nếu tải ba pha đối xứng khi nối hình tam giác thì

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Nếu chuyển vận phụ vương trộn đối xứng, khi nối hình tam giác thì: 

  Bạn đang xem: nếu tải ba pha đối xứng khi nối hình tam giác thì

  • A.  Id = Ip và \({U_d} = \sqrt 3 {U_p}\)   
  • B. Id = Ip và Ud = U    
  • C. \({I_d} = \sqrt 3 {I_p}\) và \({U_d} = \sqrt 3 {U_p}\)   
  • D. \({I_d} = \sqrt 3 {I_p}\)  và Ud = Up

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: D

Mã câu hỏi: 105420

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Xem thêm: thành phần của không khí

Câu chất vấn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: máy tăng âm được dùng để làm gì

CÂU HỎI KHÁC

 • Chọn câu sai: Nối tam giác U d = U p , nối hình sao I d = I p .
 • Trong máy trừng trị năng lượng điện xoay chiều 3 trộn, phụ vương suất năng lượng điện động nhập phụ vương cuộn thừng là
 • Nếu chuyển vận phụ vương trộn đối xứng, khi nối hình tam giác thì: 
 • Máy đổi mới áp là: Máy biến hóa tần số tuy nhiên không thay đổi năng lượng điện áp
 • Mạng năng lượng điện tạo ra qui tế bào nhỏ là mạng năng lượng điện mà: 
 • Trong mối cung cấp năng lượng điện xoay chiều phụ vương trộn năng lượng điện áp trộn UP là: Điện áp thân thích điểm đầu A và điểm cuối X của một pha
 • Ở máy thu thanh tín hiệu rời khỏi của khối tách sóng là: 
 • Vì sao nguồn điện phụ vương trộn thường được nối hình sao có thừng trung tính ? 
 • Một tải phụ vương trộn gồm phụ vương điện trỏ R = 20Ω nối hình sao đấu vào nguồn điện phụ vương pha  có Ud = 380V.
 • Khi sóng âm truyền kể từ môi trường xung quanh không gian nhập môi trường xung quanh nước thì 
 • Mạch năng lượng điện phụ vương trộn phụ vương thừng, Ud = 380V, chuyển vận là phụ vương năng lượng điện trở RP đều nhau, nối tam giác.Cường phỏng dòng sản phẩm năng lượng điện trộn có mức giá trị này sau đây:
 • Cường phỏng tiếng động nhập máy tăng âm vì thế mạch chi phí khuếch tán quyết định
 • Ở VN cung cấp năng lượng điện áp tối đa là 800KV
 • Chức năng của lưới năng lượng điện vương quốc là truyền đạt năng lượng điện năng kể từ những nhà máy sản xuất năng lượng điện, đến 
 • Lưới năng lượng điện vương quốc là 1 tập trung gồm các trạm đổi mới áp và lối thừng dẫn năng lượng điện.
 • Hệ thống năng lượng điện vương quốc gồm nguồn năng lượng điện, lưới năng lượng điện và những hộ dung nạp.
 • Mạng năng lượng điện tạo ra qui tế bào nhỏ là mạng năng lượng điện nhưng mà năng suất chi phí thụ 
 • Để nâng lên năng suất truyền đạt năng lượng điện năng kể từ điểm tạo ra năng lượng điện cho tới điểm dung nạp năng lượng điện, lúc này người tao dùng
 • Khái niệm về mạch năng lượng điện xoay chiều phụ vương trộn là :
 • Máy trừng trị năng lượng điện xoay chiều là máy năng lượng điện đổi mới đổi  năng lượng điện năng trở nên cơ năng.
 • Nguyên lý hoạt động và sinh hoạt của dòng sản phẩm trừng trị năng lượng điện xoay chiều 3 trộn dựa trên 
 • Việc nối sao hoặc nối tam giác của chuyển vận dựa vào vào 
 • Khi chuyển vận nối tam giác nếu như một thừng trộn bị đứt thì dòng sản phẩm năng lượng điện qua quýt tải 
 • Khi chuyển vận nối hình sao nếu như 1 thừng trộn bị đứt thì năng lượng điện áp bịa bên trên chuyển vận của nhì trộn còn sót lại là 
 • Chọn đáp án sai nhập tính năng những khối nhập máy tăng âm là 
 • Mức phỏng trầm bổng của tiếng động nhập máy tăng âm vì thế khối này quyết định? 
 • Máy tăng âm triển khai trách nhiệm khuếch tán năng suất âm tần đầy đủ rộng lớn nhằm trừng trị rời khỏi loa là khối 
 • Tín hiệu nhập và rời khỏi ở mạch khuếch tán năng suất ở máy tăng âm là gì
 • Để kiểm soát và điều chỉnh nằm trong tận hưởng nhập khối lựa chọn sóng của dòng sản phẩm thu thanh tao thông thường kiểm soát và điều chỉnh là 
 • Trong pha trộn biên phỏng, biên phỏng sóng mang không thay cho thay đổi, chỉ mất tần số sóng đem thay cho thay đổi theo dõi tín hiệu cần thiết tương truyền.

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA