một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20cm

Câu hỏi:

26/05/2020 71,657

Sơ thiết bị tạo nên ảnh:

Bạn đang xem: một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20cm

Vật sáng sủa AB là 1 trong những đoạn trực tiếp bịa vuông góc trục chủ yếu của thấu kính cho tới hình họa cao hấp tấp nhị đợt vật 

Áp dụng công thức về địa điểm hình họa – vật:

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vật sáng sủa AB bịa vuông góc với trục chủ yếu của một thấu kính quy tụ đem xài cự đôi mươi centimet. Xác ấn định đặc thù hình họa của vật qua chuyện thấu kính và vẽ hình trong mỗi tình huống sau:

Xem thêm: trong trường hợp nào sau đây ta có thể coi các vật nhiễm điện là các điện tích điểm

a) Vật cơ hội thấu kính 30 centimet.

b) Vật cơ hội thấu kính đôi mươi centimet.

c) Vật cơ hội thấu kính 10 centimet.

Câu 2:

Vật sáng sủa AB bịa vuông góc với trục chủ yếu của một thấu kính quy tụ và cơ hội thấu kính 10 centimet. Nhìn qua chuyện thấu kính thấy 1 hình họa nằm trong chiều và cao hấp tấp 3 đợt vật. Xác ấn định xài cự của thấu kính, vẽ hình?

Câu 3:

Một vật sáng sủa AB bịa vuông góc với trục chủ yếu của một thấu kính, cơ hội thấu kính đôi mươi centimet. Qua thấu kính cho 1 hình họa trái chiều với vật và cao hấp tấp 4 đợt vật. Xác ấn định loại thấu kính. Tính xài cự và phỏng tụ của thấu kính. Vẽ hình.

Câu 4:

Cho một thấu kính quy tụ đem xài cự 15 centimet. Một vật sáng sủa AB bịa vuông góc với trục chủ yếu của thấu kính cho tới hình họa A'B' cách vật 60 centimet. Xác xác định trí của vật và hình họa.

Câu 5:

Đặt vật sáng sủa AB vuông góc với trục chủ yếu của một thấu kính quy tụ. Qua thấu kính cho tới hình họa thiệt A1B1. Nếu tịnh tiến bộ vật dọc trục chủ yếu lại ngay gần thấu kính tăng một quãng 30 centimet lại chiếm được hình họa A2B2 vẫn là hình họa thiệt và cơ hội vật AB một khoảng tầm như cũ. lõi hình họa khi sau bởi vì 4 đợt hình họa khi đầu.

a) Tìm xài cự của thấu kính và địa điểm ban đầu?

Xem thêm: một trong những mục tiêu của chính sách dân số nước ta là

b) Để hình họa cao bởi vì vật thì nên dịch gửi vật từ vựng trí lúc đầu một khoảng tầm bởi vì từng nào, theo hướng nào?

Câu 6:

Một thấu kính quy tụ đem xài cự đôi mươi centimet. Vật sáng sủa AB cao 2cm cho tới hình họa A'B' cao 1 centimet. Xác xác định trí vật?