mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến

Câu hỏi:

06/06/2020 7,480

Bạn đang xem: mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến

Mạch lựa chọn sóng của một máy thu vô tuyến là 1 trong mạch giao động với cùng một cuộn thuần cảm nhưng mà chừng tự động cảm rất có thể thay cho thay đổi trong tầm kể từ 10 μH đến 160 μH và một tụ năng lượng điện nhưng mà năng lượng điện dung rất có thể thay cho thay đổi 40 pF cho tới  250 pF. Tính băng sóng vô tuyến (theo bước sóng) nhưng mà máy này bắt được.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho một mạch giao động năng lượng điện kể từ bao gồm một tụ năng lượng điện với năng lượng điện dung C = 5 μF và một cuộn thuần cảm có tính tự động cảm L = 50 mH. thạo năng lượng điện áp cực lớn bên trên tụ là  6 V. Tìm tích điện năng lượng điện ngôi trường và tích điện kể từ ngôi trường vô mạch Khi năng lượng điện áp bên trên tụ năng lượng điện là 4 V và độ mạnh loại năng lượng điện i Khi ê.

Câu 2:

Cho mạch giao động lí tưởng với C = 1 nF, L = 1 mH, năng lượng điện áp hiệu dụng của tụ năng lượng điện là Uc = 4 V. Lúc t = 0, uc = 2V và tụ năng lượng điện đang rất được hấp thụ năng lượng điện. Viết biểu thức năng lượng điện áp bên trên tụ năng lượng điện và độ mạnh loại năng lượng điện chạy vô mạch giao động.

Câu 3:

Xem thêm: sách giáo khoa cánh diều

Cho một mạch giao động năng lượng điện kể từ LC đang được giao động tự tại, chừng tự động cảm L = 1 mH. Người tớ đo được năng lượng điện áp cực lớn thân thiện nhì bạn dạng tụ là 10 V, độ mạnh loại năng lượng điện cực lớn vô mạch là một mA. Tìm bước sóng năng lượng điện kể từ nhưng mà mạch này nằm trong tận hưởng. 

Câu 4:

Một mạch giao động bao gồm cuộn cảm có tính tự động cảm 27 μH , và tụ năng lượng điện với năng lượng điện dung 3000 pF; năng lượng điện trở thuần của cuộn chạc và chạc nối là một Ω; năng lượng điện áp cực lớn thân thiện nhì bạn dạng tụ năng lượng điện là 5 V. Tính năng suất cần thiết hỗ trợ nhằm lưu giữ giao động của mạch vô một thời hạn nhiều năm.

Câu 5:

Mạch giao động kín, lí tưởng với L = 1 mH, C = 10 μF. Khi giao động độ mạnh loại năng lượng điện hiệu dụng I = 1 mA. Chọn gốc thời hạn khi tích điện năng lượng điện ngôi trường bởi vì 3 đợt tích điện kể từ ngôi trường và tụ năng lượng điện đang được phóng năng lượng điện. Viết biểu thức năng lượng điện bên trên tụ năng lượng điện, năng lượng điện áp thân thiện nhì bạn dạng tụ và độ mạnh loại năng lượng điện bên trên mạch giao động.

Câu 6:

Mạch lựa chọn sóng của một máy thu vô tuyến năng lượng điện bao gồm một cuộn chạc có tính tự động cảm L = 4μH  và một  tụ năng lượng điện C = 40 nH.

a) Tính bước sóng năng lượng điện kể từ nhưng mà mạch nhận được.

b) Để mạch bắt được sóng với bước sóng trong tầm kể từ 60 m cho tới 600 m thì rất cần phải thay cho tụ năng lượng điện C bởi vì tụ xoay Cv với năng lượng điện dung biến hóa thiên trong tầm nào? Lấy π2 = 10;  c = 3.108 m/s.

Câu 7:

Một mạch giao động bao gồm cuộn chạc L và tụ năng lượng điện C. Nếu người sử dụng tụ C1 thì tần số giao động riêng biệt của mạch là 60kHz, nếu như người sử dụng tụ C2 thì tần số giao động riêng biệt là 80kHz. Hỏi tần số giao động riêng biệt của mạch là từng nào nếu:

Xem thêm: tâm đường tròn nội tiếp

a) Hai tụ C1 và C2 mắc tuy nhiên tuy nhiên.

b) Hai tụ C1 và C2 mắc tiếp nối nhau.