hàm là gì

Trong nội dung bài viết này tất cả chúng ta tiếp tục nằm trong mò mẫm hiểu về Hàm và cơ hội dùng nhập thiết kế C/C++, với những nội dung sau:

 1. Khái quát mắng về những quy trình cải cách và phát triển thiết kế.
 2. Hàm là gì? Và chân thành và ý nghĩa của chính nó.
 3. Cú pháp khai báo và nguyên lý sinh hoạt của hàm.
 4. Các bước nhằm viết lách 1 hàm và ví dụ minh họa.
1. Khái quát mắng về những quy trình cải cách và phát triển lập trình
1. Khái quát mắng về những quy trình cải cách và phát triển lập trình

Bạn đang xem: hàm là gì

Đến ni, thiết kế tiếp tục trải qua loa 3 giai đoạn:

 1. Lập trình tuyến tính: Là viết lách không còn toàn cỗ lịch trình nhập 1 hàm độc nhất gọi là hàm main.
 2. Lập trình giấy tờ thủ tục, hàm: Là phân chia lịch trình nhỏ đi ra trở nên những lịch trình con cái. Khắc phục được điểm yếu kém của thiết kế tuyến tính, tiếp tục thực hiện mang đến lịch trình trở thành nhỏ gọn, dễ dàng duy trì, dễ dàng vận hành và rất có thể tái mét dùng được source code.
 3. Lập trình phía đối tượng.
2. Hàm là gì? Và chân thành và ý nghĩa của chính nó.
2. Hàm là gì? Và chân thành và ý nghĩa của chính nó.

Hàm là một trong group những câu mệnh lệnh nằm trong xử lý một trọng trách ví dụ nào là tê liệt. Mỗi lịch trình đem tối thiểu 1 hàm – main().
・ Hàm rất có thể là hàm đã có sẵn của khối hệ thống như strlen(), memcpy(),… hoặc hàm tự người thiết kế tự động khái niệm như tinhTong(), nhapGiaTri(),…
・ Trong một lịch trình thì những hàm cần được mang tên không giống nhau nhằm phân biệt tính năng nhưng mà nó tiến hành.
・ Trong C/C++ lịch trình con cái chỉ tồn bên trên bên dưới 1 dạng độc nhất là hàm chứ không tồn tại giấy tờ thủ tục.

Đọc thêm: Nguyên hình mẫu hàm nhập C/C++ là gì? Và cơ hội dùng.

– Ý nghĩa của hàm: Hàm là một trong lịch trình con cái tiến hành một khối việc làm được lặp cút tái diễn rất nhiều lần trong lúc chạy lịch trình hoặc người sử dụng tách một khối việc làm ví dụ nhằm lịch trình hứng phức tạp.

 • Dễ duy trì, dễ dàng quản ngại lý: Việc phân chia nhỏ 1 lịch trình rộng lớn trở nên những hàm sẽ hỗ trợ tất cả chúng ta dễ dàng vận hành, khi cần thiết duy trì hoặc upgrade thì dễ dàng và đơn giản và nhanh gọn chỉ việc sửa đổi bên trên tính năng nhưng mà hàm tê liệt phụ trách.
 • Có thể tái mét dùng code: nếu như nhập lịch trình đem một vài mệnh lệnh, hoặc việc làm nào là tê liệt đem xử lý như thể hoặc tương tự động nhau cần thiết lặp cút tái diễn rất nhiều lần ở những địa điểm không giống nhau, nhằm ngoài tổn thất thời hạn và sức lực lao động sao chép những mặt hàng mệnh lệnh tê liệt tất cả chúng ta nên tổ chức triển khai và xây đắp nó trở nên một hàm, nơi nào nhập lịch trình cần thiết tiến hành việc làm tê liệt thì chỉ việc gọi hàm này mà thôi.
3. Cú pháp khai báo và nguyên lý sinh hoạt của hàm
3. Cú pháp khai báo và nguyên lý sinh hoạt của hàm

■ 1.Cú pháp khai báo:

<Kiểu tài liệu trả về> <Tên hàm>( <Danh sách thông số nếu như có> ) { // Các câu mệnh lệnh thực hiện //... <return Giá trị trả về nếu như có> }

*** Trong đó:

 • Kiểu tài liệu trả về: là loại độ quý hiếm nhưng mà hàm trả về. Một hàm rất có thể trả về hoặc ko trả về độ quý hiếm nào:
  ・ Kiểu trả về rất có thể là: int, float, bool, char,…
  ・ Không trả về độ quý hiếm gì thì tiếp tục dùng: void
 • Tên hàm: Nên gọi là khêu ghi nhớ cho tới công việc/ xử lý nhưng mà hàm tiến hành.
 • Danh sách thông số nếu như có: Mỗi hàm rất có thể có một, hoặc nhiều, hoặc không tồn tại thông số. Tham số bao gồm [Kiểu tài liệu và thương hiệu vươn lên là dùng để làm tham ô số]
 • Các câu mệnh lệnh thực hiện: là tập trung những câu mệnh lệnh xác lập trọng trách của hàm.
 • Giá trị trả về nếu như có: Nếu <Kiểu tài liệu trả về> là void thì tiếp tục không tồn tại return, không giống void thì đem return độ quý hiếm về loại tài liệu ứng tê liệt.

Xem thêm: đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn

*** Tham số truyền mang đến hàm tiếp tục bao gồm 3 loại (sẽ được trình diễn cụ thể ở bài xích Cách truyền tham ô trị, tham ô chiếu nhập thiết kế C/C++)

 1. Tham trị
 2. Tham chiếu
 3. Con trỏ

■ 2.Nguyên tắc sinh hoạt của hàm:

 1. Khi hàm được gọi ở ngẫu nhiên nơi nào nhập lịch trình thì hàm tiếp tục chính thức được tiến hành, tức tiếp tục tách khu vực tê liệt nhằm tiếp cận tiến hành hàm được gọi.
 2. Nếu là hàm đem thông số thì lịch trình tiếp tục tiến hành truyền thông số thực cho những thông số mẫu mã ứng nhập hàm.
 3. Chương trình chính thức tiến hành theo thứ tự những câu mệnh lệnh nhập thân ái hàm cho tới lúc nào mệnh lệnh return hoặc vệt kết đôn đốc hàm } thì tạm dừng, và bay ngoài hàm về bên địa điểm lịch trình tiếp tục gọi nó và tiến hành tiếp những câu mệnh lệnh của lịch trình.
 4. Nếu hàm trả về độ quý hiếm thì độ quý hiếm của biểu thức return nhập hàm được xem là độ quý hiếm của hàm.
4. Các bước nhằm viết lách 1 hàm và ví dụ minh họa
4. Các bước nhằm viết lách 1 hàm và ví dụ minh họa

■ Các bước nhằm viết lách 1 hàm:

 1. Xác tấp tểnh coi hàm tê liệt đem trả về độ quý hiếm hoặc không? Nếu ko thì dùng Kiểu là void, nếu như đem thì độ quý hiếm trả về nằm trong loại loại tài liệu nào: int/ float/ char/ bool/ …
 2. Xác tấp tểnh coi hàm tê liệt thực hiện việc làm gì? Để gọi là hàm mang đến nó khêu ghi nhớ cho tới việc làm hàm tiếp tục tiến hành.
 3. Xác tấp tểnh coi thông số nhập hàm có nhu cầu các gì? Để nhưng mà tương hỗ nhập quy trình xử lý đo lường và tính toán.
 4. Cài bịa đặt mang đến hàm, tức là khái niệm hàm.

■ Ví dụ: nhập nhập 2 số vẹn toàn a, b. Tính tổng, hiệu của 2 số vẹn toàn tê liệt.

#include <stdio.h> #include <conio.h> /* B1. Hàm đem trả về độ quý hiếm loại int * B2. Hàm tính tổng 2 số => thương hiệu hàm TinhTong, hoặc TinhTong2So * B3. Vì hàm tính tổng 2 số nên cần thiết thông số là 2 vươn lên là loại nguyên */ int TinhTong(int a, int b) { /* B4. Định nghĩa hàm */ int tong = a + b; return tong; } /* Hàm tính hiệu 2 số */ int TinhHieu(int a, int b) { return a - b; } int main() { // Khai báo biến int a, b, tong, hieu; // Nhập 2 số nguyên printf( "Nhap vao a = " ); scanf_s( "%d", &a ); printf( "Nhap vao b = " ); scanf_s( "%d", &b ); tong = TinhTong( a, b ); printf( "Tong cua 2 so sánh la: %d\n", tong ); hieu = TinhHieu( a, b ); printf( "Hieu cua 2 so sánh la: %d\n", hieu ); getch(); return 0; }

– Tại ví dụ bên trên tớ thấy, tại vị trí nhập số vẹn toàn thì code là như thể nhau chỉ không giống nhau 2 chữ a, b. Giả sử mong muốn nhập nhập 5 số thì nên copy-paste 5 thứ tự. Do tê liệt tớ nên viết lách phần nhập số vẹn toàn trở nên 1 hàm nhằm rất có thể tái mét dùng code và rời trùng lặp.
Để thực hiện được điều này thì sau khoản thời gian hiểu nội dung bài viết Cách truyền tham ô trị, tham ô chiếu nhập thiết kế C/C++ chúng ta thực hiện test coi sao nhé.

Xem thêm: đại học công nghệ thông tin điểm chuẩn

Cảm ơn chúng ta tiếp tục theo gót dõi. Đừng ngần lo ngại hãy nằm trong thảo luận với bọn chúng tôi!