gen đa hiệu là gì

Câu hỏi:

10/03/2020 33,742

Bạn đang xem: gen đa hiệu là gì

A. Gen đưa đến nhiều loại mARN.

B. Gen tinh chỉnh sự sinh hoạt của những ren không giống.

C. Gen đưa đến thành phầm với hiệu suất cao cực kỳ cao.

D. Gen tuy nhiên thành phầm của chính nó tác động cho tới nhiều tính trạng không giống nhau.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án D

Gen nhiều hiệu là ren tuy nhiên thành phầm của chính nó tác động cho tới nhiều tính trạng không giống nhau.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phân tử ADN links với prôtêin tuy nhiên hầu hết là histon tiếp tục tạo thành cấu hình quánh hiệu, cấu hình này không thể trị hiện tại ở tế bào

A. con ruồi giấm.

B. vi trùng.

C. tảo lục.

D. sinh vật nhân thực.

Câu 2:

Quần thể tự động thụ phấn đem bộ phận loại ren là 0,3BB + 0,4 Bb + 0,3 bb = 1. Cần từng nào mới tự động thụ phấn thì tỷ trọng đồng thích hợp rung rinh 0,95?

A. 3.

B. 1.

C. 2.

D. 4.

Câu 3:

Hiện tượng tương tác ren thực ra là do:

Xem thêm: tính chu vi tam giác lớp 3

A. Các ren tương tác thẳng cùng nhau.

B. Các thành phầm của những ren tác dụng hỗ tương cùng nhau.

C. Các ren tương tác thẳng với môi trường thiên nhiên.

D. Các tính trạng tương tác thẳng cùng nhau.

Câu 4:

Một quần thể thực vật phú phấn, xét một ren đem nhì alen, alen A quy ấn định thân thiết cao trội trọn vẹn đối với alen a quy ấn định thân thiết thấp. Một quần thể ban sơ (P) đem loại hình thân thiết thấp rung rinh tỉ lệ thành phần 20%. Sau một mới ngẫu phối, ko Chịu tác dụng của những yếu tố tiến bộ hóa, loại hình thân thiết cao rung rinh tỉ lệ thành phần 84%. Theo lí thuyết, vô tổng số thân thiết cao ở P.., số kilomet đem loại ren dị thích hợp tử rung rinh tỉ lệ

A. một nửa.

B. 3/5.

C. 2/3.

D. 1/3.

Câu 5:

Thể đột thay đổi là những thành viên mang

A. ren đột thay đổi tiếp tục biểu thị rời khỏi loại hình đột biến

B. đột thay đổi ren.

C. ren đột thay đổi tiếp tục biểu thị rời khỏi loại hình thông thường.

D. nhiễm sắc thể.

Câu 6:

Người bị căn bệnh này tại đây đem số NST không giống những căn bệnh còn lại?

A. Bệnh Claifentơ.

B. Bệnh Đao.

C. Bệnh Siêu phái nữ.

Xem thêm: hiến pháp do cơ quan nào xây dựng

D. Bệnh Tơcnơ.