một thư viện có 60/100

Với giải bài 3 trang 9 Vở bài xích luyện Toán lớp 5 Tập 1 cụ thể Bài 7: Ôn luyện quy tắc nằm trong và quy tắc trừ nhị phân số giúp học viên đơn giản và dễ dàng coi và đối chiếu tiếng giải kể từ bại biết phương pháp thực hiện bài xích luyện nhập VBT Toán 5. Mời chúng ta đón xem:

Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 Bài 7: Ôn luyện quy tắc nằm trong và quy tắc trừ nhị phân số

Bạn đang xem: một thư viện có 60/100

Bài 3 trang 9 Vở bài xích luyện Toán lớp 5 Tập 1: Một tủ sách với 60100 số sách là sách giáo khoa, 25100 số sách là truyện thiếu thốn nhi, còn sót lại là sách nghề giáo. Hỏi sách nghề giáo chiến từng nào Tỷ Lệ số sách nhập thư viện?

Lời giải

Phân số chỉ tổng số sách giáo khoa và truyện thiếu thốn nhi là:

60100+25100=85100 (số sách của thư viện)

Phân số chỉ số sách nghề giáo với nhập tủ sách là:

100100-85100=15100 (số sách của thư viện)

Xem thêm: văn tả cái cặp lớp 5

Đáp số: 15100

Xem tăng những bài xích giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 hoặc, cụ thể khác:

Bài 1 trang 9 Vở bài xích luyện Toán lớp 5 Tập 1: Tính:...

Bài 2 trang 9 Vở bài xích luyện Toán lớp 5 Tập 1: Tính:...

Xem thêm: km, m, dm, cm, mm lớp 2

Xem tăng

Một tủ sách với 60/100 số sách là sách giáo khoa, 25/100 số sách là truyện thiếu thốn nhi (trang 1)

Trang 1

Tài liệu có một trang. Để coi toàn cỗ tư liệu, mừng rỡ lòng chuyển vận xuống