điểm chuẩn phạm ngọc thạch 2022

  • Giáo dục
  • Tuyển sinh
  • Đại học

Thứ sáu, 16/9/2022, 15:09 (GMT+7)

Trường Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TYS) lấy điểm chuẩn chỉnh năm 2022 kể từ 18,01 - 26,65, phần lớn thấp rộng lớn năm ngoái, nhập ê ngành Dinh chăm sóc rời ngay gần 6 điểm.

Bạn đang xem: điểm chuẩn phạm ngọc thạch 2022

Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch đem ngành rời ngay gần 6 điểm chuẩn

Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch đem ngành rời ngay gần 6 điểm chuẩn chỉnh - 1

Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch đem ngành rời ngay gần 6 điểm chuẩn chỉnh - 2

Hai ngành Y khoa, Răng Hàm Mặt mang lại sỹ tử đem hộ khẩu ngoài TP TP HCM vẫn lấy điểm chuẩn chỉnh tối đa - 26,65. Tuy nhiên, nút này thấp rộng lớn năm ngoái 0,7 điểm.

Trong những ngành sót lại, điểm chuẩn chỉnh ngành Dinh chăm sóc, Điều chăm sóc rời vượt trội nhất. Cụ thể, với sỹ tử đem hộ khẩu TP TP HCM, điểm chuẩn chỉnh ngành Dinh chăm sóc trong năm này là 18,1, trong những khi năm ngoái 23,8 (chênh chéo 5,7 điểm). Với sỹ tử ngoài TP TP HCM, điểm chuẩn chỉnh ngành này là 19,1 (giảm 4,35 điểm). Ngưỡng 18,1 cũng là vấn đề chuẩn chỉnh thấp nhất trong năm này.

Xem thêm: tâm của đường tròn nội tiếp tam giác

Ngành Điều chăm sóc cũng rời khoảng tầm 5 điểm bên trên cả nhị group sỹ tử. Những ngành không giống rời nhẹ nhàng rộng lớn, khoảng tầm 1-2 điểm.

*Xem điểm chuẩn chỉnh những ngôi trường khác

Năm ni, Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch tuyển chọn 1.310 tiêu chí, 50% mang lại sỹ tử TP TP HCM, sót lại là những tỉnh, trở thành không giống.

Xem thêm: km, m, dm, cm, mm lớp 2

Học phí dự con kiến tối đa là 44,3 triệu đồng/năm học tập với ngành Y khoa, Dược học tập, Răng Hàm Mặt. Tất cả ngành sót lại, khoản học phí tối đa không thật 41 triệu đồng/năm học tập.

Năm ngoái, Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch lấy điểm chuẩn chỉnh giao động 21,35-27,35, tối đa là ngành Y khoa và Răng Hàm Mặt.

Thanh Hằng