giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ

hint-header

Cập nhật ngày: 28-11-2022

Bạn đang xem: giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ


Chia sẻ bởi: Ngô Thị hướng dẫn Tâm


Giấm ăn là hỗn hợp axit axetic sở hữu mật độ kể từ 2% cho tới 5%. Công thức của axit axetic là

Chủ đề liên quan

Axit HCOOH không tính năng được với hóa học nào là sau đây?

Kết trái khoáy thực nghiệm của những hóa học X, Y, Z với những dung dịch demo được ghi ở trên bảng sau:

Chất
Thuốc thử
Hiện tượng
X, Y
Quỳ tím
Quỳ tím thay đổi màu sắc đỏ
Z
Dung dịch BaCl2
Tạo kết tủa trắng
Y
Dung dịch AgNO3
Tạo kết tủa white.

Các hóa học X, Y, Z theo thứ tự là

Thí nghiệm nào là tại đây không xẩy ra phản xạ hóa học?

A

Cho phân đạm (NH4Cl) vô hỗn hợp Ba(OH)2 đun rét.

B

Cho sắt kẽm kim loại Fe vô HNO3 quánh, nguội.

C

Cho Si vô hỗn hợp NaOH.

D

Cho hỗn hợp HCl vô hỗn hợp NaHCO3.

Chất nào là tại đây không tính năng với sắt kẽm kim loại Na?

Xem thêm: bộ đề thi bằng lái xe a1

15,6 gam lếu ăn ý X bao gồm Al và Fe2O3 tan không còn vô hỗn hợp HNO3 loãng (dư), nhận được 4,48 lít khí NO (sản phẩm khử có một không hai, ở đktc). Khối lượng của Fe2O3 trong X

Đốt cháy trọn vẹn m gam lếu ăn ý X bao gồm nhì hiđrocacbon nằm trong tuỳ thuộc mặt hàng đồng đẳng nhớ dùng 6,16 lít O2 và nhận được 3,36 lít CO2. Các thể tích khí đo ở ĐK chi chuẩn chỉnh. Giá trị của m là

Cho 14 gam lếu ăn ý X bao gồm etanol và phenol tính năng vừa phải đầy đủ với 100ml hỗn hợp NaOH 1M. Khối lượng của etanol là

Đốt cháy trọn vẹn m gam ancol X (no, đơn chức, mạch hở) nhận được 6,6 gam CO2 và 4,05 gam H2O. Công thức X là

Cho lếu ăn ý bao gồm 0,05 mol HCHO và 0,02 mol HCOOH vô lượng dư hỗn hợp AgNO3 vô NH3, đun rét. Sau khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, nhận được m gam Ag. Giá trị của m là

Thí nghiệm xác lăm le định tính yếu tố cacbon và hiđro vô phân tử saccarozơ được tổ chức bám theo các bước sau:
Bước 1: Trộn đều khoảng chừng 0,2 gam saccarozơ với 1-2 gam đồng(II) oxit, tiếp sau đó cho tới lếu ăn ý ống thử thô (ống số 1) rồi tăng tiếp khoảng chừng 1 gam đồng(II) oxit nhằm phủ kín lếu ăn ý. Nhồi một nhúm bông sở hữu rắc một không nhiều bột CuSO4 khan rồi cho tới vô phần bên trên của ống thử số 1 rồi nút cao su đặc sở hữu ống dẫn khí.
Bước 2: Lắp ống thử 1 lên giá bán thử nghiệm rồi nhúng ống dẫn khí vô hỗn hợp Ca(OH)2 đựng vô ống thử (ống số 2).
Bước 3: Dùng đèn động đun rét ống số 1 (lúc đầu đun nhẹ nhõm, tiếp sau đó đun triệu tập vô địa điểm sở hữu lếu ăn ý phản ứng).
Cho những tuyên bố sau:
(a) Sau bước 3, white color của CuSO4 chuyến trở thành màu xanh da trời của CuSO4.5H2O.
(b) Thí nghiệm bên trên còn được dùng để làm xác lăm le định tính yếu tố oxi vô phân tử saccarozơ.
(c) Dung dịch Ca(OH)2 được dùng để làm phân biệt CO2 sinh rời khỏi vô thử nghiệm bên trên.
(d) Tại bước số 2, lắp đặt ống số 1 sao cho tới mồm ống phía lên.
(e) Kết cổ động thử nghiệm, tắt đèn động, nhằm ống số 1 nguội hẳn rồi mới mẻ fake ống dẫn khí thoát khỏi hỗn hợp vô ống số 2.
Số tuyên bố trúng là

Oxi hóa 25,6 gam CH3OH, nhận được lếu ăn ý thành phầm X bao gồm HCHO, HCOOH, H2O và CH3OH dư, hiểu được sở hữu 75% lượng CH3OH lúc đầu đã trở nên oxi hoá. Chia X trở thành nhì phần bởi vì nhau:
- Phần một phản xạ với lượng dư hỗn hợp AgNO3 vô NH3 đun rét, nhận được m gam Ag.
- Phần nhì phản xạ vừa phải đầy đủ với 100 ml hỗn hợp KOH 1M.
Giá trị của m là

Hỗn ăn ý X bao gồm hiđro, propen, propanal, ancol anlylic (CH2=CH-CH2OH). Đốt cháy trọn vẹn 1 mol lếu ăn ý X nhận được 40,32 lít CO2 (đktc). Đun X với bột Ni, sau đó 1 thời hạn nhận được lếu ăn ý Y, sở hữu dY/X =1,25. Dẫn 0,1 mol lếu ăn ý Y qua chuyện hỗn hợp brom dư, thấy không còn m gam brom. Giá trị của m là

Cho m gam lếu ăn ý bao gồm Na, Na2O, K2O vô H2O dư, nhận được 50 ml hỗn hợp X và 0,02 mol H2. Cho 50 ml hỗn hợp HCl 3M vô X, nhận được 100 ml hỗn hợp Y sở hữu pH = 1. Cô cạn Y nhận được 9,15 gam hóa học rắn khan. Giá trị của m gần nhất với độ quý hiếm nào là sau đây? 

Cho 6,96 gam bột Mg tan không còn vô hỗn hợp lếu ăn ý bao gồm HCl (dư) và KNO3, nhận được hỗn hợp X chứa chấp m gam muối bột và 1,12 lít (đktc) lếu ăn ý khí Y bao gồm N2 và H2. Khí Y sở hữu tỉ khối đối với H2 bởi vì 11,4. Giá trị của m là

Trong một bình kín chứa chấp lếu ăn ý X bao gồm hidrocacbon A mạch hở (là hóa học khí ở ĐK thường) và 0,06 mol O2, nhảy tia lửa năng lượng điện nhằm châm cháy toàn cỗ lếu ăn ý X. Toàn cỗ thành phầm cháy sau phản xạ cho tới qua chuyện 3,5 lít hỗn hợp Ca(OH)2 0,01M thì nhận được 3 gam kết tủa và sở hữu 0,224 lít khí có một không hai bay thoát khỏi bình (đktc). tường những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, nước bị dừng tụ khi cho tới qua chuyện hỗn hợp. Chất A sở hữu số CTPT thoả mãn là

Hỗn ăn ý X bao gồm một anđehit và một ankin sở hữu nằm trong số vẹn toàn tử cacbon. Đốt cháy trọn vẹn a (mol) lếu ăn ý X nhận được 3a (mol) CO2 và 1,8a (mol) H2O. Hỗn ăn ý X sở hữu số mol 0,1 tính năng được với tối nhiều 0,14 mol AgNO3 vô NH3 (điều khiếu nại mến hợp). Số mol của anđehit vô 0,1 mol lếu ăn ý X là

Dung dịch nào là tại đây tính năng được với Al(OH)3?

Xem thêm: đôi một khác nhau là gì

Dung dịch nào là tại đây sở hữu pH > 7?

Chất nào là sau đó là muối bột trung hòa?

Chất nào là sau đó là hóa học năng lượng điện li yếu?