lời bài hát vui lắm nha

Nhớ, tiếp tục hứa tiếp tục cưới rồi nha
Hết trong năm này nhưng mà ko thấy
Tui méc nhau tía, tía mắng anh giờ
Tới tối tỉnh lóng ngóng đợi ai
Mong rồi ra anh tới
Mang theo đuổi điệu hò trả dâu
Mai trên đây tớ về cộng đồng nhà
Em tiếp tục lo lắng trồng rau
Nấu những dĩa cơm chiều
Chờ anh thế thôi
Trên bên dưới mừng mừng
Ngày bản thân nằm trong cộng đồng đôi
Là ngày 25 tớ tợp rượu uỷ thác bôi
Mình ở mặt mày nhau
Cuộc đời mừng lắm nha
Cột thừng tơ duyên
Hai đứa thương cho tới già
Anh phát biểu mai này
Em tiếp tục no rét nằm trong anh
Hỡi vùng hò khoang
Em nguyện yêu thương thiệt lòng
Mình ở mặt mày nhau
Đời lại mừng biết bao
Cột thừng tơ duyên
Hai đứa thương vượt lên trời
Em tiếp tục lấy lòng
Yêu lấy anh hỡi chàng ơi
Lỡ mai về xa vời anh đợi em theo đuổi với
Đón em về làng
Đám cưới như ngày hội
Bò, dê, heo tảo, gà dặm hỏi
Năm trăm mâm bàn ăm ắp mồi
Đồ ăn một vừa hai phải rét một vừa hai phải thổi
Xe chở cả mặt hàng đoàn
Theo anh về em tiếp tục không hề đặc biệt khổ
Nói là làm công việc tự loại tính anh đàng hoàng
Pháo hoa bấm nút là nổ
Vòng kiềng vàng bạc nặng nề cổ
Người chúc cho tới mặt hàng ngàn
Cúi đầu tía bái quỳ trước bàn thờ cúng tổ
Cho em thực hiện bà hoàng
Xe này em quí đỗ đâu thì đỗ
Em hỏa anh thì thổ
Nhà là cần với ruby suy bì hổ
Nhớ, tiếp tục hứa tiếp tục cưới rồi nha
Hết trong năm này nhưng mà ko thấy
Tui méc nhau tía, tía mắng anh giờ
Tới tối tỉnh lóng ngóng đợi ai
Mong rồi ra anh tới
Mang theo đuổi điệu hò trả dâu
Mai trên đây tớ về cộng đồng nhà
Em tiếp tục lo lắng trồng rau
Nấu những dĩa cơm chiều
Chờ anh thế thôi
Trên bên dưới mừng mừng
Ngày bản thân nằm trong cộng đồng đôi
Là ngày 25 tớ tợp rượu uỷ thác bôi
Mình ở mặt mày nhau
Cuộc đời mừng lắm nha
Cột thừng tơ duyên
Hai đứa thương cho tới già
Anh phát biểu mai này
Em tiếp tục no rét nằm trong anh
Hỡi vùng hò khoang
Em nguyện yêu thương thiệt lòng
Mình ở mặt mày nhau
Đời lại mừng biết bao
Cột thừng tơ duyên
Hai đứa thương vượt lên trời
Em tiếp tục lấy lòng
Yêu lấy anh hỡi chàng ơi
Lỡ mai về xa vời anh đợi em theo đuổi với
Hai đứa phu thê
Tát cạn thô nước biển khơi nhộn nhịp dạt dào
Ra thăm hỏi ruộng đồng
Ruộng mênh mông lúa thơm
Là em thương từng ấy anh hỡi
Mình ở mặt mày nhau
Cuộc đời mừng lắm nha
Cột thừng tơ duyên
Hai đứa thương cho tới già
Anh phát biểu mai này
Em tiếp tục no rét nằm trong anh
Hỡi vùng hò khoang
Em nguyện yêu thương thiệt lòng
Mình ở mặt mày nhau
Đời lại mừng biết bao
Cột thừng tơ duyên
Hai đứa thương vượt lên trời
Em tiếp tục lấy lòng
Yêu lấy anh hỡi chàng ơi
Lỡ mai về xa vời anh đợi em theo đuổi với

Bạn đang xem: lời bài hát vui lắm nha

How to lớn Format Lyrics:

  • Type out all lyrics, even repeating tuy nhiên parts lượt thích the chorus
  • Lyrics should be broken down into individual lines
  • Use section headers above different tuy nhiên parts lượt thích [Verse], [Chorus], etc.
  • Use italics (<i>lyric</i>) and bold (<b>lyric</b>) to lớn distinguish between different vocalists in the same tuy nhiên part
  • If you don’t understand a lyric, use [?]

Xem thêm: begin to v hay ving

To learn more, kiểm tra out our transcription guide or visit our transcribers forum

Xem thêm: chẳng may em đánh vỡ một lọ hoa đẹp