một vật dao động điều hòa theo phương trình

Câu hỏi:

05/04/2023 3,020

Bạn đang xem: một vật dao động điều hòa theo phương trình

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Chọn D

Một vật giao động điều tiết theo đòi phương trình  x = 6sin4pit (cm). Gia tốc (ảnh 1)

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong quy trình kí thác quẹt sóng, gọi \(\Delta \varphi \) là phỏng lệch sóng của nhị sóng bộ phận, với \(n = 0,1\), \(2,3 \ldots \) thì biên phỏng giao động tổ hợp bên trên \(M\) vô miền kí thác quẹt đạt độ quý hiếm nhỏ nhất khi:

A. \(\Delta \varphi = 2n\pi \)  

B. \(\Delta \varphi = (2n + 1)\frac{\pi }{2}\)

C. \(\Delta \varphi = (2n + 1)\pi \)

D. \(\Delta \varphi = (2n + 1)\frac{v}{{2f}}\)

Câu 2:

Con rung lắc xoắn ốc giao động điều tiết với tần số góc \(10rad/s\). Lúc \(t = 0\), hòn bi của con cái rung lắc trải qua địa điểm đem li phỏng \(x = 4\;cm\) với véc tơ vận tốc tức thời \(v = - 40\;cm/s\). Phương trình dao động của con cái rung lắc là

A. \(x = 4\sqrt 2 \cos \left( {10t + \frac{\pi }{4}} \right)(cm)\).

B. \(x = 8\cos \left( {10r + \frac{{3\pi }}{4}} \right)(cm)\).

C. \(x = 4\sqrt 2 \cos \left( {10t - \frac{\pi }{4}} \right)(cm)\). 

D. \(x = 4\sqrt 2 \cos 10t(\;cm)\).

Câu 3:

Dao động bên trên nhị điểm \({S_1},{S_2}\) cách nhau chừng \(10\;cm\) bên trên mặt mày hóa học lỏng đem nằm trong biểu thức \(u = \) \({\mathop{\rm acos}\nolimits} 40\pi t\). Tốc phỏng truyền sóng bên trên mặt mày hóa học lỏng là \(40\;cm/s\). Trong khoảng chừng \({S_1}\;{S_2}\), số điểm giao động với biên phỏng cực to là

A. 10.

B. 11.

Xem thêm: công thức tính bán kính đường tròn

C. 8.

D. 9.

Câu 4:

Hai mối cung cấp sóng phối hợp bên trên \({S_1}\)\({S_2}\) giao động theo đòi phương trình \({u_1} = {u_2} = A\cos \omega t\). Giả sử khi truyền rằng biên phỏng sóng ko thay đổi. Một điểm \(M\) cơ hội \({S_1}\)\({S_2}\) thứu tự là \({d_1}\)\({d_2}\). Biên phỏng giao động tổ hợp bên trên \(M\)

A. \({A_M} = 2\;A\left| {\cos \frac{{\pi \left( {{d_1} + {d_2}} \right)}}{\lambda }} \right|\)

B. \({{\bf{A}}_M} = 2\left| {\cos \frac{{\pi \left( {{d_1} - {d_2}} \right)}}{\lambda }} \right|\)

C. \({A_M} = 2\;A\left| {\cos \frac{{\pi \left( {{d_2} - {d_1}} \right)}}{\lambda }} \right|\)

D. \({A_M} = A\left| {\cos \frac{{\pi \left( {{d_2} - {d_1}} \right)}}{\lambda }} \right|\)

Câu 5:

Trong giao động điều tiết với tần số góc \(\omega \) và biên phỏng \(A\), độ quý hiếm vô cùng tè của véc tơ vận tốc tức thời là

A. \({v_{\min }} = \omega A\).     

B. \({v_{\min }} = - {\omega ^2}\;A\).  

C. \({v_{\min }} = - \omega A\). 

D. \({v_{{\rm{min }}}} = 0\).

Câu 6:

Một vật tiến hành bên cạnh đó nhị dao động: \({x_1} = 8\cos 4t(\;cm)\); \({x_2} = 4\cos (4t + \pi )(cm)\). Pha lúc đầu của giao động tổ hợp là:

A. \(\frac{\pi }{2}\)

B. \(\pi \)

C. \(\frac{\pi }{3}\)

Xem thêm: dẫn chương trình văn nghệ

D. 0