giờ giao dịch chứng khoán

Ba sàn HoSE, HNX và UPCoM đều thanh toán kể từ loại Hai cho tới loại Sáu, trừ cơ hội lễ Tết bám theo quy quyết định.

Bạn đang xem: giờ giao dịch chứng khoán

Các sàn chính thức thanh toán kể từ 9h (trừ thành phầm ăn ý đồng sau này thanh toán kể từ 8h45), nghỉ ngơi trưa kể từ 11h30 cho tới 13h và ngừng hoạt động khi 15h.

Tuy nhiên, ngôi nhà góp vốn đầu tư hoàn toàn có thể bịa đặt mệnh lệnh Lúc sàn ko xuất hiện. Trong tình huống này mệnh lệnh tiếp tục ở hiện trạng "chờ gửi", tiếp sau đó có mức giá trị xuyên suốt thời hạn thanh toán. Các mệnh lệnh bịa đặt nhập buổi sớm ko khớp, khớp 1 phần và ko huỷ thì tiếp tục kế tiếp với hiệu lực thực thi hiện hành trong số mùa khớp mệnh lệnh chiều tối.

Thời lừa lọc thanh toán ví dụ như sau:

Quy quyết định thời hạn thanh toán triệu chứng khoán

Tại HoSE, 15 phút thứ nhất là phiên khớp mệnh lệnh kế hoạch xác lập giá bán xuất hiện (ATO), được tiến hành bên trên hạ tầng so sánh khớp những mệnh lệnh mua sắm và phân phối bên trên 1 thời điểm chắc chắn. Giá tiến hành là giá bán với lượng thanh toán lớn số 1. Nhà góp vốn đầu tư ko được huỷ hoặc sửa mệnh lệnh nhập mốc giờ này.

Sau bại liệt cho tới 14h30 là thời hạn khớp mệnh lệnh liên tiếp, tiến hành bám theo phép tắc so sánh khớp mệnh lệnh mua sắm và phân phối ngay trong khi đi vào khối hệ thống thanh toán chứ không nằm trong dồn và đợi cho tới 1 thời điểm chắc chắn. Các mệnh lệnh với nút giá bán rất tốt (mua cao, phân phối thấp) được ưu tiên tiến hành trước.

Xem thêm: cầu nhật tân hà nội

14h30 cho tới 14h45 là phiên khớp mệnh lệnh kế hoạch xác lập giá bán ngừng hoạt động (ATC) với phép tắc tương tự động ATO. 15 phút cuối phiên là thời hạn nói riêng cho những thanh toán văn bản mặc dù trước bại liệt ngôi nhà góp vốn đầu tư vẫn được giao thương văn bản.

Bảng giá bán Công ty Chứng khoán DNSE.

Bảng giá bán Công ty Chứng khoán DNSE.

HNX không tồn tại phiên ATO nên ngay trong khi xuất hiện giá bán sẽ tiến hành khớp liên tiếp. Từ 14h30 cho tới 14h45 là phiên ATC. 15 phút còn sót lại là phiên khớp mệnh lệnh sau giờ bám theo phép tắc mua sắm hoặc phân phối kinh doanh chứng khoán bên trên giá bán ngừng hoạt động.

UPCoM chỉ mất công thức khớp mệnh lệnh kế hoạch xuyên suốt phiên kể từ 9h cho tới 15h, trừ giờ nghỉ ngơi trưa.

Xem thêm: dãy hoạt dộng hóa học của phi kim