hai dây dẫn thẳng dài song song cách nhau 32cm

Câu hỏi:

26/05/2020 126,822

Hai chạc dẫn trực tiếp, nhiều năm tuy nhiên song xa nhau chừng 32cm vô không gian, loại năng lượng điện điều khiển xe trên chạc một là I1 = 5A, loại năng lượng điện điều khiển xe trên chạc 2 là I2 = 1A ngược hướng với I1. Điểm M ở trong mặt mũi phẳng lì của nhị loại năng lượng điện cơ hội loại năng lượng điện I1 đoạn 8cm; cơ hội loại năng lượng điện I2 đoạn 24cm. Tính chạm màn hình kể từ bên trên M

Bạn đang xem: hai dây dẫn thẳng dài song song cách nhau 32cm

Giả sử nhị chạc dẫn được đặt điều vuông góc với mặt mũi phẳng lì hình vẽ, loại I1 chuồn vô bên trên A, loại I2 rời khỏi bên trên B thì những loại năng lượng điện I1 và I2 phát sinh bên trên M những vectơ chạm màn hình kể từ B1 và B2 có phương chiều như hình vẽ, có tính lớn:

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một ống dây khá dài 50(cm), độ mạnh loại năng lượng điện chạy qua loa từng vòng chạc là 2(A). Cảm ứng kể từ bên phía trong ống chạc có tính rộng lớn B=25.104T. Tính số vòng chạc của ống chạc.

Câu 2:

Ba loại năng lượng điện trực tiếp tuy nhiên song vuông góc với mặt mũi phẳng lì hình vẽ sở hữu chiều như hình vẽ. Tam giác ABC đều. Xác ấn định vectơ chạm màn hình kể từ bên trên tâm O của tam giác, biết I1 = I2 = I3 = 5A, cạnh của tam giác bởi vì 10cm.

Câu 3:

Một vòng chạc tròn trặn đặt điều vô chân không tồn tại nửa đường kính R = 10cm đem loại năng lượng điện I = 50A.

a)     Tính kích thước của vectơ chạm màn hình kể từ bên trên tâm vòng chạc.

Xem thêm: đặc điểm loại hình của tiếng việt

b)    Nếu cho tới loại năng lượng điện bên trên qua loa vòng chạc sở hữu nửa đường kính R' = 4R thì chạm màn hình kể từ bên trên tâm vòng chạc có tính rộng lớn là bao nhiêu?

Câu 4:

Hai chạc dẫn trực tiếp nhiều năm vô hạn đặt điều tuy nhiên song vô không gian xa nhau chừng khoảng chừng 10 centimet, sở hữu loại năng lượng điện nằm trong chiều  I1 = I2 = I = 2,4A đi qua loa. Tính chạm màn hình kể từ tại:

a)                 M cách I1 và I2 khoảng r = 5cm

b)                N cách I1 20cm và cách I2 10cm.

c)                 P cách I1 8cm và cách I2 6cm.

d)                Q cách I1 10cm và cách I2 10cm

Câu 5:

Hai loại năng lượng điện trực tiếp nhiều năm vô hạn đặt điều tuy nhiên song vô không gian và xa nhau chừng một khoảng chừng
d = 100cm. Dòng năng lượng điện chạy vô nhị chạc dẫn chạy nằm trong chiều và nằm trong độ mạnh I = 2A. Xác ấn định chạm màn hình kể từ B bên trên điểm M vô nhị tình huống sau:

a)     M ở trong mặt mũi phẳng lì chứa chấp nhị chạc dẫn và cơ hội nhị chạc dẫn theo thứ tự d1 = 60cm, d2 = 40cm.

b)    N ở trong mặt mũi phẳng lì chứa chấp nhị chạc dẫn và cơ hội nhị chạc dẫn theo thứ tự d1 = 60cm, d2= 80cm

Xem thêm: lịch sử 7 kết nối tri thức

Câu 6:

Ba loại năng lượng điện trực tiếp tuy nhiên song vuông góc với mặt mũi phẳng lì hình vẽ, sở hữu chiều như hình vẽ. ABCD là hình vuông vắn cạnh 10cm, I1 = I2 = I3 = 5AI1 = I2 = I3 = 5A, xác lập vectơ chạm màn hình kể từ bên trên đỉnh loại tư D của hình vuông vắn.