định luật len xơ là hệ quả của định luật bảo toàn

Câu hỏi:

10/10/2019 87,336

C. tích điện.

Bạn đang xem: định luật len xơ là hệ quả của định luật bảo toàn

Đáp án chủ yếu xác

+ Định luật Lenxo là hệ trái khoáy của lăm le luật bảo toàn tích điện.

         Đáp án C

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dòng năng lượng điện chạm màn hình nhập mạch kín đem chiều

A. sao mang lại kể từ ngôi trường chạm màn hình đem chiều ngăn chặn sự trở thành thiên kể từ thông lúc đầu qua chuyện mạch.

B. trọn vẹn tình cờ.

C. sao mang lại kể từ ngôi trường chạm màn hình luôn luôn nằm trong chiều với kể từ ngôi trường ngoài.

D. sao mang lại kể từ ngôi trường chạm màn hình luôn luôn ngược hướng với kể từ ngôi trường ngoài.

Câu 2:

Suất năng lượng điện động tự động cảm của mạch năng lượng điện tỉ lệ thành phần với

A. kể từ thông cực lớn qua chuyện mạch.

B. kể từ thông rất rất đái qua chuyện mạch.

C. năng lượng điện trở của mạch.

D. vận tốc trở thành thiên độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện qua chuyện mạch.

Câu 3:

Một diện tích S S đặt điều nhập kể từ ngôi trường đều phải sở hữu chạm màn hình kể từ B, góc thân ái vectơ chạm màn hình kể từ và vectơ pháp tuyến của mặt S là α. Từ trải qua diện tích S S được xem theo đuổi công thức:

A. Ф = BStanα.

B. Ф = BSsinα.

Xem thêm: dân tộc nào chiếm đa số ở trung quốc

C. Ф = BScosα.

D. Ф = BScotanα.

Câu 4:

Khi kể từ trải qua một sườn chạc dẫn đem biểu thức ϕ = ϕ0cos(ωt +π2) thì nhập sườn chạc xuấthiện một suất năng lượng điện động chạm màn hình đem biểu thức e = E0cos(ωt +ϕ).  Biết Ф0, E0 và ω là những hằng số dương. Giá trị của j

A. -π2 rad

B. 0 rad

C. π2 rad

D. π rad

Câu 5:

Theo lăm le luật Lenxo, dòng sản phẩm năng lượng điện cảm ứng

A. đem chiều sao mang lại kể từ ngôi trường của chính nó ngăn chặn vẹn toàn nhân thực hiện mạch năng lượng điện vận động.

B. xuất hiện nay Lúc nhập quy trình mạch kín vận động luôn luôn đem bộ phận véc tơ vận tốc tức thời vuông góc với lối mức độ kể từ.

C. xuất hiện nay nhập quy trình mạch kín vận động luôn luôn đem bộ phận véc tơ vận tốc tức thời tuy vậy song với lối mức độ kể từ.

D. đem chiều sao mang lại kể từ ngôi trường của chính nó ngăn chặn vẹn toàn nhân sinh đi ra nó.

Câu 6:

Muốn thực hiện hạn chế tổn hao tự lan sức nóng của dòng sản phẩm năng lượng điện Fuco thực hiện bên trên khối sắt kẽm kim loại, người tao thường:

A. phân chia khối sắt kẽm kim loại trở nên nhiều lá sắt kẽm kim loại mỏng manh ghép cơ hội năng lượng điện cùng nhau.

B. đạp phủ lên khối sắt kẽm kim loại một tấm đạp cơ hội năng lượng điện.

C. đúc khối sắt kẽm kim loại không tồn tại phần trống rỗng phía bên trong.

Xem thêm: tiếng anh 8 unit 10 skills 2

D. tăng mức độ dẫn năng lượng điện mang lại khối sắt kẽm kim loại.