mức phản ứng là gì

Giả sử lưới thực phẩm của một quần xã loại vật bao gồm những loại A, B, C, D, E, G, H. Trong số đó A là loại vật tạo ra, những loại sót lại là loại vật dung nạp. Các loại loại vật vô quần xã sở hữu quan hệ đủ chất thể hiện tại vô sơ vật sau

Có từng nào phán xét đúng vào khi nói tới lưới thực phẩm trên?
(1) Chuỗi thực phẩm nhiều năm nhất sở hữu 5 bậc đủ chất.
(2) Trong lưới thực phẩm sở hữu 8 chuỗi thực phẩm.
(3) Khi độ dài rộng quần phân mục E bị rời thì con số thành viên của loại B và D tăng.
(4) Khi loại A bị nhiễm độc thì loại H sở hữu kĩ năng bị nhiễm độc nặng trĩu nhất.

A

Bạn đang xem: mức phản ứng là gì

4.

D

1.