một sóng âm truyền từ không khí vào nước thì

Câu hỏi:

13/10/2019 236,621

D. bước sóng tăng.

Bạn đang xem: một sóng âm truyền từ không khí vào nước thì

Đáp án chủ yếu xác

Sóng âm truyền kể từ bầu không khí nhập nước thì tần số ko thay đổi, véc tơ vận tốc tức thời sóng âm nội địa tăng đối với véc tơ vận tốc tức thời nhập bầu không khí, nhưng mà v=λf nên bước sóng tăng.

Chọn đáp án D

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

khi sở hữu sóng giới hạn bên trên một sợi chạc đàn hồi, khoảng cách từ 1 bụng cho tới nút ngay gần nó nhất bằng:

A. một trong những vẹn toàn chuyến bước sóng.

B. một phần tư bước sóng

C. 50% bước sóng.

D. một bước sóng.

Câu 2:

Vận tốc truyền sóng nhập một môi trường xung quanh :

A. Phụ nằm trong nhập thực chất môi trường xung quanh và tần số sóng.

B. Chỉ tùy thuộc vào thực chất môi trường xung quanh.

C. Phụ nằm trong nhập thực chất môi trường xung quanh và biên phỏng sóng.

D. Tăng theo đòi độ mạnh sóng.

Câu 3:

Phát biểu này tại đây về sóng cơ là không đúng?

A. Sóng dọc là sóng sở hữu những thành phần môi trường xung quanh xấp xỉ theo đòi phương trùng với phương truyền sóng.

B. Sóng cơ là quy trình Viral xấp xỉ cơ nhập một môi trường xung quanh vật hóa học..

Xem thêm: chất nào sau đây không có tính lưỡng tính

C. Sóng ngang là sóng sở hữu những thành phần môi trường xung quanh chỉ xấp xỉ theo đòi phương ngang.

D. Cách sóng là quãng lối sóng truyền được nhập một chu kì xấp xỉ của sóng

Câu 4:

Trong bài bác hát “Tiếng đàn bầu” của nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc sở hữu câu “cung thanh là giờ u, cung trầm là giọng cha”. “Thanh” và “trầm” là nói đến việc đặc điểm này của âm?

A. Âm sắc của âm.

B. Năng lượng của âm. 

C. Độ to tát của âm

D. Độ cao của âm.

Câu 5:

Khi sóng âm truyền kể từ môi trường xung quanh bầu không khí nhập môi trường xung quanh nước thì

A. tần số của sóng bất biến.

B. chu kì của sóng tăng.

C. bước sóng của sóng ko thay cho đổi

D. bước sóng tách.

Câu 6:

Trong sóng cơ, sóng ngang hoàn toàn có thể truyền được

A. nhập hóa học lỏng và hóa học khí.

B. trên mặt phẳng hóa học lỏng và nhập hóa học rắn.

C. trong hóa học rắn và nhập hóa học khí.

Xem thêm: căn cứ vào atlat địa lí việt nam

D. trong mặt phẳng hóa học lỏng và bên trên mặt phẳng hóa học rắn