năm 1945 nhân dân một số nước đông nam á đã tranh thủ yếu tố thuận lợi nào để nổi dậy giành độc lập

Năm 1945, dân chúng một số trong những nước Khu vực Đông Nam Á đang được giành giật thủ nguyên tố thuận tiện nào là nhằm nổi dậy giành độc lập?

Bạn đang xem: năm 1945 nhân dân một số nước đông nam á đã tranh thủ yếu tố thuận lợi nào để nổi dậy giành độc lập

Năm 1945, dân chúng một số trong những nước Khu vực Đông Nam Á đang được giành giật thủ nguyên tố thuận tiện nào là nhằm nổi dậy giành độc lập?

A. Liên Xô tấn công thắng quân phiệt Nhật Bản.

B. Phát xít Đức đầu sản phẩm lực lượng Đồng minh.

C. Quân phiệt Nhật Bản đầu sản phẩm Đồng minh.

D. Quân Đồng minh giải giáp quân team Nhật Bản.

Đáp án C

25 đề Đánh giá bán năng lượng ĐHQG TP.Hồ Chí Minh Tặng sách Tự học tập bất kì 250.000đ 189.000đ
Combo Sách Sở đề Khối C (Văn - Sử - Địa) 600.000đ 387.000đ
Tổng ôn Ngữ Văn 200.000đ 119.000đ
25 đề Đánh giá bán năng lượng ĐHQG TP.Hồ Chí Minh Tặng sách Tự học tập bất kì 250.000đ 189.000đ
Combo Sách Sở đề Khối C (Văn - Sử - Địa) 600.000đ 387.000đ

Xem thêm: x1^2+x2^2

Tổng ôn - Luyện ganh đua môn Lịch sử 2024

250.000đ 189.000đ

Tổng ôn Ngữ Văn 200.000đ 119.000đ