hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ do sự biến thiên từ thông qua mạch gây ra bởi

Câu hỏi:

14/05/2020 100,908

B. Sự trở thành thiên của chủ yếu độ mạnh loại năng lượng điện nhập mạch

Đáp án chủ yếu xác

C. Sự vận động của mạch với phái mạnh châm

D. Sự trở thành thiên kể từ ngôi trường Trái Đất

Đáp án B

Tự cảm là hiện tượng kỳ lạ chạm màn hình kể từ tự sự trở thành thiên kể từ trải qua mạch tạo nên vị sự trở thành thiên của chủ yếu độ mạnh loại năng lượng điện nhập mạch.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một khuông thừng phẳng lặng, diện tích S trăng tròn (cm2), bao gồm 10 vòng thừng đặt điều nhập kể từ ngôi trường đều. Vectơ chạm màn hình kể từ thực hiện trở thành với mặt mũi phẳng lặng khuông thừng một góc 30o và có tính rộng lớn B = 2.10-4 (T). Người tớ thực hiện mang lại kể từ ngôi trường hạn chế đều cho tới ko trong tầm thời hạn 0,01 (s). Suất năng lượng điện động chạm màn hình xuất hiện nay nhập khuông thừng trong tầm thời hạn kể từ ngôi trường đổi khác là

A. 3,46.10-4 (V).

B. 0,2 (mV).

C. 4.10-4 (V).

D. 4 (mV).

Câu 2:

Môt khuông thừng dẫn đem 1000 vòng được đặt điều nhập kể từ ngôi trường đều sao cho những đàng chạm màn hình kể từ vuông góc với mặt mũi phẳng lặng khuông. Diện tích từng vòng thừng là 2 dm2. Cảm ứng kể từ được tạo hạn chế đều đều kể từ 0,5 T cho tới 0,2 T nhập thời hạn 0,1s. Độ rộng lớn suất năng lượng điện động nhập toàn khuông thừng là

A. 0,6 V

B. 6 V

C. 60 V

D. 12 V

Câu 3:

Một ống thừng có tính tự động cảm L, ống thừng loại nhị đem số vòng thừng tăng gấp rất nhiều lần và diện tích S từng vòng thừng hạn chế 1/2 đối với ống thừng loại nhất. Nếu nhị ống thừng đem chiều lâu năm như nhau thì phỏng tự động cảm của ống thừng loại nhị là:

A. L

Xem thêm: he has not been offered

B. 0,5L

C. 2L

D. 4L

Câu 4:

Một cuộn thừng phẳng lặng, đem 100 vòng, nửa đường kính 0,1m. Cuộn thừng đặt điều nhập kể từ ngôi trường đều và vuông góc với những đàng chạm màn hình kể từ. Nếu mang lại chạm màn hình kể từ tăng lên đặn kể từ 0,2 T lên gấp rất nhiều lần nhập thời hạn 0,1s. Suất năng lượng điện động chạm màn hình nhập cuộn thừng sẽ có được phỏng lớn?

A. 0,628 V

B. 6,29 V

C. 1,256 V

D. Một độ quý hiếm khác

Câu 5:

Một khuông thừng dẫn hình vuông vắn cạnh a = 6 cm; đặt điều nhập kể từ ngôi trường đều B = 4.10-3 T, đàng mức độ kể từ ngôi trường vuông góc với mặt mũi phẳng lặng khuông thừng. Cầm nhị cạnh đối lập hình vuông vắn kéo về nhị phía sẽ được hình chữ nhật đem cạnh này lâu năm gấp rất nhiều lần cạnh cơ. thạo năng lượng điện trở khuông R = 0,01Ω, tính năng lượng điện lượng dịch chuyển nhập khung

A. 12.10-5 C

B. 14.10-5 C

C. 16.10-5 C

D. 18.10-5 C

Câu 6:

Vòng thừng sắt kẽm kim loại diện tích S S phù hợp với véc tơ chạm màn hình từ 1 góc 30o, cho thấy thêm độ mạnh của chạm màn hình kể từ trở thành thiên theo gót thời hạn như thiết bị thị, suất năng lượng điện động chạm màn hình sinh rời khỏi có mức giá trị

A. 0 V

B. S32 V

C. S2 V

Xem thêm: soạn văn 8 lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm

D. S V