khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hình thành đất thông qua

Đề bài

Tại sao nói: Khí hậu vừa vặn tác động thẳng vừa vặn tác động con gián tiếp cho tới sự tạo hình đất? Cho ví dụ.

Bạn đang xem: khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hình thành đất thông qua

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức và kỹ năng những yếu tố tạo hình khu đất - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Khí hậu vừa vặn tác động thẳng vừa vặn tác động con gián tiếp cho tới sư tạo hình khu đất vì:

Xem thêm: tâm đường tròn nội tiếp

- Các nguyên tố nhiệt độ tác động thẳng tới việc tạo hình khu đất là sức nóng và độ ẩm. Ví dụ: Điều khiếu nại sức nóng độ ẩm thực hiện cho tới đá gốc bị đập phá huỷ trở thành những thành phầm phong hóa, rồi nối tiếp bị phong hóa trở thành khu đất.

- Khí hậu tác động con gián tiếp tới việc trở thành tạo nên khu đất trải qua lớp phủ thực vật. Thực vật phát triển chất lượng tốt tiếp tục giới hạn xói sút khu đất, mặt khác hỗ trợ cho tới khu đất nhiều hóa học cơ học.

Loigiaihay.com