nền dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn liền với

Câu hỏi:

05/08/2019 28,045

B. pháp lý.

Bạn đang xem: nền dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn liền với

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án: B

Lời giải: Nền dân căn nhà xã hội căn nhà nghĩa gắn sát với pháp lý, kỉ luật, kỉ cương.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hành vi nào là sau đây thể hiện nay dân căn nhà nhập nghành nghề văn hóa?

A. Anh X ứng cử nhập Hội đồng quần chúng. # phường.

B. Anh H nhập cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng quần chúng. # xã.

C. Chị C tố giác hành động tham ô nhũng.

D. Anh B nhập cuộc nhập những liên hoan ở địa hạt.

Câu 2:

Quyền nào là sau đây thể hiện nay dân căn nhà nhập nghành nghề văn hóa?

A. Quyền được đáp ứng về mặt mày lòng tin Lúc không hề kĩ năng làm việc.

B. Quyền thừa hưởng quyền lợi kể từ tạo nên văn hóa truyền thống của tôi.

C. Quyền nhập cuộc thảo luận những yếu tố công cộng của toàn nước.

D. Quyền được vấn đề, tự tại ngôn luận, tự tại báo mạng.

Câu 3:

Quyền nào là bên dưới đó là một trong mỗi nội dung của dân căn nhà nhập nghành nghề chủ yếu trị?

A. Quyền sáng sủa tác văn học tập.

B. Quyền đồng đẳng phái nam nữ giới.

C. Quyền tự tại báo mạng.

D. Quyền làm việc.

Câu 4:

Một trong mỗi nội dung cơ bạn dạng của dân căn nhà nhập nghành nghề chủ yếu trị được thể hiện nay ở

Xem thêm: writing unit 7 lớp 11

A. quyền đồng đẳng phái nam nữ giới.

B. quyền nhập cuộc quản lí lí đất nước và xã hội.

C. quyền tự tại sale.

D. quyền tự tại lựa lựa chọn điểm ở và thao tác.

Câu 5:

Khẳng quyết định nào là sau đây không đúng về nội dung của dân căn nhà nhập nghành nghề chủ yếu trị?

A. Công dân đem quyền bầu cử, ứng cử nhập những phòng ban quyền lực tối cao đất nước.

B. Công dân đem quyền nhập cuộc quản lí lí đất nước và xã hội.

C. Công dân đem quyền đưa ra quyết định từng yếu tố công cộng của Nhà nước.

D. Công dân đem quyền biểu quyết Lúc Nhà nước tổ chức triển khai trưng cầu ý dân.

Câu 6:

Quyền "phê bình văn học" thể hiện nay dân căn nhà nhập lĩnh vực

A. văn hóa truyền thống.

B. dạy dỗ.

C. chủ yếu trị.

D. xã hội.

Câu 7:

Quyền nào là sau đây của công dân thể hiện nay dân căn nhà nhập nghành nghề xã hội?

A. Quyền được vấn đề.

B. Quyền thừa hưởng bảo đảm xã hội.

C. Quyền nhập cuộc quản lí lí đất nước.

Xem thêm: định luật len xơ được dùng để

D. Quyền năng khiếu nại.