dự báo thời tiết kiên giang

  • Thời tiết
  • Thời tiết 10 ngày tới

Thời tiết Kiên Giang

Dự báo không khí 10 ngày tới

Thứ bảy 02/09/2023

Bạn đang xem: dự báo thời tiết kiên giang

30°C

26°C

 100°%

8m/s

Nhiều mây, sở hữu mưa vừa

Chủ nhật 03/09/2023

30°C

26°C

 100°%

9m/s

Nhiều mây, sở hữu mưa vừa

Thứ nhị 04/09/2023

29°C

26°C

 100°%

Nhiều mây, sở hữu mưa to

Thứ tía 05/09/2023

30°C

26°C

 100°%

Có mây, sở hữu mưa rào và dông

Thứ tư 06/09/2023

31°C

27°C

Xem thêm: điểm chuẩn đại học mở 2022

 100°%

Có mây, sở hữu mưa rào và dông

Thứ năm 07/09/2023

30°C

26°C

 100°%

Có mây, sở hữu mưa rào và dông

Thứ sáu 08/09/2023

30°C

25°C

 100°%

Có mây, sở hữu mưa rào và dông

Thứ bảy 09/09/2023

30°C

26°C

 100°%

Có mây, sở hữu mưa rào và dông

Chủ nhật 10/09/2023

30°C

26°C

 100°%

Có mây, sở hữu mưa rào và dông

Xem thêm: tri thức là sức mạnh

Biểu vật nhiệt độ phỏng 10 ngày qua