hệ thống làm mát bằng nước có chi tiết đặc trưng nào

 • Câu hỏi:

  Hệ thống làm giảm nhiệt độ vì như thế nước sở hữu cụ thể đặc thù nào?

  • A. Trục khuỷu
  • B. Áo nước
  • C. Cánh tản nhiệt
  • D. Bugi

  Lời giải tham lam khảo:

  Bạn đang xem: hệ thống làm mát bằng nước có chi tiết đặc trưng nào

  Đáp án đúng: B

  Hệ thống làm giảm nhiệt độ vì như thế nước sở hữu cụ thể đặc thù là áo nước.

Mã câu hỏi: 233963

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Xem thêm: hoán dụ và ẩn dụ

Môn học: Công nghệ

Câu chất vấn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

Xem thêm: triều đình huế thực hiện kế sách gì khi pháp tấn công gia định

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC

 • Ở mô tơ xăng 4 kì, kì 4 là kì gì?
 • Ở mô tơ điêzen 4 kì, kì hấp thụ pit-tông lên đường kể từ đâu cho tới đâu?
 • Chi tiết nào là sau đó là cụ thể cố định?
 • Thân xilanh dùng làm lắp đặt bộ phận nào?
 • Trong sơ loại cấu trúc thân thuộc máy và nắp máy, người tớ chỉ ra:
 • Buồng cháy mô tơ tạo ra trở nên kể từ phần tử nào?
 • Áo nước sắp xếp ở địa điểm nào?
 • Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền sở hữu những phần tử nào?
 • Trong tổ chức cơ cấu trục khuỷu thanh truyền, group pit-tông có:
 • Đỉnh pit-tông sở hữu bao nhiêu loại?
 • Có bao nhiêu cách thức bôi trơn
 • Khi dầu qua quýt két làm giảm nhiệt độ dầu thì xẩy ra hiện tượng kỳ lạ gì?
 • Hệ thống làm giảm nhiệt độ vì như thế nước sở hữu cụ thể đặc thù nào
 • Hệ thống làm giảm nhiệt độ vì như thế nước bao gồm bao nhiêu loại
 • Khi sức nóng chừng nước nhập áo nước xấp xỉ số lượng giới hạn vẫn tấp tểnh, cầu xin hằng sức nóng tiếp tục xẩy ra hiện tượng kỳ lạ gì?
 • Theo cấu trúc phần tử tạo ra trở nên hòa khí
 • Sơ loại khối khối hệ thống phun xăng không tồn tại khối nào là sau đây
 • Sơ loại khối của khối hệ thống nhiên liệu ở mô tơ điêzen sở hữu khối nào
 • Nhiệm vụ của bơm cao thế là gì?
 • Phát biểu nào là tại đây sai về loại điện?
 • Giả sử nửa chu kì đầu WN dương, WĐK âm thì loại năng lượng điện lên đường kể từ tích điện nào?
 • Hệ thống nào là được dùng phổ biến
 • Hệ thống phát động vì như thế mô tơ năng lượng điện người sử dụng loại mô tơ nào
 • Phát biểu nào là tại đây sai về khối hệ thống khởi động
 • Phát biểu nào là tại đây trúng về những loại khớp?
 • Động cơ thắp nhập trước tiên bên trên toàn cầu Thành lập năm nào?
 • Động cơ thắp nhập trước tiên sở hữu hiệu suất 2 sức ngựa là động cơ:
 • Động cơ thắp nhập sở hữu loại nào?
 • Theo số hành trình dài pittông, mô tơ thắp nhập có:
 • Động cơ thắp nhập sở hữu tổ chức cơ cấu nào?