độ lớn của suất điện động cảm ứng trong một mạch kín được xác định theo công thức

Câu hỏi:

09/10/2019 103,520

Đáp án B

Độ rộng lớn của suất năng lượng điện động chạm màn hình xuất hiện nay nhập mạch kín được xác lập vị biểu thức eC = ϕt

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu này bên dưới đó là sai ? Suất năng lượng điện động tự động cảm có mức giá trị rộng lớn khi

A. dòng sản phẩm năng lượng điện có mức giá trị lớn 

B. dòng sản phẩm năng lượng điện rời nhanh

C. dòng sản phẩm năng lượng điện vươn lên là thiên nhanh

D. dòng sản phẩm năng lượng điện tăng nhanh

Câu 2:

Từ trải qua một diện tích S S ko dựa vào nhân tố này sau đây?

A. góc tạo ra vị pháp tuyến và vectơ chạm màn hình từ

B. kích thước chạm màn hình từ

C. nhiệt độ phỏng môi trường

D. diện tích S đang được xét

Câu 3:

Độ rộng lớn của suất năng lượng điện động chạm màn hình nhập mạch kín tỉ trọng với

A. năng lượng điện trở của mạch.

B. kích thước kể từ trải qua mạch.

C. vận tốc vươn lên là thiên kể từ trải qua mạch ấy.

Xem thêm: biểu hiện nào sau đây chứng tỏ trình độ đô thị hóa của nước ta còn thấp

D. diện tích S của mạch.

Câu 4:

Suất năng lượng điện động chạm màn hình là suất năng lượng điện động

A. sinh rời khỏi dòng sản phẩm năng lượng điện chạm màn hình nhập mạch kín.

B. sinh rời khỏi dòng sản phẩm năng lượng điện nhập mạch kín.

C. được sinh vị nguổn năng lượng điện chất hóa học.

D. được sinh vị dòng sản phẩm năng lượng điện chạm màn hình.

Câu 5:

Hình vẽ này tại đây xác lập đích thị chiều dòng sản phẩm năng lượng điện chạm màn hình khi cho tới nam châm hút từ dịch gửi lại ngay sát hoặc rời khỏi xa xôi vòng thừng kín:

A. Hình A

B. Hình B

C. Hình C

D. Hình D

Câu 6:

Phát biểu nào sau đây không đúng? 

A. Hiện tượng chạm màn hình năng lượng điện kể từ nhập một mạch năng lượng điện tự chính vì sự đổi khác của dòng sản phẩm năng lượng điện nhập mạch cơ tạo ra được gọi là hiện tượng lạ tự động cảm.

B. Suất năng lượng điện động được sinh rời khỏi tự hiện tượng lạ tự động cảm gọi là suất năng lượng điện động tự động cảm gọi là suất năng lượng điện động tự động cảm.

C. Hiện tượng tự động cảm là một trong những tình huống quan trọng của hiện tượng lạ chạm màn hình năng lượng điện kể từ.

Xem thêm: phát biểu nào sai trong các phát biểu sau khi nói về mẫu hỏi

D. Suất năng lượng điện động chạm màn hình cũng chính là suất năng lượng điện động tự động cảm.