dung dịch nào sau đây hòa tan được al2o 3

Câu hỏi:

03/07/2022 3,800

Bạn đang xem: dung dịch nào sau đây hòa tan được al2o 3

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án đích thị là: D

Dung dịch HCl hòa tan được Al2O3

Phương trình hóa học:

Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất này tại đây được dùng làm khử chua khu đất nhập nông nghiệp?

A. CaCl2.

B. CaO.

C. CaSO4.

D. Ca(NO3)2.

Câu 2:

Chất này tại đây gọi là xút ăn da?

A. NaNO3.

B. NaOH.

C. NaHCO3.

D. Na2CO3.

Câu 3:

Chất này tại đây được gọi là phèn chua, dùng làm thực hiện nhập nước?

A. K2SO4. Al2(SO4)3.24H2O.

B. (NH4)2SO4. Al2(SO4)3.24H2O.

Xem thêm: i look forward to hearing from you

C. Li2SO4. Al2(SO4)3.24H2O.

D. Na2SO4. Al2(SO4)3.24H2O.

Câu 4:

Số electron phần bên ngoài nằm trong của những nguyên vẹn tử sắt kẽm kim loại kiềm là

A. 3.

B. 2.

C. 4. 

D. 1.

Câu 5:

Cho khí CO2 nhập lượng dư hỗn hợp này tại đây sẽ tạo nên kết tủa?

A. Ca(OH)2.

B. Ca(HCO3)2.

C. NaOH.

D. MgCl2.

Câu 6:

Phát biểu này tại đây sai?

A. Kim loại Ca ko tan nội địa.

B. Dung dịch HCl hòa tan được MgO.

C. Al(OH)3 là 1 trong những hiđroxit lưỡng tính.

Xem thêm: phân tích nhân vật mị trong vợ chồng a phủ

D. Kim loại Al tan được nhập hỗn hợp KOH.