khi thủy phân bất kỳ chất béo nào cũng thu được

Câu hỏi:

17/11/2019 18,229

Bạn đang xem: khi thủy phân bất kỳ chất béo nào cũng thu được

C. glixerol.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Chọn đáp án C

Khi thủy phân ngẫu nhiên hóa học phệ nào thì cũng chiếm được gilxerol

(RCOO)3C3H5 (chất béo) + 3NaOH t° 3RCOONa + C3H5(OH)3 (glixerol)

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất cơ học X mạch hở, đem công thức phân tử C4H6O4, ko nhập cuộc phản xạ tráng bạc. Cho a mol X phản xạ với hỗn hợp KOH dư, chiếm được ancol Y và m gam một muối hạt. Đốt cháy trọn vẹn Y, chiếm được 0,2 mol CO2 và 0,3 mol H2O. Giá trị của a và m thứu tự là:

A. 0,1 và 13,4.

B. 0,2 và 12,8.

C. 0,1 và 16,8.

D. 0,1 và 16,6

Câu 2:

Xà chống hóa C2H5COOC2H5 vô hỗn hợp NaOH đun rét, chiếm được muối hạt đem công thức là

A. C2H5ONa

B. HCOONa.

C. C6H5COONa.

D. C2H5COONa.

Câu 3:

Cho 19,1 gam lếu láo thích hợp CH3COOC2H5 và H2NCH2COOC2H5 ứng dụng vừa phải đầy đủ với 200 ml hỗn hợp NaOH 1M, chiếm được hỗn hợp chứa chấp m gam muối hạt. Giá trị của m là

A. 17,9.

Xem thêm: đuôi al là loại từ gì

B. 16,6.

C. 9,2.

D. 19,4.

Câu 4:

Xà chống hóa trọn vẹn 44,2 gam hóa học phệ X vị lượng dư hỗn hợp NaOH, chiếm được glixerol và 45,6 gam muối hạt. Khối lượng NaOH vẫn nhập cuộc phản xạ là

A. 6,0 gam.

B. 1,4 gam.

C. 9,6 gam.

D. 2,0 gam.

Câu 5:

Xà chống hóa trọn vẹn 3,7 gam HCOOC2H5 vị một lượng hỗn hợp NaOH vừa phải đầy đủ. Cô cạn hỗn hợp sau phản xạ, chiếm được m gam muối hạt khan. Giá trị của m là

A.4,8

B. 3,2.

C. 5,2.

D. 3,4.

Câu 6:

Este X đem công thức phân tử C2H4O2. Đun rét 18,0 gam X vô hỗn hợp NaOH vừa phải đầy đủ cho tới Khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn chiếm được m gam muối hạt. Giá trị của m là:

A. 24,6.

B. đôi mươi,4.

C. 16,4.

Xem thêm: phân tích bài thơ đất nước của nguyễn đình thi

D. 30,2.