khi một vật dao động điều hòa thì

Câu hỏi:

13/10/2019 90,476

A. Vận tốc của vật có tính rộng lớn cực lớn Khi vật qua quýt địa điểm cân nặng bằng 

Bạn đang xem: khi một vật dao động điều hòa thì

Đáp án chủ yếu xác

B. Lực kéo về ứng dụng lên vật có tính rộng lớn tỉ trọng với bình phương biên độ 

C.Gia tốc của vật có tính rộng lớn cực lớn Khi vật ở địa điểm cân nặng bằng 

D.Lực kéo về ứng dụng lên vật có mức giá trị cực lớn Khi vật qua quýt địa điểm cân nặng bằng

Đáp án A

Phương pháp: Sử dụng lí thuyết về xấp xỉ điều hoà

Cách giải:

Khi một vật xấp xỉ điều tiết thì véc tơ vận tốc tức thời của vật có tính rộng lớn cực lớn Khi vật qua quýt địa điểm cân nặng bằng

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Gốc thời hạn được lựa chọn vô khi này nếu như phương trình xấp xỉ điều tiết đem dạng x=Acos(ωt+π2)?

A.Lúc hóa học điểm qua quýt địa điểm thăng bằng theo hướng dương qui ước 

B.Lúc hóa học điểm đem li phỏng x = - A 

C.Lúc hóa học điểm đem li phỏng x = + A 

D.Lúc hóa học điểm qua quýt địa điểm thăng bằng theo hướng âm qui ước

Câu 2:

Một vật xấp xỉ điều tiết với phương trình x = 2cos(2πt – π/6) centimet. Lấy π2 = 10. Gia tốc của vật bên trên thời khắc t = 0,25s là:

A. - 40 cm/s2.  

B. 40cm/s2.

C. ±40cm/s2.

D. π cm/s2.

Câu 3:

Một vật nhỏ xấp xỉ điều tiết với biên phỏng 5 centimet và vận tốc cực lớn là 10 cm/s. Chu kì xấp xỉ của vật nhỏ là: 

Xem thêm: giải khtn 7 chân trời sáng tạo

A.3 s. 

B.4 s. 

C.1 s. 

D.2 s

Câu 4:

Một hóa học điểm xấp xỉ bám theo phương trình x = 6cos(4πt + π/2) centimet. Vận tốc của hóa học điểm tại thời khắc t = 1/12 s là

A. – 12π cm/s.

B. 183πcm/s.

C. 12π cm/s. 

D. –183π cm/s.

Câu 5:

Một con cái rung lắc đơn đem chu kì xấp xỉ T = 2s bên trên điểm đem g = 10 m/s2. Biên phỏng góc của xấp xỉ là 60. Vận tốc của con cái rung lắc bên trên địa điểm đem li phỏng góc 30 có sự cân đối là

A. 25 m/s. 

B. 22,2 m/s. 

C. 27,8 cm/s. 

D. 28,7 cm/s.

Câu 6:

Một hóa học điểm xấp xỉ điều tiết với biên phỏng 10 centimet và tần số góc 2 rad/s. Tốc phỏng cực lớn của hóa học điểm là 

A. đôi mươi cm/s. 

B. 10 cm/s. 

C. 5 cm/s. 

Xem thêm: đạo hàm của sin bình x

D. 40 cm/s.