ngành công nghiệp nào dưới đây là ngành công nghiệp trọng điểm

Câu hỏi:

12/03/2022 22,500

C. Năng lượng.

Đáp án chủ yếu xác

D. Khai thác, chế đổi mới lâm thổ sản.

Trả lời:

verified Giải vì như thế Vietjack

Đáp án: C

Các ngành công nghiệp trọng tâm của VN lúc này là công nghiệp tích điện (điện), công nghiệp chế đổi mới thực phẩm đồ ăn và công nghiệp phát hành mặt hàng chi tiêu và sử dụng.

Xem thêm: tả cái cặp lớp 3

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đâu không phải là giải pháp trực tiếp nhằm đầy đủ cơ cấu tổ chức ngành công nghiệp ở VN hiện nay nay?

Câu 2:

Phát biểu này sau đây không đúng với việc chuyển dời cơ cấu tổ chức ngành công nghiệp nước ta?

Câu 3:

Biểu hiện nay rõ ràng nhất của cơ cấu tổ chức công nghiệp theo đuổi ngành được thể hiện nay ở

Câu 4:

Ở VN, ngành công nghiệp này tại đây cần thiết ưu tiên cút trước một bước?

Câu 5:

Ngành công nghiệp trọng tâm của nước ta không phải là ngành

Câu 6:

Ngành này sau đây không được coi là ngành công nghiệp trọng tâm của nước ta?

Câu 7:

Khu vực sở hữu cường độ triệu tập công nghiệp vô loại tối đa vô toàn nước là

Xem thêm: tâm đường tròn nội tiếp

Câu 8:

Ý này sau đây không phải là phương phía đa phần nhằm nối tiếp đầy đủ cơ cấu tổ chức ngành công nghiệp ở VN hiện nay nay?

Câu 9:

Ý này bên dưới đây không phải là vẹn toàn nhân thực hiện mang lại sản lượng năng lượng điện VN tăng nhanh?

Câu 10:

Theo cơ hội phân loại hiện nay hành VN có