đồng phân của glucozơ là

Câu hỏi:

12/08/2019 70,861

Bạn đang xem: đồng phân của glucozơ là

B. Fructozơ

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Chọn đáp án B

Lưu ý: Đồng phân là những hóa học chất cơ học với nằm trong công thức phân tử tuy nhiên cấu trúc không giống nhau nên đặc thù chất hóa học không giống nhau.

Glucozơ và frructozơ đều sở hữu công thức phân tử là C6H12O6

Xenlulozơ: (C6H10O5)n

Saccarozơ: C6H12O6.

Sobitol: C6H14O6

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Saccarozo hoàn toàn có thể ứng dụng với những hóa học này sau đây

A. H2/Ni,to; AgNO3/NH3

B. Cu(OH)2, H2SO4 loãng

C. H2SO4 loãng rét, H2/Ni,to

D. Cu(OH)2; AgNO3/NH3

Câu 2:

Sản phẩm ở đầu cuối Khi thủy phân tinh ranh bột là

A. glucozơ.

B. xenlulozơ.

C. fructozơ.

D. saccarozơ

Câu 3:

Chất này tại đây nằm trong loại chuồn saccarit?

A. Tinh bột.

Xem thêm: đề thi toán vào 10 năm 2020

B. Xenlulozơ.

C. Fructozơ.

D. Saccarozơ.

Câu 4:

Nhận xét này tại đây không đúng?

A. Glucozơ tan chất lượng tốt nội địa và với vị ngọt

B. Đừng Glucozơ ko ngọt bởi vì lối saccrozơ

C. Frucozơ với năng lực nhập cuộc phản xạ tráng bạc.

D. Xenlulozơ bị thủy phân bởi vì hỗn hợp NaOH tạo nên glucozơ.

Câu 5:

Miếng quả chuối còn xanh ứng dụng với hỗn hợp iot cho tới greed color vì thế quả chuối còn xanh với chứa

A. tinh ranh bột

B. xenlulozo

C. glucozo

D. saccarozo

Câu 6:

Đường fructozơ có khá nhiều vô mật ong, ngoại giả còn tồn tại trong số loại trái cây và rau sạch như ổi, cam, xoài, rau xanh diếp xoắn, cà chua….rất hay cho tới sức mạnh. Công thức phân tử của fructozơ là

A. C6H12O6.

B. C6H10O5.

C. CH3COOH.

Xem thêm: bài văn về thiếu nhi

D. C12H22O11.