mẫu công văn giải trình thuế


Mẫu công văn giải trình thuế: Mẫu công văn giải trình chậm trễ nộp tờ khai thuế; Mẫu công văn giải trình vấn đáp Công văn của Cơ quan lại thuế; Công văn van lơn bỏ tờ khai thuế môn bài; Công văn van lơn bỏ tờ khai thuế GTGT ...

Mẫu Công văn vấn đáp thông tin của Chi viên thuế:

Bạn đang xem: mẫu công văn giải trình thuế

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
 
------------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự tự – Hạnh phúc
---------o0o----------
Số: 01/2021/KTTU Hà Nội, ngày…tháng….năm…….

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH
(V/v vấn đáp công văn số …………  của Chi viên thuế Quận ...........................)

Kính gửi: CHI CỤC THUẾ QUẬN …………………………..

 
- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
- Mã số thuế: 0108256608
- Địa chỉ trụ sở chính: 181 Xuân Thủy – CG cầu giấy – Hà Nội
- Người đại diện thay mặt theo gót pháp luật: ………………………………
- Điện thoại: ………………………..

Ngày ….. mon …….. năm ………, Shop chúng tôi sẽ có được Công văn số  …………… của Chi viên thuế quận ……………………. về sự ……………………. Chúng tôi van lơn được vấn đáp thứu tự những thắc mắc nhập Công văn như sau:
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Công ty ………………………………………… kính ý kiến đề nghị Chi viên thuế quận ………………………… đánh giá, tạo nên ĐK cho tới Công ty kê khai và nộp thuế theo như đúng quy quyết định của pháp lý.
 
Xin trân trọng kính chào!

Nơi nhận:
- Như bên trên.
- Lưu VP.
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ ràng chúng ta thương hiệu và đóng góp dấu)

----------------------------------------------------------------------------------
 

Mẫu Công văn giải trình chậm trễ nộp Tờ khai thuế GTGT:

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
 
------------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự tự – Hạnh phúc

---------o0o----------
Số: 01/2021/KTTU Hà Nội, ngày…tháng….năm…….

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH
(V/v chậm trễ nộp Tờ khai thuế GTGT quý …….)
 
Kính gửi: CHI CỤC THUẾ QUẬN …………………………..

 
- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
- Mã số thuế: 0108256608
- Địa chỉ trụ sở chính: 181 Xuân Thủy – CG cầu giấy – Hà Nội
- Người đại diện thay mặt theo gót pháp luật: ………………………………
- Điện thoại: ………………………..
 
Ngày ..... mon ........ năm ................., Shop chúng tôi sẽ có được công văn số …………….. của Chi viên thuế quận ......................... về sự chậm trễ nộp tờ khai thuế độ quý hiếm tăng thêm quý …………….. Chúng tôi van lơn trình diễn nguyên nhân kéo đến việc chậm trễ nộp như sau:
………………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
 
Căn cứ theo gót Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết định 111/2013/NĐ-CP quy định:
Điều 3. Các tình tiết hạn chế nhẹ nhàng, tình tiết tăng nặng
1. Khi ra quyết định thời hạn vận dụng phương án dạy dỗ bên trên xã, phường, thị xã, những tình tiết hạn chế nhẹ nhàng quy quyết định bên trên Điều 9 Luật xử lý vi phạm hành chủ yếu nên được đánh giá, gồm:
 
a) Người vi phạm vẫn đem hành động ngăn ngừa, thực hiện giảm sút kết quả của vi phạm hoặc tự động nguyện xử lý kết quả, bồi thông thường thiệt hại;
b) Người vi phạm vẫn tự động nguyện khai báo, thật thà hối hận lỗi; tích cực kỳ trợ giúp phòng ban công dụng phân phát hiện tại và xử lý vi phạm;
c) Vi phạm nhập hiện tượng bị khích động về lòng tin tự hành động trái khoáy pháp lý của những người không giống tạo nên ra; vượt lên vượt số lượng giới hạn chống vệ chủ yếu đáng; vượt lên vượt đòi hỏi của tình thế cung cấp thiết;
d) Vi phạm tự bị nghiền buộc hoặc bị phụ thuộc về vật hóa học hoặc tinh nghịch thần;
đ) Người vi phạm là phụ nữ giới mang bầu, người nuôi con cái bên dưới 36 mon tuổi hạc, người già cả yếu ớt, người dân có căn bệnh hoặc tàn tật thực hiện giới hạn năng lực trí tuệ hoặc năng lực tinh chỉnh hành động của mình;
e) Vi phạm vì như thế thực trạng đặc biệt quan trọng trở ngại tuy nhiên ko tự bản thân tạo nên ra;
g) Vi phạm tự chuyên môn lỗi thời.

Công ty ................................................ kính ý kiến đề nghị Chi viên thuế quận .............................. đánh giá những tình tiết hạn chế nhẹ nhàng nhằm hạn chế nút trị vi phạm hành chủ yếu, tạo nên ĐK cho tới Công ty kê khai và nộp thuế theo như đúng quy quyết định của pháp lý.
 
Xin trân trọng kính chào!
 

Nơi nhận:
- Như bên trên.
- Lưu VP.
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ ràng chúng ta thương hiệu và đóng góp dấu)

----------------------------------------------------------------------------------
 

Mẫu Công văn giải trình với Cơ quan lại thuế:

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
 
------------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự tự – Hạnh phúc

---------o0o----------
Số: 01/2021/KTTU Hà Nội, ngày…tháng….năm…….

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH
(V/v ………………………………………………………………)
 
Kính gửi: CHI CỤC THUẾ QUẬN …………………………..

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
- Mã số thuế: 0108256608
- Địa chỉ trụ sở chính: 181 Xuân Thủy – CG cầu giấy – Hà Nội
- Người đại diện thay mặt theo gót pháp luật: ………………………………
- Điện thoại: ………………………..

Nội giải quyết trình:
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
 
Công ty Shop chúng tôi làm thuê văn giải trình này, gửi cho tới Chi viên thuế …………………………… nhằm giải trình về sự ……
…………………………………………

Công ty Shop chúng tôi van lơn khẳng định nội dung bên trên là đích thị và van lơn trọn vẹn phụ trách trước pháp lý.

Xin trân trọng kính chào!

Nơi nhận:
- Như bên trên.
- Lưu VP.
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ ràng chúng ta thương hiệu và đóng góp dấu)

---------------------------------------------------------------------------------------

Xem thêm: một lòng một dạ vì việc nghĩa là trung gì

Mẫu Công văn van lơn bỏ Tờ khai thuế môn bài bác vẫn nộp:


CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
 
------------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự tự – Hạnh phúc
---------o0o----------
Số: 01/2021/KTTU Hà Nội, ngày…tháng….năm…….

CÔNG VĂN
(V/v: Đề nghị bỏ tờ khai lệ phí môn bài bác năm 2020)

Kính gửi: CHI CỤC THUẾ QUẬN......................................

 
- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
- Mã số thuế: 0108256608
- Địa chỉ trụ sở chính: 181 Xuân Thủy – CG cầu giấy – Hà Nội
- Người đại diện thay mặt theo gót pháp luật: ………………………………
- Điện thoại: ………………………..
 
Căn cứ theo gót Điều 1 Nghị quyết định 22/2020/NĐ-CP ngày 24 mon 02 năm 2020 của nhà nước về sự sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một vài điều của Nghị quyết định SỐ 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của nhà nước quy quyết định về lệ phí môn bài:
 
“8. Miễn lệ phí môn bài bác nhập năm đầu xây dựng hoặc đi ra sinh hoạt phát hành, sale (từ ngày thứ nhất mon 01 cho tới ngày 31 mon 12) đối với:
a) Tổ chức xây dựng mới nhất (được cung cấp mã số thuế mới nhất, mã số công ty mới).
 
“1. Khai lệ phí môn bài bác một đợt Lúc người nộp lệ phí mới nhất đi ra sinh hoạt phát hành, sale hoặc mới nhất xây dựng.
a) Người nộp lệ phí mới nhất đi ra sinh hoạt phát hành, sale hoặc mới nhất trở thành lập; công ty nhỏ và một vừa hai phải đem kể từ hộ sale triển khai khai lệ phí môn bài bác và nộp Tờ khai cho tới phòng ban thuế quản lý và vận hành thẳng trước thời điểm ngày 30 mon 01 năm tiếp theo năm mới tết đến đi ra sinh hoạt phát hành, sale hoặc mới nhất xây dựng.”
 
Căn cứ quy quyết định bên trên, Công ty ……………………………………………..  thành lập ngày …………………thuộc đối tượng người sử dụng được miễn lệ phí môn bài bác năm 2020 (năm đầu trở thành lập). Nhưng Công ty vẫn lỡ nộp Tờ khai lệ phí môn bài bác năm 2020 vào trong ngày …………….. bên trên trang thuedientu.gdt.gov.vn. Nay Công ty lập văn phiên bản này, kính hòng Chi viên thuế Quận: ……………………..  hủy Tờ khai lệ phí môn bài bác năm 2020 tuy nhiên Công ty Shop chúng tôi vẫn nộp, nhằm Shop chúng tôi kê khai lệ phí môn bài bác năm 2021 theo như đúng quy quyết định.
 
Chúng tôi van lơn tâm thành cảm ơn!
 

Nơi nhận:
- Như bên trên.
- Lưu VP.
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ ràng chúng ta thương hiệu và đóng góp dấu)

 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 

Mẫu Công văn van lơn bỏ Tờ khai thuế GTGT vẫn nộp


CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
 
------------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự tự – Hạnh phúc

---------o0o----------
Số: 01/2021/KTTU Hà Nội, ngày…tháng….năm…….

CÔNG VĂN
(V/v: Thông báo về sự bỏ tờ  khai thuế GTGT mon …………….)

 Kính gửi: CỤC THUẾ QUẬN CẦU GIẤY

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
- Mã số thuế: 0108256608
- Địa chỉ trụ sở chính: 181 Xuân Thủy – CG cầu giấy – Hà Nội
- Người đại diện thay mặt theo gót pháp luật: ………………………………
- Điện thoại: ………………………..
 
Căn cứ theo gót Điều 9 Nghị quyết định 126/2020/NĐ-CP quy định:
 
Điều 9. Tiêu chí khai thuế theo gót quý so với thuế độ quý hiếm tăng thêm và thuế thu nhập cá nhân
1. Tiêu chí khai thuế theo gót quý
a) Khai thuế độ quý hiếm tăng thêm theo gót quý vận dụng đối với:
 
  a.1) Người nộp thuế nằm trong diện khai thuế độ quý hiếm tăng thêm theo gót mon được quy quyết định bên trên điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị quyết định này nếu như đem tổng lệch giá bán sản phẩm hoá và cung ứng cty của năm trước đó ngay lập tức kề kể từ 50 tỷ VNĐ trở xuống thì được khai thuế độ quý hiếm tăng thêm theo gót quý. Doanh thu bán sản phẩm hóa, cung ứng cty được xác lập là tổng lệch giá bên trên những tờ khai thuế độ quý hiếm tăng thêm của những kỳ tính thuế nhập năm dương lịch.
  Trường ăn ý người nộp thuế triển khai khai thuế triệu tập bên trên trụ sở chủ yếu cho tới đơn vị chức năng dựa vào, vị trí sale thì lệch giá bán sản phẩm hóa, cung ứng cty bao hàm cả lệch giá của đơn vị chức năng dựa vào, vị trí sale.
 
  a.2) Trường ăn ý người nộp thuế mới nhất chính thức sinh hoạt, sale thì được lựa lựa chọn khai thuế độ quý hiếm tăng thêm theo gót quý. Sau Lúc phát hành sale đầy đủ 12 mon thì từ thời điểm năm dương lịch ngay lập tức kề tiếp sau năm vẫn đầy đủ 12 mon tiếp tục địa thế căn cứ theo gót nút lệch giá của năm dương lịch trước ngay lập tức kề (đủ 12 tháng) nhằm triển khai khai thuế độ quý hiếm tăng thêm theo gót kỳ tính thuế mon hoặc quý.
 
Công ty tôi nằm trong đối tượng người sử dụng khai thuế GTGT theo gót quý nhưng tại vì lầm lẫn kế toán tài chính vẫn lỡ nộp tờ khai thuế GTGT mon 1/2021 vào trong ngày 11/02/2021. Vì vậy vì như thế công văn này, Công ty kính hòng Chi Cục Thuế Quận Cầu Giấy bỏ tờ khai thuế GTGT mon 01/2021 nhằm Công ty Shop chúng tôi khai thuế theo gót quý đích thị theo phía dẫn của những văn phiên bản bên trên.
 
Chúng tôi van lơn tâm thành cảm ơn!
 

Nơi nhận:
- Như bên trên.
- Lưu VP.
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ ràng chúng ta thương hiệu và đóng góp dấu)

---------------------------------------------------------------------------

Tải toàn cỗ những Mẫu công văn giải trình thuế bên trên trên đây:

Nếu các bạn ko vận tải về được thì rất có thể tuân theo cơ hội sau:

Bước 1: Để lại mail ở vị trí phản hồi mặt mũi dưới

Bước 2: Gửi đòi hỏi nhập mail: [email protected] (Tiêu đề ghi rõ ràng "Muốn vận tải Công văn giải trình thuế")
 

Kế toán Thiên Ưng chúc chúng ta trở thành công!

-------------------------------------------------------------------

mẫu công văn giải trình thuế

Xem thêm: sách tin học lớp 5