hiện tượng khúc xạ là hiện tượng

Câu hỏi:

18/06/2019 70,892

A. khả năng chiếu sáng bị gãy khúc Khi truyền xiên góc qua quýt mặt mũi phân cơ hội thân mật nhị môi trường thiên nhiên vô xuyên suốt.

Bạn đang xem: hiện tượng khúc xạ là hiện tượng

Đáp án chủ yếu xác

B. khả năng chiếu sáng bị rời độ mạnh Khi truyền qua quýt mặt mũi phân cơ hội thân mật nhị môi trường thiên nhiên vô xuyên suốt.

C. khả năng chiếu sáng bị hắt lại môi trường thiên nhiên cũ Khi truyền cho tới mặt mũi phân cơ hội thân mật nhị môi trường thiên nhiên vô xuyên suốt.

D. khả năng chiếu sáng bị thay cho thay đổi sắc tố Khi truyền qua quýt mặt mũi phân cơ hội thân mật nhị môi trường thiên nhiên vô xuyên suốt.

Đáp án: A

Hiện tượng khúc xạ là hiện tượng kỳ lạ khả năng chiếu sáng bị gãy khúc Khi truyền xiên góc qua quýt mặt mũi phân cơ hội thân mật nhị môi trường thiên nhiên vô xuyên suốt.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Theo quyết định luật khúc xạ thì

A. tia khúc xạ và tia cho tới ở trong và một mặt mũi bằng.

B. góc khúc xạ khi nào cũng không giống 0.

C. góc cho tới tăng từng nào thứ tự thì góc khúc xạ tăng từng ấy thứ tự.

D. góc cho tới luôn luôn trực tiếp to hơn góc khúc xạ.

Câu 2:

Chiếu một tia sáng sủa đơn sắc chuồn kể từ bầu không khí vô môi trường thiên nhiên với phân tách suất n, sao cho tới tia hành động tự nhiên vuông góc với tia khúc xạ. Khi cơ góc cho tới i được xem theo gót công thức

A. sini = n

B. sini = 1/n 

C. tani = n

D. tani = 1/n

Câu 3:

Chiết suất vô cùng của một môi trường thiên nhiên là phân tách suất tỉ đối của môi trường thiên nhiên cơ so sánh với

A. chủ yếu nó. 

B. chân ko.

C. bầu không khí. 

Xem thêm: soạn văn 12 đất nước

D. nước.

Câu 4:

Tốc phỏng khả năng chiếu sáng vô bầu không khí là v1, nội địa là v2. Một tia sáng sủa chiếu kể từ nước ra phía bên ngoài bầu không khí với góc cho tới là i, với góc khúc xạ là r. Kết luận nào là bên dưới đó là đúng?

A. v1 > v2; i > r.

B. v1 > v2; i < r. 

C. v1 < v2; i > r.

D. v1 < v2; i < r.

Câu 5:

Với một tia sáng sủa đơn sắc, phân tách suất vô cùng của nước là n1, của thuỷ tinh ma là n2. Chiết suất tỉ đối của nước so với thuỷ tinh ma là

A. n12 = n1/n

B. n12 = n2/n

C. n21 = n2 – n

D. n12 = n1 – n2

Câu 6:

Trong hiện tượng kỳ lạ khúc xạ khả năng chiếu sáng. So với góc cho tới, góc khúc xạ

A. nhỏ rộng lớn.

B. lớn rộng lớn hoặc vày.

C. lớn rộng lớn..

D. nhỏ rộng lớn hoặc to hơn.

Câu 7:

Cho phân tách suất của nước vày 4/3, của benzen vày 1,5, của thủy tinh ma flin là một trong những,8. Hiện tượng hành động tự nhiên toàn phần rất có thể xẩy ra Khi chiếu khả năng chiếu sáng từ

A. kể từ benzen vô nước.

B. kể từ nước vô thủy tinh ma flin.

C. kể từ benzen vô thủy tinh ma flin.

Xem thêm: ai đã đặt tên cho dòng sông thuộc thể loại gì

D. kể từ chân ko vô thủy tinh ma flin.