điểm cực tiểu của đồ thị hàm số

Điểm cực lớn, điểm đặc biệt đái của hàm số là gì, ĐK cần thiết nhằm hàm số đạt đặc biệt trị, ĐK đầy đủ, quy tắc dò xét đặc biệt trị của hàm số

Cực đạicực đái của hàm số được học tập ở bài xích 2 (Cực trị hàm số) nằm trong lịch trình toán Giải tích lớp 12.

Bạn đang xem: điểm cực tiểu của đồ thị hàm số

Gồm với những khái niệm: điểm cực lớn của hàm số, điểm đặc biệt đái của hàm số, độ quý hiếm cực lớn của hàm số, độ quý hiếm đặc biệt đái của hàm số, điểm đặc biệt trị của đồ vật thị hàm số.

cực trị của hàm số

Lưu ý phân biệt: "điểm cực lớn của hàm số" và "điểm cực lớn của đồ vật thị hàm số".

2. Điều khiếu nại cần thiết nhằm hàm số đạt đặc biệt trị

cực trị của hàm số

3. Điều khiếu nại đầy đủ nhằm hàm số đạt cực lớn, đặc biệt tiểu

Định lí 1

cực trị của hàm số

Xem thêm: tính chu vi tam giác

Định lí 2

cực trị của hàm số

4. Quy tắc dò xét cực lớn, đặc biệt đái của hàm số

Quy tắc 1

Từ Định lí 1 tớ với quy tắc dò xét đặc biệt trị như sau:

quy tắc 1 dò xét đặc biệt trị hàm số

Xem thêm: nghị luận xã hội về tình yêu thương

Quy tắc 2

Từ Định lí 2 tớ với quy tắc dò xét đặc biệt trị của hàm số:

quy tắc dò xét đặc biệt trị của hàm số

Bài viết lách cực trị hàm sốcác quy tắc dò xét đặc biệt trị được đăng bên trên mathvn. Cảm ơn vẫn gọi.