hình thức sinh sản vô tính đơn giản nhất ở động vật là

Câu hỏi:

03/08/2019 25,233

D. Phân đôi

Bạn đang xem: hình thức sinh sản vô tính đơn giản nhất ở động vật là

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điều ko trúng với sinh đẻ vô tính ở động vật hoang dã là?

A. Cá thể rất có thể sinh sống song lập, đơn lẻ vẫn sinh đẻ bình thường

B. Đảm bảo sự ổn định toan về mặt mũi DT qua quýt những  thế hệ cơ thể

C. Tạo rời khỏi con số rộng lớn con cái con cháu nhập thời hạn ngắn

D. Có kỹ năng thích ứng cao với việc thay cho thay đổi của ĐK môi trường

Câu 2:

Hình thức sinh đẻ một vừa hai phải sở hữu ở động vật hoang dã ko xương sinh sống một vừa hai phải ở động vật hoang dã sở hữu xương sinh sống là?

A. Nảy chồi       

B. Trinh sinh

C. Phân mảnh       

D. Phân đôi

Câu 3:

Cho những tuyên bố sau:

(1) giun dẹp sinh đẻ vị mẫu mã phân song và phân mảnh

(2) Thủy tức sinh đẻ vị mẫu mã nảy chồi và phân mảnh

(3) bọt hải dương sinh đẻ vị mẫu mã nảy chồi và phân mảnh

(4) Trùng đổi thay hình sinh đẻ vị phân đôi

(5) loài kiến sinh đẻ vị phân song và trinh tiết sinh

(6) ong sinh đẻ vị mẫu mã trinh tiết sinh

Tính trúng (Đ)/sai (S) trong những tuyên bố bên trên là:

A. 1Đ, 2S, 3Đ, 4Đ, 5S, 6Đ

Xem thêm: văn 8 đánh nhau với cối xay gió

B. 1Đ, 2S, 3S, 4Đ, 5Đ, 6Đ

C. 1Đ, 2Đ, 3Đ, 4S, 5S, 6Đ

D. 1S, 2S, 3Đ, 4Đ, 5S, 6Đ

Câu 4:

Sinh sản vô tính ở động vật hoang dã là?

A. Từ một thành viên sinh rời khỏi một hoặc nhiều thành viên tương tự hoặc không giống bản thân, không tồn tại sự phối kết hợp thân thích tinh dịch và trứng

B. Từ một cá thể luôn sinh rời khỏi nhiều thành viên tương tự bản thân, không tồn tại sự phối kết hợp thân thích tinh dịch và trứng

C. Từ một cá thể sinh rời khỏi một hoặc nhiều thành viên tương tự bản thân, không tồn tại sự phối kết hợp thân thích tinh dịch và trứng

D. Từ một cá thể luôn sinh rời khỏi có một thành viên tương tự bản thân, không tồn tại sự phối kết hợp thân thích tinh dịch và trứng

Câu 5:

Sinh sản vô tính gặp gỡ ở?

A. đa phần loại động vật hoang dã sở hữu tổ chức triển khai thấp

B. Hầu không còn động vật hoang dã ko xương sống

C. Động vật sở hữu xương sống

D. Động vật đơn bào

Câu 6:

Nguyên tắc của nhân bạn dạng vô tính là?

A. Chuyển nhân của tế bào xôma (n) vào trong 1 tế bào trứng tiếp tục lấy rơi rụng nhân, rồi kích ứng tế bào trứng và đã được ghép nhân cách tân và phát triển trở thành phôi rồi cách tân và phát triển trở thành khung hình mới

B. Chuyển nhân của tế bào xôma (2n) vào trong 1 tế bào trứng tiếp tục lấy rơi rụng nhân, rồi kích ứng tế bào trứng và đã được ghép nhân cách tân và phát triển trở thành phôi rồi cách tân và phát triển trở thành khung hình mới

C. Chuyển nhân của tế bào xôma (2n) vào trong 1 tế bào trứng, rồi kích ứng tế bào trứng và đã được ghép nhân cách tân và phát triển trở thành phôi rồi cách tân và phát triển trở thành khung hình mới

Xem thêm: something funny in class yesterday

D. Chuyển nhân của tế bào xôma, kích ứng tế bào trứng và đã được ghép nhân cách tân và phát triển trở thành phôi rồi cách tân và phát triển trở thành khung hình mới