gả cho thẩm tương uyên

 • Reads 331,852
 • Votes 9,592
 • Parts 70

Complete, First published Mar 15, 2022

Table of contents

 • Tue, Mar 22, 2022

 • Tue, Mar 22, 2022

 • Tue, Mar 22, 2022

 • Tue, Mar 22, 2022

 • Tue, Mar 22, 2022

 • Tue, Mar 22, 2022

 • Tue, Mar 22, 2022

 • Tue, Mar 22, 2022

 • Tue, Mar 22, 2022

 • Tue, Mar 22, 2022

 • Tue, Mar 22, 2022

 • Tue, Mar 22, 2022

 • Tue, Mar 22, 2022

 • Tue, Mar 22, 2022

 • Tue, Mar 22, 2022

 • Tue, Mar 22, 2022

 • Tue, Mar 22, 2022

 • Tue, Mar 22, 2022

 • Tue, Mar 22, 2022

 • Tue, Mar 22, 2022

 • Tue, Mar 22, 2022

 • Tue, Mar 22, 2022

 • Tue, Mar 22, 2022

 • Tue, Mar 22, 2022

 • Tue, Mar 22, 2022

 • Tue, Mar 22, 2022

 • Tue, Mar 22, 2022

 • Tue, Mar 22, 2022

 • Tue, Mar 22, 2022

 • Tue, Mar 22, 2022

 • Tue, Mar 22, 2022

 • Tue, Mar 22, 2022

 • Tue, Mar 22, 2022

 • Tue, Mar 22, 2022

 • Xem thêm: cách tạo nhóm trên fb

  Tue, Mar 22, 2022

 • Tue, Mar 22, 2022

 • Tue, Mar 22, 2022

 • Tue, Mar 22, 2022

 • Tue, Mar 22, 2022

 • Tue, Mar 22, 2022

 • Tue, Mar 22, 2022

 • Tue, Mar 22, 2022

 • Tue, Mar 22, 2022

 • Tue, Mar 22, 2022

 • Tue, Mar 22, 2022

 • Tue, Mar 22, 2022

 • Tue, Mar 22, 2022

 • Tue, Mar 22, 2022

 • Tue, Mar 22, 2022

 • Tue, Mar 22, 2022

 • Tue, Mar 22, 2022

 • Tue, Mar 22, 2022

 • Tue, Mar 22, 2022

 • Tue, Mar 22, 2022

 • Tue, Mar 22, 2022

 • Tue, Mar 22, 2022

 • Tue, Mar 22, 2022

 • Tue, Mar 22, 2022

 • Tue, Mar 22, 2022

 • Tue, Mar 22, 2022

 • Tue, Mar 22, 2022

 • Tue, Mar 22, 2022

 • Tue, Mar 22, 2022

 • Tue, Mar 22, 2022

 • Tue, Mar 22, 2022

 • Tue, Mar 22, 2022

 • Tue, Mar 22, 2022

 • Tue, Mar 22, 2022

 • Tue, Mar 22, 2022

 • Tue, Mar 22, 2022

Xem thêm: ctrl p dùng để làm gì

Tác giả: Phượng Tê Đường Tiền Thể loại: Nguyên thanh lịch, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Thâm tình , H văn , Ngọt sủng , Niên hạ, Cưới trước yêu thương sau, Cung đình hầu tước đoạt , Duyên trời tác thành , 1v1 , Tỷ đệ luyến, Thê sủng phu. Số chương: 68 chương + 2 phiên nước ngoài. Tình trạng: Hoàn edit. Editor: Brandy 🌱 Văn án 🌱 Bệ hạ tứ thơm, nường được gả cho 1 nam giới tử nhỏ rộng lớn bản thân những 3 tuổi hạc, thương hiệu là Thẩm Tương Uyên. Nàng trước đó chưa từng chạm chán chàng tớ, chỉ nghe thiên hạ truyền tai nhau, phu quân sau này là kẻ tai ngược, càn rỡ, rất khó sinh sống công cộng, tuy nhiên nường ko ngờ rằng tức thì trong thời gian ngày đại thơm, người cơ cảm nhận được tin tưởng cấp cho báo vội vàng tách chuồn. Ra ngoài là tướng tá quân. Về căn nhà là thê nô. -------- "Tướng quân, mong muốn ôm à?" "Ừm..." Tiểu tướng tá quân nào là cơ mặt mày đỏ chót tai hồng, quan ngại ngùng gật gật đầu. PS: bạn dạng edit còn nhiều điểm ko được mượt. Cân nhắc trước lúc gọi.