mật độ cá thể của quần thể sinh vật là

Mật phỏng thành viên của quần thể loại vật là

Bạn đang xem: mật độ cá thể của quần thể sinh vật là

Mật phỏng thành viên của quần thể loại vật là

A. con số thành viên loại vật sinh sống bên trên một đơn vị chức năng diện tích S hoặc thể tích.

B. con số thành viên với nhập quần thể, đáp ứng mang đến quần thể phát triển và cải cách và phát triển.

C. tỉ lệ thành phần đực và loại nhập quần thể, đáp ứng mang đến quần thể tồn bên trên và cải cách và phát triển.

D. tỉ lệ thành phần những group tuổi tác bên trên một đơn vị chức năng diện tích S hoặc thể tích.

Đáp án A

Xem thêm: biện pháp chống mỏi cơ

PRO S Sinh 8+ 2024 tặng sách Tự học tập bất kì 1.000.000đ 500.000đ
XEM THÊM SÁCH ID

Xem thêm: tập làm văn tả cô giáo

PRO S Sinh 8+ 2024 tặng sách Tự học tập bất kì

1.000.000đ 500.000đ

Mua 1 tặng 1: Sách Đề minh hoạ Sinh 2024 tặng sách Tự học tập ngẫu nhiên 200.000đ 149.000đ