hằng đẳng thức số 6

Bạn đang được coi nội dung bài viết ✅ Tổng nhị lập phương: Công thức và bài bác tập luyện Hằng đẳng thức số 6 ✅ bên trên trang web Pgdphurieng.edu.vn có thể kéo xuống bên dưới nhằm gọi từng phần hoặc nhấn nhanh chóng nhập phần mục lục nhằm truy vấn vấn đề bạn phải nhanh gọn lẹ nhất nhé.

Tổng nhị lập phương là hằng đẳng thức loại 6 nằm trong 7 hằng đẳng thức kỷ niệm tuy nhiên những em được học tập nhập công tác Toán trung học cơ sở.

Bạn đang xem: hằng đẳng thức số 6

Công thức Tổng nhị lập phương được áp dụng nhằm xử lý những Việc phức tạp một cơ hội rất là hiệu suất cao. Chính chính vì thế nhập bài học kinh nghiệm thời điểm ngày hôm nay Pgdphurieng.edu.vn tiếp tục trình làng cho tới chúng ta công thức Tổng nhị lập phương, ví dụ minh họa tất nhiên những dạng bài bác tập luyện với đáp án giải cụ thể. Hình như chúng ta coi tăng tài liệu: bài bác tập luyện hằng đẳng thức, bài bác tập luyện bình phương của một tổng, Bài tập luyện những tình huống đồng dạng của tam giác.

1. Tổng nhị lập phương là gì?

Tổng nhị lập phương bởi tổng biểu thức loại nhất và biểu thức loại nhị nhân bình phương của biểu thức loại nhất trừ tích của biểu thức loại nhất và biểu thức loại nhị nằm trong bình phương của biểu thức loại nhị.

2. Công thức tổng nhị lập phương

A3 + B3 = (A + B)(A2 – AB + B2)

3. Bài tập luyện tổng nhị lập phương

Bài 1: Rút gọn gàng biểu thức

a) (x + 3)(x2 – 3x + 9) – (54 + x3)

b) (x + 4)(x2 – x + 7) – (x3 + 3x2 + 3x + 13) – 26

c) (a – b + 1)[a2 + b2 + ab – (a + 2b) + 1] – (a3 + 1)

Bài 2: Viết những biểu thức sau bên dưới dạng tích

a) (4x – 2)3 + 8

b) a6 – b6

c) (a + b)3 + (a – b)3

Bài 3: Cho x, hắn, a và b vừa lòng những đẳng thức sau: x + hắn = a + b (1) và x2 + y2 = a2 + b2 (2)

Chứng minh rằng : x3 + y3 = a3 + b3

Bài 4: Chứng minh rằng với từng a, b, c vừa lòng a + b + c = 0 thì tớ với đẳng thức a 3 + b 3 + c 3 = 3abc

Bài 5: Cho những đổi thay x, hắn vừa lòng x+y =1. Hãy tính độ quý hiếm biểu thức sau: B = x3 + y3 + 3xy

4. Đáp án bài bác tập luyện tổng nhị lập phương

Bài 1 

a) (x + 3)(x 2 – 3x + 9) – (54 + x 3 )

= (x+3)(x 2 – 3x + 3 2 ) – (54 + x 3 )

= (x 3 + 3 3 ) – (54 + x 3 )

= 3 3 – 54

= 27 – 54 = -27

b) (x + 4)(x2 – x + 7) – (x3 + 3x2 + 3x + 13) – 26

= ((x +1 ) + 3)[(x + 1)2 – 3(x + 1) + 32 ] – (x +1)3 – 26

= [(x + 1)3 + 33] – (x +1)3 – 26

= 33 – 26 = 27 – 26

=1

c) (a – b + 1)[a2 + b2 + ab – (a + 2b) + 1] – (a3 + 1)

= [a+(1 – b)][a2 – a(1 – b) + (1 – b)2 ] – (a3 + 1)

= [a3 + (1 – b)3] – (a3 + 1)

= (1 – b)3 – 1

Bài 2 

a) (4x – 2)3 + 8 = (4x – 2)3 + 23

= [(4x – 2) + 2][(4x – 2)2 – 2(4x – 2)+ 22]

= 4x[(4x – 2)2 – 2(4x – 2)+ 4]

= 16x[(2x – 1)2 – 2x +2]

Xem thêm: cách tính chu vi hình tứ giác

b) a6 – b6

= (a2)3 – (b2)3

= (a2 – b2 )(a4 – a2b2 + b4)

= (a – b)(a + b)(a4 – a2b2 + b4)

c) (a + b)3 + (a – b)3

= [(a + b) + (a – b)][(a + b)2 – (a + b)(a – b) + (a – b)2]

= 2a[(a2 + 2ab + b2) – (a2 – b2) + (a2 – 2ab +b2)]

= 2a( a2 + 3b2)

Bài 3 

Ta có:

x + hắn = a + b ⇒ ( x + y)2 = (a + b)2

⇔ x2 + 2xy + y2 = a2 + 2ab + b2

Mà kể từ (2) tớ với : x2 + y2 = a2 + b2 ⇒ 2xy = 2ab ⇔ xy = ab.

Bài 4

Ta có:

a3 + b3 + c3 – 3abc

= (a + b)3 – 3ab(a + b) + c3 – 3abc

= (a + b)3 + c3 – 3ab(a + b + c)

= (a + b + c)((a + b)2 – c(a + b) + c2) -3ab(a + b + c)

= (a+b+c)( a2 + 2ab + b2 – (ac + bc) + c2 – 3ab)

= (a + b + c)(a2 + b2 + c2 – ab – bc – ac)

Vậy suy đi ra : a3 + b3 + c3 – 3abc = (a + b + c)(a2 + b2 + c2 – ab – bc – ac)

Mà theo đuổi fake thuyết : a + b +c = 0

Do bại : a3 + b3 + c3 = 3abc (điều nên triệu chứng minh)

* Chú ý: đẳng thức a3 + b3 + c3 – 3abc = (a + b + c)(a2 + b2 + c2 – ab – bc – ac) hoàn toàn có thể coi như là 1 trong những hằng đẳng thức kỷ niệm, thông thường được dùng nhằm xử lý những Việc khó khăn một cơ hội hiệu suất cao. Trường hợp ý a + b + c = 0 là 1 trong những tình huống đặc biệt quan trọng và đó cũng đó là điểm khai quật nhằm hoàn toàn có thể giải những Việc phức tạp một cơ hội đơn giản dễ dàng.

Bài 5

Ta với :

x3 + y3 + 3xy

= (x + y)(x2 – xy + y2) + 3xy

= 1.(x2 – xy + y2 ) + 3xy

= x2 + 2xy + y2

= (x+y) 2

= 1

Cảm ơn các bạn đang được theo đuổi dõi nội dung bài viết Tổng nhị lập phương: Công thức và bài bác tập luyện Hằng đẳng thức số 6 của Pgdphurieng.edu.vn nếu thấy nội dung bài viết này hữu ích hãy nhớ là nhằm lại phản hồi và review trình làng trang web với người xem nhé. Chân trở thành cảm ơn.

 

Xem thêm: hợp chất hữu cơ là