 25)

= 40 + trăng tròn + 40 = 100

b) 32 – 15 + 18 – 5 + 20

= (32 + 18) + (20 – 15 – 5)

= 50 + 0

= 50

Bài 2.

a) x = 35 – 17

x = 35 – 17

x = 18

b) x + 5 – 17 = 35

x = 35 – 5 +17

x = 47

Bài 3.

Các số đem nhị chữ số được cấu trúc kể từ tứ chữ số 2,3,4,5 là:

22; 23; 24; 25; 32; 33; 34; 35; 42; 43; 44; 45; 52; 53; 54; 55.

Bài 4.

Tuổi của u Lan là:

46 – 6 = 40 (tuổi)

Tuổi của Lan là:

40 – 25 = 15 (tuổi)

Đáp số: 15 tuổi

Bài 5.

a) 15 + 15 + 15 + 15 = 60

b) 30 + 30 + 30 – 30 = 60

Toán thách nâng lên lớp 2:

Bài 1:

a. Tìm 2 số đem tổng và hiệu đều bởi vì 95.

b. Tìm 2 số đem tích và thương đều bởi vì 5.

Bài 2: Nhà Hoa đem số gà và số thỏ cân nhau. Tìm số gà và số thỏ mái ấm Hoa. tường tổng số chân gà và chân thỏ là 42 chân.

Bài 3: Ba các bạn Lan, Mai, Phượng đem trồng 3 cây lan, mai, phượng nhập vườn ngôi trường. quý khách hàng trồng cây mai phát biểu với các bạn Lan: “Chúng tớ không tồn tại ai trồng cây trùng với thương hiệu của tớ cả”. Hỏi các bạn này ê trồng cây nào?

Đáp án:

Bài 1:

a. 2 số này là 0 và 95 vì như thế 95 + 0 = 95; 95 – 0 = 95

b. 2 số ê là 1 trong những và 5 vì như thế 5 × 1 = 5; 5 :1 = 5

Bài 2:

Vì số gà thông qua số thỏ nên tớ group 1 con cái thỏ + 1 gà nhập 1 nhóm

Vậy 1 group đem số chân gà và chân thỏ là: 2 + 4 = 6 (chân)

42 : 6 = 7 (nhóm)

Vì từng group có một gà và 1 con cái thỏ nên 7 group đem 7 gà và 7 con cái thỏ

Đáp số: gà: 7 con

Thỏ: 7 con

Bài 3:

Dựa nhập lời nói của doanh nghiệp trồng cây mai phát biểu với các bạn Lan “Chúng tớ không tồn tại ai trồng cây trùng với thương hiệu của tớ cả”. Suy đi ra các bạn Lan ko trồng cây mai và ko trồng cây lan, vậy các bạn Lan trồng cây phượng.

Bạn Mai ko trồng cây mai và ko trồng cây phượng vậy các bạn Mai trồng cây lan.

Còn các bạn Phượng trồng cây mai

Đáp án:

 • Lan trồng cây phượng
 • Mai trồng cây lan
 • Phượng trồng cây mai

..............................

Ngoài 80 bài xích Toán ôn luyện học viên xuất sắc lớp 2 bên trên. Các bạn cũng có thể chuyển vận về 100 câu hỏi ôn luyện học viên xuất sắc lớp 2 bao hàm những câu hỏi hoặc và khó khăn chung những em học viên ôn tập dượt, tập luyện gia tăng khả năng giải những dạng bài xích Toán. Đồng thời đó cũng là tư liệu hữu ích cho những thầy cô xem thêm mang lại học viên ôn luyện.

Xem thêm: đặt câu hỏi cho từ gạch chân

 • Bài tập dượt toán lớp 2 cơ phiên bản và nâng cao
 • Bài tập dượt toán nâng lên lớp 2
 • Bài tập dượt toán lớp 2: Phép trừ đem nhớ