hành tinh lớn nhất trong hệ mặt trời

  • Trở lại Giáo dục
  • Giáo dục
  • Trắc nghiệm

Thứ tư, 21/9/2022, 19:15 (GMT+7)

Bạn đang xem: hành tinh lớn nhất trong hệ mặt trời

Trong những hành tinh anh Uranus (sao Thiên Vương), Jupiter (sao Mộc), Saturn (sao Thổ) và Neptune (sao Hải Vương), đâu là hành tinh anh lớn số 1 nhập hệ Mặt trời?

Câu 1:

Hành tinh anh này lớn số 1 nhập hệ Mặt trời?

>Đáp án" href="https://lapro.edu.vn/hanh-tinh-nao-lon-nhat-trong-he-mat-troi-4514208-p2.html">>>Đáp án

Câu 2: Tàu ngoài hành tinh trước tiên hạ cánh lên trên bề mặt trăng thương hiệu là gì?

Hành tinh anh này lớn số 1 nhập hệ Mặt trời? - 1

>Đáp án" href="https://lapro.edu.vn/hanh-tinh-nao-lon-nhat-trong-he-mat-troi-4514208-p3.html">>>Đáp án

Câu 3: Venus (sao Kim), Mars (sao Hỏa), Mercury (sao Thủy) và Neptune (sao Hải Vương), đâu là hành tinh anh lạnh lẽo nhất?

>Đáp án" href="https://lapro.edu.vn/hanh-tinh-nao-lon-nhat-trong-he-mat-troi-4514208-p4.html">>>Đáp án

Câu 4: Trong tư hành tinh anh Venus (sao Kim), Uranus (sao Thiên Vương), Neptune (sao Hải Vương), Jupiter (sao Mộc), hành tinh anh này không tồn tại vệ tinh anh ngẫu nhiên (Mặt trăng)?

Hành tinh anh này lớn số 1 nhập hệ Mặt trời? - 3

>Đáp án" href="https://lapro.edu.vn/hanh-tinh-nao-lon-nhat-trong-he-mat-troi-4514208-p5.html">>>Đáp án

Theo Genius Test

  Trở lại Giáo dụcTrở lại Giáo dục

Chia sẻ