một vật sáng ab đặt vuông góc với trục chính

Câu hỏi:

26/05/2020 49,013

Bạn đang xem: một vật sáng ab đặt vuông góc với trục chính

Ảnh trái hướng với vật nên là hình ảnh thiệt. Vật thiệt mang lại hình ảnh thiệt nên này đó là thấu kính quy tụ.

Qua thấu kính cho 1 hình ảnh trái hướng với vật và cao tất tả 4 thứ tự vật nên: 

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một thấu kính quy tụ đem chi cự 20cm. Vật sáng sủa AB là 1 trong đoạn trực tiếp bịa đặt vuông góc trục chủ yếu của thấu kính mang lại hình ảnh cao vì như thế nửa vật. Xác xác định trí vật và hình ảnh.

Câu 2:

Vật sáng sủa AB bịa đặt vuông góc với trục chủ yếu của một thấu kính quy tụ đem chi cự trăng tròn centimet. Xác lăm le đặc điểm hình ảnh của vật qua quýt thấu kính và vẽ hình trong mỗi tình huống sau:

Xem thêm: gia tốc tức thời trong dao động điều hòa biến đổi

a) Vật cơ hội thấu kính 30 centimet.

b) Vật cơ hội thấu kính trăng tròn centimet.

c) Vật cơ hội thấu kính 10 centimet.

Câu 3:

Vật sáng sủa AB bịa đặt vuông góc với trục chủ yếu của một thấu kính quy tụ và cơ hội thấu kính 10 centimet. Nhìn qua quýt thấu kính thấy 1 hình ảnh nằm trong chiều và cao tất tả 3 thứ tự vật. Xác lăm le chi cự của thấu kính, vẽ hình?

Câu 4:

Cho một thấu kính quy tụ đem chi cự 15 centimet. Một vật sáng sủa AB bịa đặt vuông góc với trục chủ yếu của thấu kính mang lại hình ảnh A'B' cách vật 60 centimet. Xác xác định trí của vật và hình ảnh.

Câu 5:

Đặt vật sáng sủa AB vuông góc với trục chủ yếu của một thấu kính quy tụ. Qua thấu kính mang lại hình ảnh thiệt A1B1. Nếu tịnh tiến thủ vật dọc trục chủ yếu lại ngay sát thấu kính thêm thắt một quãng 30 centimet lại nhận được hình ảnh A2B2 vẫn là hình ảnh thiệt và cơ hội vật AB một khoảng tầm như cũ. lõi hình ảnh khi sau vì như thế 4 thứ tự hình ảnh khi đầu.

a) Tìm chi cự của thấu kính và địa điểm ban đầu?

Xem thêm: giải khtn 7 chân trời sáng tạo

b) Để hình ảnh cao vì như thế vật thì cần dịch gửi vật từ vựng trí lúc đầu một khoảng tầm vì như thế từng nào, theo hướng nào?

Câu 6:

Một thấu kính quy tụ đem chi cự trăng tròn centimet. Vật sáng sủa AB cao 2cm mang lại hình ảnh A'B' cao 1 centimet. Xác xác định trí vật?