lời kinh chú đại bi

Chú Đại Bi là 1 trong những bài bác kinh uy thế nhập Phật Giáo, đem hạnh nguyện cứu vớt gian khổ cứu vớt nàn của Bồ Tát Quán Thế Âm. Đây là 1 trong những bài bác kinh tiếp tục xác nhận được sự nhiệm mầu ko thể nghĩ về bàn.

Bạn đang xem: lời kinh chú đại bi

Người trì tụng Chú Đại Bi thông thường xuyên tiếp tục nhận được vô số công đức và bay ngoài oan nghiệt, gian khổ nhức. Không chỉ hùn bài trừ mãnh thú và bảo lãnh hành fake tu luyện, Chú Đại Bi còn hỗ trợ giải trừ tật dịch và phát triển Đại Bi tâm. Mỗi câu nhập bài bác kinh đại diện cho tới hình hình họa của Phật, Bồ Tát, Tôn Giả và những thể hiện tại linh ứng nhập cuộc sống đời thường từng ngày. Chú Đại Bi được xem là một phiên bản kinh cứu vớt gian khổ, chi nghiệp, vươn lên là ước nguyện trở thành một cách thực tế. phẳng phiu việc trì tụng Chú Đại Bi, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể trừ từng hiểm sâu, vật cản và đạt được từng căn lành lặn, đôi khi hùn đạt được sự giàu sang, sức mạnh và trở thành tựu từng hạnh nguyện.

Chú Đại Bi là gì?

Chú Đại Bi là 1 trong những thần chú được trích kể từ Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni của Bồ Tát Quán Thế Âm. Với 84 câu và 415 chữ, Chú Đại Bi đem nhập bản thân sức khỏe và uy thế của Bồ Tát Quán Thế Âm, mang đến quyền lợi và thiêng liêng vô nằm trong đặc biệt quan trọng.

Chú Đại Bi được tạo thành nhị phần: phần hiển (kinh) và phần mật (câu chú). Phần hiển là việc phân tích và lý giải ý nghĩa sâu sắc và chân lý nhập Kinh, nhằm hành fake hoàn toàn có thể hiểu và vận dụng nhập tu luyện. Phần mật là phần câu chú, chỉ mất chư Phật mới mẻ hiểu rõ sâu xa được toàn cỗ ý nghĩa sâu sắc và công suất của bọn chúng.

Với những tên thường gọi không giống nhau như Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm La Ni, Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni, Chú Đại Bi được nghe biết và trì tụng rộng thoải mái bởi vì Phật tử vì như thế những công suất, diệu dụng ko thể nghĩ về bàn.

Lời Chú Đại Bi phiên âm giờ Việt

Nam tế bào Đại bi Hội Thượng Phật Bồ tát

Nam tế bào Đại bi Hội Thượng Phật Bồ tát

Nam tế bào Đại bi Hội Thượng Phật Bồ tát

Thiên thủ thiên nhãn, vô quan ngại Đại bi tâm đà la ni.

Nam tế bào hắc đi ra đát mãng cầu, đá đi ra dạ domain authority. Nam tế bào a rị domain authority, bà lô Yết đế, thước chén bát đi ra domain authority, người thương đề tát đỏa bà domain authority. Ma ha tát đỏa bà domain authority, quỷ ha mũ chào mào ni ca domain authority. Án tát bàn đi ra trừng trị duệ, số đát mãng cầu đát lan. Nam tế bào vớ kiết lật đỏa, hắn mông a rị domain authority bà lô Yết đế, thất Phật đi ra lăng đà bà. Nam tế bào mãng cầu đi ra cẩn trì hê rị, quỷ ha bàn nhiều tụt xuống mế, tát bà a tha bổng đậu du bởi vì, a thệ dựng, tát bà tát nhiều, mãng cầu quỷ bà đà, quỷ trừng trị quánh đậu, đát điệt tha bổng. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca đi ra đế, di hê rị, quỷ ha người thương đề tát đỏa, tát bà tát bà, quỷ đi ra quỷ đi ra, quỷ hê quỷ hê, rị đà dựng, câu lô câu lô kiết mông, chừng lô chừng lô trừng trị xà domain authority đế, quỷ ha trừng trị xà domain authority đế, đà là đà la, địa rị ni, thất Phật đi ra domain authority, dá đi ra dá đi ra. Ma mạ trừng trị quỷ đi ra, mục đế lệ, hắn hê hắn hê, thất mãng cầu thất mãng cầu, a đi ra sâm Phật đi ra xá lợi, trừng trị tụt xuống trừng trị sâm, Phật đi ra xá domain authority, hô lô hô lô quỷ đi ra, hô lô hô lô hê rị, tao đi ra tao đi ra, vớ rị vớ rị, tô rô tô rô, người thương đề dạ, người thương đề dạ, người thương đà dạ, người thương đà dạ, di đế rị dạ, mãng cầu đi ra cẩn trì, địa rị Fe ni mãng cầu, tía dạ quỷ mãng cầu tao bà ha, vớ đà dạ tao bà ha. Ma ha vớ đà dạ tao bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn đi ra dạ tao bà ha. Na đi ra cẩn trì tao bà ha. Ma đi ra mãng cầu đi ra tao bà ha. Tất đi ra tăng a mục khư domain authority, tao bà ha. Ta bà quỷ ha, a vớ đà dạ tao bà ha. Giả kiết đi ra a vớ đà dạ tao bà ha. Ba đà quỷ kiết vớ đà dạ tao bà ha. Na đi ra cẩn trì bàn dà đi ra dạ tao bà ha. Ma bà rị thắng yết đi ra dạ, tao bà ha. Nam tế bào hắc đi ra đát mãng cầu nhiều đi ra dạ domain authority. Nam tế bào a rị domain authority bà lô Yết đế thước bàn đi ra dạ, tao bà ha.

Án vớ năng lượng điện đô mạn nhiều đi ra bạt đà dạ tao bà ha.

Án vớ năng lượng điện đô mạn nhiều đi ra bạt đà dạ tao bà ha.

Án vớ năng lượng điện đô mạn nhiều đi ra bạt đà dạ tao bà ha.

Quan-The-Am-Bo-Tat

Xem thêm: 3 giờ bằng bao nhiêu phút

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Audio Chú Đại Bi bởi Thầy Thích Trí Thoát trì tụng

(Nhấn nhập nút tam giác phía bên dưới nhằm nghe Thầy trì tụng và tụng bám theo.)

Chú Đại Bi giờ Việt bên trên từng dòng

Nam tế bào Đại bi Hội Thượng Phật Bồ tát

Nam tế bào Đại bi Hội Thượng Phật Bồ tát

Nam tế bào Đại bi Hội Thượng Phật Bồ tát

Thiên thủ thiên nhãn, vô quan ngại Đại bi tâm đà la ni.

 1. Nam tế bào hắc đi ra đát mãng cầu nhiều đi ra dạ da
 2. Nam tế bào a rị da
 3. Bà lô yết đế thước chén bát đi ra da
 4. Bồ Đề tát đỏa bà da
 5. Ma ha tát đỏa bà da
 6. Ma ha mũ chào mào ni ca da
 7. Án
 8. Tát bàn đi ra trừng trị duệ
 9. Số đát mãng cầu đát tỏa
 10. Nam tế bào vớ kiết lật đỏa hắn mông a rị da
 11. Bà lô yết đế thất Phật đi ra lăng đà bà
 12. Nam tế bào mãng cầu đi ra cẩn trì
 13. Hê rị, quỷ ha bàn nhiều tụt xuống mế
 14. Tát bà a tha bổng đậu du bằng
 15. A thệ dựng
 16. Tát bà tát nhiều (Na quỷ bà tát đa)
 17. Na quỷ bà dà
 18. Ma trừng trị đạt đậu đát điệt tha
 19. Án. A bà lô hê
 20. Lô ca đế
 21. Ca đi ra đế
 22. Di hê rị
 23. Ma ha người thương đề tát đỏa
 24. Tát bà tát bà
 25. Ma đi ra quỷ ra
 26. Ma hê quỷ hê rị đà dựng
 27. Cu lô cu lô yết mông
 28. Độ lô chừng lô trừng trị xà domain authority đế
 29. Ma ha trừng trị xà domain authority đế
 30. Đà đi ra đà ra
 31. Địa rị ni
 32. Thất Phật đi ra da
 33. Giá đi ra giá chỉ ra
 34. Mạ mạ trừng trị quỷ ra
 35. Mục đế lệ
 36. Y hê di hê
 37. Thất mãng cầu thất na
 38. A Ra sâm Phật đi ra xá lợi
 39. Phạt tụt xuống trừng trị sâm
 40. Phật đi ra xá da
 41. Hô lô hô lô quỷ ra
 42. Hô lô hô lô hê rị
 43. Ta đi ra tao ra
 44. Tất rị vớ rị
 45. Tô rô tô rô
 46. Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ
 47. Bồ đà dạ người thương đà dạ
 48. Di đế rị dạ
 49. Na đi ra cẩn trì
 50. Địa rị sắc ni na
 51. Ba dạ quỷ na
 52. Ta bà ha
 53. Tất đà dạ
 54. Ta bà ha
 55. Ma ha vớ đà dạ
 56. Ta bà ha
 57. Tất đà du nghệ
 58. Thất bàn đi ra dạ
 59. Ta bà ha
 60. Na đi ra cẩn trì
 61. Ta bà ha
 62. Ma đi ra mãng cầu ra
 63. Ta bà ha
 64. Tất đi ra tăng a mục khê da
 65. Ta bà ha
 66. Ta bà quỷ ha a vớ đà dạ
 67. Ta bà ha
 68. Giả kiết đi ra a vớ đà dạ
 69. Ta bà ha
 70. Ba đà quỷ kiết vớ đà dạ
 71. Ta bà ha
 72. Na đi ra cẩn trì bàn đà đi ra dạ
 73. Ta bà ha
 74. Ma bà rị thắng yết đi ra dạ
 75. Ta bà ha
 76. Nam tế bào hắc đi ra đát mãng cầu nhiều đi ra dạ da
 77. Nam tế bào a rị da
 78. Bà lô kiết đế
 79. Thước bàn đi ra dạ
 80. Ta bà ha
 81. Án. Tất năng lượng điện đô
 82. Mạn đà ra
 83. Bạt đà gia
 84. Ta bà ha.

Án vớ năng lượng điện đô mạn nhiều đi ra bạt đà dạ tao bà ha.

Án vớ năng lượng điện đô mạn nhiều đi ra bạt đà dạ tao bà ha.

Án vớ năng lượng điện đô mạn nhiều đi ra bạt đà dạ tao bà ha.

Hình Hình ảnh Chú Đại Bi

Chú Đại Bi giờ Phạn

 • नीलकण्ठ धारनी
  Nīlakaṇṭha Dhāranī (Ni-la-căn-tha, Đà-ra-ni).
 • नमो रत्नत्रयाय नमह् अर्य अवलोकितेश्वराय
  namo ratnatrayāya namah arya avalokiteśvarāya (Na-mô, Rát-na, tra-da-da. Na-mô, A-ri-da, A-va-lô-ki-tét-soa-ra-da).
 • बोधिसत्त्वाय महासत्वाय महाकारुनिकाय
  bodhisattvāya mahāsatvāya mahākārunikāya (Bô-đi-sát-toa-da, Ma-ha-sát-toa-da, Ma-ha Ka-ru-ni-ka-da).
 • ॐ सर्वरभय सुधनदस्ये नमस्क्र्त्वा इमम्
  oṃ sarvarabhaya sudhanadasye namaskrtvā imam (Om, Sa-rơ-va, Ra-ba-dê, Su-đa-na-đa-si-da, Na-mô, Kờ-rít-toa, I-môm).
 • आर्यावलोकितेश्वर रंधव नमो नरकिन्दि।
  āryāvalokiteśvara raṃdhava namo narakindi. (A-ri-da-va-lô-ki-tét-soa-ra, Ram-đơ-va. Na-mô, Na-ra-kin-đi).
 • ह्रिह् महावधसम सर्व अथदु शुभुं अजेयं।
  hrih mahāvadhasama sarva athadu śubhuṃ ajeyaṃ. (I-hê-ri, Ma-ha, Va-đa-sơ-mê, Sa-rơ-va, A-tha-đu, Su-bam, A-dê-đam).
 • सर्व सत्य नम वस्त्य नमो वाक मार्ग दातुह्।
  sarva sattva nama, vastya namo vāka, mārga dātuh. (Sa-rơ-va, sát-toa, Na-mô, Va-sát-toa, Na-mô, va-ga, Ma-va-đu-đu).
 • तद्यथा ॐ अवलोकि लोचते करते ए ह्रिह्
  tadyathā oṃ avaloki locate karate, e hrih (Ta-đi-da-tha: Om, A-va-lô-ki, Lô-ka-tê, Ka-ra-tê, I-hê-ri).
 • महाबोधिसत्त्व। सर्व सर्व मल मल महिम हृदयम्
  mahābodhisattva. sarva sarva, mala mala, mahima hṛdayam, (Ma-ha-bô-đi-sát-toa, Sa-rơ-va, Sa-rơ-va, Ma-la, Ma-la, Ma-hi-ma-hi- đa-dam).
 • कुरु कुरु कर्मुं धुरु धुरु विजयते महाविजयते
  kuru kuru karmuṃ, dhuru dhuru vijayate mahāvijayate, (Ku-ru, Ku-ru, Ka-rơ-mâm, Đu-ru, Đu-ru, Va-cha-da-tê, Ma-ha-va-cha-da-tê).
 • धर धर धिरीनिश्वराय चल चल मम विमल मुक्तेले
  dhara dhara dhirīniśvarāya, cala cala, mama vamāra muktele, (Đa-ra, Đa-ra, Đi-ri-ni, Sóa-va-rà-da, Cha-la, Cha-la, Ma-ma, va-ma-ra, Mục-kơ-tê-lê).
 • एहि एहि शिन शिन आरषं प्रचलि विष विषं प्राशय |
  ehi ehi, śina śina, āraṣaṃ pracali viṣa viṣaṃ prāśaya. (Ê-hi, Ê-hi, Sín-na, Sín-na, A-ra-si-âm, Pra-cha-li, Va-sá, Va-sấm, Pra-sá-da).
 • हुरु हुरु मर हुलु हुलु ह्रिह्
  huru huru mara hulu hulu hrih (Hu-ru, Hu-ru, Mà-ra, Hu-lu, Hu-lu, Hờ-ri).
 • सर सर सिरि सिरि सुरु सुरु बोधिय बोधिय
  sara sara siri siri suru suru bodhiya bodhiya (Sa-ra, Sa-ra, Sì-ri, Sì-ri, Su-ru, Su-ru, Bồ-đi-da, Bồ-đi-da).
 • बोधय बोधय । मैत्रिय नारकिन्दि
  bodhaya bodhaya. maitriya nārakindi (Bô-đà-da, Bô-đà-da, Mai-tri-da, Na-ra-kin-đi).
 • धर्षिनिन भयमान स्वाहा सिद्धाय स्वाहा
  dharṣinina bhayamāna svāhā siddhāya svāhā (Đa-ri-si-ni-na, ba-da-ma-na, Soa-ha, Si-đi-da-ha, Soa-ha).
 • महासिद्धाय् स्वाहा सिद्धयोगेश्वराय स्वाहा
  mahāsiddhāya svāhā siddhayogeśvarāya svāhā (Ma-ha-si-đi-da-ha, Soa-ha, Sích-đà-dô-giê, Sóa-rà-da, Soa-ha).
 • नरकिन्दि स्वाहा मारणर स्वाहा
  narakindi svāhā māraṇara svāhā (Na-ra-kin-đi, Soa-ha, Mà-ra-na-ra, Soa-ha).
 • शिर संह मुखाय स्वाहा सर्व महा असिद्धाय स्वाहा
  śira saṃha mukhāya svāhā sarva mahā asiddhāya svāhā (Sí-ra-sâm, À-mục-khà-da, Soa-ha, Sa-rơ-va, Ma-ha-a-sích-đà-da, Soa-ha).
 • चक्र असिद्धाय स्वाहा पद्म हस्त्राय स्वाहा
  cakra asiddhāya svāhā padma kastāya svāhā (Chắc-kờ-ra, A-sích-đà-da, Soa-ha, Pát-ma-kát-sơ-tà-da, Soa-ha).
 • नारकिन्दि वगलय स्वाहा मवरि शन्खराय स्वाहा
  nārakindi vagaraya svāhā mavari śankharāya svāhā (Na-ra-kin-đi, Va-ga-rà-da, Soa-ha, Ma-va-ri, Sấn-kơ-rà-da, Soa-ha.).
 • नमः रत्नत्रयाय नमो आर्यवलोकितेश्वराय स्वाहा
  namah ratnatrayāya namo āryavalokiteśvarāya svāhā (Na-ma, Rát-na, Tra-dà-da, Na-mô, À-ri-dà-va-lô-ki-tét-soa-ra-da, Soa-ha).
 • ॐ सिधयन्तु मन्त्र पदाय स्वाहा
  oṃ sidhayantu mantra padāya svāhā (Om, Si-đi-dăn-tu, Man-tờ-ra, Pát-đà-da, Soa-ha.).

Xem tiếp:

 • Quán Thế Âm Bồ Tát là ai? Vì sao nên niệm thương hiệu Ngài?
 • Bộ Phim Cuộc Đời Đức Phật

4.9/5 - (18289 bình chọn)

Hãy share nội dung này nhằm đem giáo pháp đức Phật cho tới với người xem.

Xem thêm: Cách buộc dây giày 5 lỗ đẹp, độc đáo ai nhìn cũng phải mê