kiểu gen là tổ hợp gồm toàn bộ các gen

Câu hỏi:

30/09/2022 12,042

Bạn đang xem: kiểu gen là tổ hợp gồm toàn bộ các gen

A. bên trên NST thông thường của tế bào

B. bên trên NST nam nữ vô tế bào

C. bên trên NST của tế bào sinh dưỡng

D. vô tế bào của khung người loại vật.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Về định nghĩa, loại hình là:

A. tự loại ren qui toan, ko chịu đựng tác động của những nguyên tố khác

B. sự biểu thị rời khỏi bên phía ngoài của loại gen

C. tổng hợp toàn cỗ những tính trạng và đặc điểm của cơ thể

D. thành quả của việc tác dụng hỗ tương đằm thắm loại ren và môi trường

Câu 2:

Giống thuần chủng là như thể có

A. loại hình ở mới con cái trọn vẹn như thể tía mẹ

B. đặc điểm DT giống hệt và ổn định toan qua loa những thế hệ

C. đặc điểm DT giống hệt tuy nhiên tạm thời qua loa những thế hệ

D. loại hình ở mới sau trọn vẹn như thể tía hoặc như thể mẹ

Câu 3:

Trong những thử nghiệm của Menđen, Khi lai phụ huynh thuần chủng không giống nhau về một cặp tính trạng tương phản, ông nhận biết ở mới loại hai:

A. với sự phân ly theo dõi tỉ lệ thành phần 3 trội: 1 lặn

Xem thêm: văn tả cái cặp lớp 5

B. với sự phân ly theo dõi tỉ lệ thành phần 1 trội: 1 lặn

C. đều phải có loại hình không giống tía mẹ

D. đều phải có loại hình như thể tía mẹ

Câu 4:

Ở người, loại tóc do một ren bao gồm 2 alen (A, a) phía trên NST thông thường. Một người con trai tóc xoăn lấy bà xã cũng tóc xoăn, sinh lượt loại nhất được một trai tóc xoăn và lượt loại nhị được một gái tóc trực tiếp. Xác suất chúng ta sinh được 2 người con cái nêu bên trên là:

A. 3/16

B. 3/64

C. 3/32

D. 1/4

Câu 5:

Ở người, loại tóc do một ren bao gồm 2 alen (A, a) phía trên NST thông thường. Người ông chồng tóc xoăn với tía, u đều tóc xoăn và em gái tóc thẳng; người bà xã tóc xoăn với tía tóc xoăn, u và em trai tóc trực tiếp. Tính theo dõi lí thuyết thì phần trăm cặp bà xã ông chồng này sinh được một gái tóc xoăn là:

A. 5/12

B. 3/8

C. 1/4

D. 3/4

Câu 6:

Đặc điểm Alen là gì?

A. Là những tình trạng không giống nhau của và một gen

B. Là tình trạng biểu thị của gen

C. Là những ren khác lạ vô trình tự động những nuclêôtit

Xem thêm: so sánh hướng động và ứng động

D. Là những ren được đột biến tự đột biến