một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi

Chủ đề một thửa ruộng hình chữ nhật đem nửa chu vi: một thửa ruộng hình chữ nhật đem nửa chu vi là 1 yếu tố thú vị Khi lần kiếm bên trên Google. Với những thông số không giống nhau như chiều lâu năm, chiều rộng lớn và tỉ lệ thành phần thân thuộc hai phía này, người tớ rất có thể đo lường chu vi và diện tích S thửa ruộng một cơ hội đúng đắn. Như vậy vô cùng hữu ích cho tới những người dân quan hoài cho tới nông nghiệp, sale khu đất đai và những yếu tố tương quan cho tới vùng quê.

Một thửa ruộng hình chữ nhật đem nửa chu vi là bao nhiêu?

Câu căn vặn đòi hỏi tính nửa chu vi của một thửa ruộng hình chữ nhật. Dựa nhập thành quả lần kiếm bên trên Google, chưa xuất hiện thành quả ví dụ này cho tới yếu tố này. Tuy nhiên, tất cả chúng ta rất có thể xử lý yếu tố này bằng phương pháp dùng những công thức đo lường diện tích S và chu vi của hình chữ nhật.
Để tính nửa chu vi của một hình chữ nhật, tất cả chúng ta nên biết xác lập những đại lượng như chiều lâu năm và chiều rộng lớn của hình chữ nhật cơ.
1. Lấy chiều lâu năm của hình chữ nhật.
2. Lấy chiều rộng lớn của hình chữ nhật.
3. Tính tổng của chiều lâu năm và chiều rộng: tổng = chiều lâu năm + chiều rộng lớn.
4. Chia tổng cho tới nhì nhằm tính nửa chu vi: nửa chu vi = tổng / 2.
Với công thức bên trên, tớ rất có thể tính được nửa chu vi của một thửa ruộng hình chữ nhật.
Tuy nhiên, nhờ vào thành quả lần kiếm của chúng ta, không tồn tại thành quả ví dụ cho tới yếu tố này. Nếu chúng ta đem đầy đủ vấn đề về chiều lâu năm và chiều rộng lớn của thửa ruộng hình chữ nhật, hãy dùng quá trình đo lường bên trên nhằm tính nửa chu vi.

Bạn đang xem: một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi

Diện tích của một thửa ruộng hình chữ nhật đem nửa chu vi là từng nào mét vuông?

Đề bài xích cho thấy rằng một thửa ruộng hình chữ nhật đem nửa chu vi là 136m. Để tính diện tích S của thửa ruộng này, tớ cần thiết lần chiều lâu năm và chiều rộng lớn.
Theo tế bào miêu tả nhập thắc mắc thứ hai, tớ biết chiều rộng lớn của ruộng là 2/3 chiều lâu năm. Đặt chiều rộng lớn là x, chiều lâu năm được xem là 3/2x.
Với vấn đề chiều rộng lớn và chiều lâu năm đang được xác lập, tớ rất có thể tính chu vi của hình chữ nhật theo gót công thức: chu vi = 2(chiều rộng lớn + chiều dài).
Vì thửa ruộng đem nửa chu vi là 136m, tớ có:
136 = 2(x + 3/2x)
136 = 2(5/2x)
136 = 5x/2
272 = 5x
x = 272/5
x = 54.4
Vậy chiều rộng lớn của thửa ruộng là 54.4m, và chiều lâu năm là 3/2 * 54.4 = 81.6m.
Để tính diện tích S của thửa ruộng hình chữ nhật, tớ dùng công thức: diện tích S = chiều rộng lớn * chiều lâu năm.
Diện tích = 54.4 * 81.6
Diện tích = 4449.6m²
Vậy diện tích S của thửa ruộng hình chữ nhật này đó là 4449.6m².

Nếu chiều lâu năm của thửa ruộng là 10m, chiều rộng lớn là bao nhiêu?

The given problem states that the length of a rectangular field is 10m and asks for the width of the field. We are also provided with the information that the field has a half-perimeter of 136m.
To solve this problem, we can use the formula for the perimeter of a rectangle:
Perimeter = 2 × (length + width)
Given that the half-perimeter is 136m, we can phối up an equation:
136 = 2 × (10 + width)
Dividing both sides of the equation by 2, we get:
68 = 10 + width
Subtracting 10 from both sides of the equation, we get:
58 = width
Therefore, the width of the rectangular field is 58m.

Nếu chiều lâu năm của thửa ruộng là 10m, chiều rộng lớn là bao nhiêu?

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật với nửa chu vi 420 m và tỷ trọng chiều rộng/chiều lâu năm 3/4

\"Chiêm ngưỡng diện tích S thửa ruộng hình chữ nhật lạ mắt và tuyệt hảo nhập đoạn Clip này. Hãy tò mò cơ hội tuy nhiên những thửa ruộng này tạo thành hình ảnh ngẫu nhiên tuyệt đẹp mắt với phỏng đúng đắn và sự phẳng phiu tuyệt vời nhất, tiếp tục khiến cho chúng ta sửng sốt và yêu thích.\"

Tính chu vi của một thửa ruộng hình chữ nhật đem nửa chu vi là 150m?

Để tính chu vi của một thửa ruộng hình chữ nhật đem nửa chu vi là 150m, tớ tiếp tục gọi chiều lâu năm của thửa ruộng là x và chiều rộng lớn là hắn.
Theo đề bài xích, tớ mang 1 thửa ruộng hình chữ nhật đem nửa chu vi là 150m. Vậy chu vi của thửa ruộng là 2 * (150m) = 300m.
Vì đó là một thửa ruộng hình chữ nhật, chu vi của chính nó được xem là tổng phỏng lâu năm những cạnh. Vậy tớ đem công thức:
chu vi = 2x + 2y
Tuy nhiên, tớ hiểu được nửa chu vi là 150m. Vậy tớ đem phương trình:
2x + 2y = 150
Ta cần thiết một phương trình nữa nhằm giải hệ phương trình này. Do cơ, tớ cần thiết thêm 1 vấn đề này cơ kể từ đề bài xích nhằm lần rời khỏi độ quý hiếm của x hoặc hắn.
Ví dụ: Nếu biết chiều rộng lớn là 50m, tớ rất có thể tính giá tốt trị của x như sau:
2x + 2(50) = 150
2x + 100 = 150
2x = 150 - 100
2x = 50
x = 50 / 2
x = 25
Vậy chiều lâu năm của thửa ruộng là 25m và chiều rộng lớn là 50m.
Để tính diện tích S của thửa ruộng, tớ đem công thức:
diện tích = chiều lâu năm * chiều rộng
diện tích = 25m * 50m = 1250m².
Do cơ, diện tích S của một thửa ruộng hình chữ nhật đem nửa chu vi là 150m là 1250m².

Nếu chiều rộng lớn của thửa ruộng là 8m, thì chiều lâu năm là bao nhiêu?

Đề bài xích cho thấy rằng một thửa ruộng hình chữ nhật đem nửa chu vi là 136m. Giả sử chiều rộng lớn của thửa ruộng là 8m và chiều lâu năm là d. Theo cơ, tớ đem phương trình như sau:
2(8 + d) = 136
Simplifying the equation:
16 + 2d = 136
2d = 136 - 16
2d = 120
d = 60
Vậy nếu như chiều rộng lớn của thửa ruộng là 8m, thì chiều lâu năm của chính nó là 60m.

_HOOK_

Xem thêm: đơn vị của cường độ điện trường

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đem nửa chu vi 120 m và tỷ trọng chiều rộng/chiều lâu năm 3/5

\"Tỷ lệ chiều rộng/chiều lâu năm làm cho những cảnh sắc nhập đoạn Clip trở thành thú vị và lạ mắt rộng lớn khi nào không còn. Khám đập phá cơ hội tuy nhiên tỷ trọng này tác động cho tới cấu tạo và vẻ đẹp mắt tổng thể của những vị trí xứng đáng nom nhập đoạn Clip, và các bạn sẽ thấy sửng sốt.\"

Biết diện tích S của thửa ruộng là 200m², thì chu vi của thửa ruộng là từng nào mét?

Để lần chu vi của thửa ruộng hình chữ nhật, tớ nên biết diện tích S của thửa ruộng và chiều lâu năm hoặc chiều rộng lớn của chính nó.
Trước tiên, tớ cần thiết tính chiều lâu năm hoặc chiều rộng lớn của thửa ruộng. Vì diện tích S của thửa ruộng là 200m², tớ cần thiết lần 2 số đem tích bởi vì 200 và tỉ lệ thành phần chiều lâu năm với chiều rộng lớn là 5/3.
Để tìm kiếm được nhì số này, tớ rất có thể lập phương trình như sau:
x * hắn = 200

x : hắn = 5/3
Từ cơ, tớ rất có thể giải hệ phương trình này nhằm tìm kiếm được x và hắn. Sau Khi tìm kiếm được x và hắn, tớ rất có thể tính được chu vi.
Dưới đó là cơ hội giải hệ phương trình:
x * hắn = 200 (1)
x / hắn = 5 / 3 (2)
Từ phương trình (2), tớ rất có thể ghi chép lại x theo gót y:
x = 5/3 * y
Thay x nhập phương trình (1), tớ có:
(5/3 * y) * hắn = 200
Đưa về dạng nhiều thức:
5/3 * y² = 200
Nhân cả hai vế với 3/5 nhằm vô hiệu số hạng lếu láo độn:
y² = 120
Lấy căn của cả hai vế, tớ có:
y = √120 = 10√3
Gọi hắn = 10√3, tớ rất có thể tính được x:
x = 5/3 * 10√3 = 50√3/3
Vậy, hoặc chiều lâu năm hoặc chiều rộng lớn của thửa ruộng là 10√3 (khi chiều lâu năm bởi vì 10√3 và chiều rộng lớn bởi vì 5√3/3), và hoặc chiều lâu năm hoặc chiều rộng lớn của thửa ruộng là 50√3/3 (khi chiều lâu năm bởi vì 50√3/3 và chiều rộng lớn bởi vì 10√3).
Để tính chu vi của thửa ruộng, tớ đem công thức:
Chu vi = 2 * (chiều lâu năm + chiều rộng)
Vậy, chu vi của thửa ruộng là:
Chu vi = 2 * (10√3 + 5√3/3) = 2 * (30√3/3 + 5√3/3) = 2 * (35√3/3) = 70√3/3 mét (khoảng 13.56 mét).

Nếu chiều lâu năm của thửa ruộng là 15m, thì chiều rộng lớn của chính nó là bao nhiêu?

The problem states that a rectangular field has half of its perimeter equal lớn 136 m. We are asked lớn find the width of the field if its length is 15 m.
Step 1: Let\'s phối up the equation based on the given information.
Let L be the length of the field and W be the width of the field.
The perimeter of a rectangle is calculated using the formula: Phường = 2L + 2W.
According lớn the problem, half of the perimeter is 136 m, ví we can write the equation:
(2L + 2W) / 2 = 136
Step 2: Simplify the equation.
First, let\'s simplify the left side of the equation:
(2L + 2W) / 2 = 136
2L + 2W = 136 * 2
2L + 2W = 272
Step 3: Substitute the given length into the equation.
Since the length (L) is 15 m, we can substitute it into the equation:
2(15) + 2W = 272
30 + 2W = 272
Step 4: Solve for the width (W).
To isolate the variable W, we need lớn subtract 30 from both sides of the equation:
2W = 272 - 30
2W = 242
Dividing both sides by 2:
W = 121
Therefore, if the length of the field is 15 m, the width of the field is 121 m.

Nếu chiều lâu năm của thửa ruộng là 15m, thì chiều rộng lớn của chính nó là bao nhiêu?

Tính diện tích S của một thửa ruộng hình chữ nhật đem nửa chu vi là 180m và chiều rộng lớn bởi vì 3/5 chiều lâu năm.

Để tính diện tích S của một thửa ruộng hình chữ nhật, tớ đem công thức diện tích S là S = chiều lâu năm × chiều rộng lớn.
Theo đề bài xích, tớ biết nửa chu vi (P) của thửa ruộng là 180m. Vì Phường = 2 (chiều lâu năm + chiều rộng), nên tớ rất có thể tìm kiếm được tổng chiều lâu năm và chiều rộng lớn.
180m = 2 (chiều lâu năm + chiều rộng)
chia cả nhì vế của phương trình cho tới 2, tớ được:
90 = chiều lâu năm + chiều rộng lớn (1)
Thông tin cậy không giống nhập đề bài xích là chiều rộng lớn (b) bởi vì 3/5 chiều lâu năm (a).
Ta đem phương trình:
b = (3/5) × a
Thay bởi vì a tương đương:
90 = a + (3/5) × a
90 = a × (1 + 3/5)
90 = a × (8/5)
chia cả nhì vế của phương trình cho tới (8/5), tớ được:
56.25 = a
a = 56.25
Tiếp theo gót, tớ lần độ quý hiếm của bằng phương pháp thay cho a nhập phương trình:
b = (3/5) × 56.25
b = 33.75
Vậy, chiều lâu năm (a) của thửa ruộng là 56.25m và chiều rộng lớn (b) là 33.75m.
Để tính diện tích S (S), tớ dùng công thức S = chiều lâu năm × chiều rộng lớn. Thay những độ quý hiếm nhập, tớ có:
S = 56.25 × 33.75
S = 1898.4375
Vậy diện tích S của thửa ruộng hình chữ nhật đem nửa chu vi là 180m và chiều rộng lớn bởi vì 3/5 chiều lâu năm là khoảng tầm 1898.4375 mét vuông.

Xem thêm: công nghệ tế bào động vật

Nếu chu vi của thửa ruộng là 100m, thì diện tích S của chính nó là từng nào mét vuông?

Để tính diện tích S của thửa ruộng hình chữ nhật, tất cả chúng ta nên biết chiều lâu năm và chiều rộng lớn của thửa ruộng. Theo vấn đề nhập thắc mắc, nửa chu vi của thửa ruộng là 100m.
Ta tiếp tục fake sử chiều lâu năm của thửa ruộng là x mét. Vì nửa chu vi của thửa ruộng là 100m, tớ đem công thức: chu vi = 2 *(chiều lâu năm + chiều rộng) = 2 *(x + chiều rộng) = nửa chu vi = 100.
Với vấn đề nhập thắc mắc, \"chiều rộng lớn bởi vì 2/3 chiều dài\", tớ rất có thể tạo ra phương trình: 2/3x.
Sau cơ, tớ rất có thể giải phương trình nhằm lần độ quý hiếm của chiều lâu năm và chiều rộng lớn.
Tiếp theo gót, tớ tiếp tục tính diện tích S của thửa ruộng. Diện tích của một hình chữ nhật rất có thể tính bằng phương pháp nhân chiều lâu năm và chiều rộng lớn cùng nhau.
Sau Khi có mức giá trị chiều lâu năm và chiều rộng lớn, tớ tiếp tục nhân nhì độ quý hiếm đó lại cùng nhau nhằm tính diện tích S của thửa ruộng.
Với thông số kỹ thuật chu vi của thửa ruộng là 100m, tớ nên biết độ quý hiếm của chiều lâu năm và chiều rộng lớn nhằm tính diện tích S đúng đắn.

Biết chiều lâu năm của thửa ruộng là 12m và chiều rộng lớn bởi vì 2/3 chiều lâu năm, hãy tính diện tích S của thửa ruộng cơ.

Để tính diện tích S của thửa ruộng hình chữ nhật, tớ rất có thể dùng công thức: diện tích S = chiều lâu năm × chiều rộng lớn.
Với thửa ruộng đem chiều lâu năm là 12m, tớ có:
Chiều rộng lớn = 2/3 × 12 = 8m
Áp dụng công thức, tớ có:
Diện tích = 12m × 8m = 96m²
Vậy diện tích S của thửa ruộng này đó là 96m².

_HOOK_