loài lúa mì trong hiện nay được hình thành trên cơ sở

 • Câu hỏi:

  Loài tiểu mạch trồng lúc bấy giờ được tạo hình bên trên cơ sở

  • A. Sự cơ hội li địa lí thân thiết tiểu mạch châu Âu và tiểu mạch châu Mỹ
  • B. Kết ngược của quy trình lai xa thẳm không giống loài
  • C. Kết ngược của tự động nhiều bội  2n trở thành 4n của loại lúa mì
  • D. Kết ngược của quy trình lai xa thẳm và nhiều bội hoá nhiều lần

  Lời giải tham ô khảo:

  Bạn đang xem: loài lúa mì trong hiện nay được hình thành trên cơ sở

  Đáp án đúng: D

  Sự tạo hình tiểu mạch tiến bộ nhờ quy trình lai xa thẳm và nhiều bội hoá

  Sự tạo hình tiểu mạch tiến bộ nhờ quy trình lai xa thẳm và nhiều bội hoá.

  Xem thêm: nhiệt phân fe(oh)3

Câu chất vấn này nằm trong đề thi đua trắc nghiệm sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

Xem thêm: bài chính tả lớp 2

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC

 • Hình trở thành loại mới mẻ bằng phương pháp li sinh thái xanh thông thường gặp gỡ ở những đối tượng 
 • Loài tiểu mạch trồng lúc bấy giờ được tạo hình bên trên cơ sở
 • Hình trở thành loại vị công thức này xẩy ra thời gian nhanh nhất?
 • Hình trở thành loại vị lai xa thẳm và nhiều bội hoá thông thường xẩy ra đối với 
 • Trong những công thức tạo hình loại mới mẻ, tín hiệu đã cho chúng ta thấy loại mới mẻ tiếp tục xuất hiện nay là sở hữu sự
 • Loài cỏ Spartina được tạo hình vị tuyến đường nào?
 • Dựa nhập hình vẽ bên trên, nhiều các bạn thể hiện chủ ý của tôi như sau: Có từng nào chủ ý đúng?
 • Cho hình hình ảnh như sau:Dựa nhập hình hình ảnh, sở hữu một số trong những chủ ý như sau: Có từng nào chủ ý đúng?
 • Sự tạo hình loại mới mẻ ở động vật hoang dã rất rất không nhiều thấy ở quy trình tạo hình loại theo dõi tuyến đường nào?
 • Cơ chế tạo hình loại này hoàn toàn có thể dẫn đến loại mới mẻ sở hữu nồng độ ADN ở nhập nhân tế bào cao hơn nữa nhiều đối với nồng độ ADN của loại gốc?