ngày đẹp tháng 9 âm năm 2022

Lịch âm mon 9 năm 2022

, ngày đảm bảo chất lượng mon 9 năm 2022. Xem cụ thể vô

Bạn đang xem: ngày đẹp tháng 9 âm năm 2022

tháng 9/2022

đem những ngày tốt, ngày xấu xí nào là, giờ hoàng đạo là gì..., nhằm kể từ cơ những chúng ta có thể lên plan và tổ chức việc làm cho bản thân.
Nếu bạn đã sở hữu dự tính triển khai một việc nào là cơ vào trong 1 ngày rõ ràng vô tháng 9 năm 2022, chỉ việc tìm về ngày ứng và click lựa chọn "Xem chi tiết" nhằm coi ngày hôm cơ ra sao nhé.

Thứ Năm

1

Tháng 9

Ngày xấu

 • Thứ Năm, ngày 1/9/2022 dương lịch - 6/8/2022 âm lịch. Nhằm ngày: Đinh Tỵ, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày đảm bảo chất lượng với những tuổi: Dậu, Sửu, Thân
 • Nên thực hiện những việc như: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự động, đính ước, đám hỏi, cưới gả, giải trừ, sụp đổ cái, khai trương mở bán, thỏa thuận, thanh toán, hấp thụ tài, ngỏ kho, xuất hàng
 • Giờ đảm bảo chất lượng mang lại từng việc: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-9:59), Ngọ (11:00-13:59), Mùi (13:00-15:59), Tuất (19:00-21:59), Hợi (21:00-23:59)

Thứ Sáu

2

Tháng 9

Ngày tốt

 • Thứ Sáu, ngày 2/9/2022 dương lịch - 7/8/2022 âm lịch. Nhằm ngày: Mậu Ngọ, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày đảm bảo chất lượng với những tuổi: Dần, Tuất, Mùi
 • Nên thực hiện những việc như: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự động, đính ước, đám hỏi, cưới gả, giải trừ, động thổ, sửa kho, khai trương
 • Giờ đảm bảo chất lượng mang lại từng việc:  (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), Thân (15:00-17:59), Dậu (17:00-19:59)

Thứ bảy

3

Tháng 9

Ngày tốt

 • Thứ bảy, ngày 3/9/2022 dương lịch - 8/8/2022 âm lịch. Nhằm ngày: Kỷ Mùi, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày đảm bảo chất lượng với những tuổi: Hợi, Mão, Ngọ
 • Nên thực hiện những việc như: Giao dịch, hấp thụ tài
 • Giờ đảm bảo chất lượng mang lại từng việc: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Tuất (19:00-21:59), Hợi (21:00-23:59)

Chủ Nhật

4

Tháng 9

Ngày xấu

 • Chủ Nhật, ngày 4/9/2022 dương lịch - 9/8/2022 âm lịch. Nhằm ngày: Canh Thân, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày đảm bảo chất lượng với những tuổi: Tý, Thìn, Tỵ
 • Nên thực hiện những việc như: Xuất hành, nhận người, thanh toán, hấp thụ tài
 • Giờ đảm bảo chất lượng mang lại từng việc:  (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-9:59), Tỵ (9:00-11:59), Mùi (13:00-15:59), Tuất (19:00-21:59)

Thứ Hai

5

Tháng 9

Ngày tốt

 • Thứ Hai, ngày 5/9/2022 dương lịch - 10/8/2022 âm lịch. Nhằm ngày: Tân Dậu, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày đảm bảo chất lượng với những tuổi: Tỵ, Sửu, Thìn
 • Nên thực hiện những việc như: Giải trừ, thẩm mỹ và làm đẹp, trị căn bệnh, móc khu đất, mai táng, cải táng
 • Giờ đảm bảo chất lượng mang lại từng việc:  (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), Mùi (13:00-15:59), Dậu (17:00-19:59)

Thứ Ba

6

Tháng 9

Ngày xấu

 • Thứ Ba, ngày 6/9/2022 dương lịch - 11/8/2022 âm lịch. Nhằm ngày: Nhâm Tuất, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày đảm bảo chất lượng với những tuổi: Dần, Ngọ, Mão
 • Nên thực hiện những việc như: Xuất hành, đính ước, đám hỏi, cưới gả, giải trừ, trị căn bệnh, thẩm mỹ và làm đẹp, động thổ, sụp đổ cái, sửa kho, khai trương mở bán, thỏa thuận, thanh toán, hấp thụ tài, ngỏ kho, xuất mặt hàng, san lối, mai táng, cải táng
 • Giờ đảm bảo chất lượng mang lại từng việc: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-9:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Dậu (17:00-19:59), Hợi (21:00-23:59)

Thứ Tư

7

Tháng 9

Ngày xấu

 • Thứ Tư, ngày 7/9/2022 dương lịch - 12/8/2022 âm lịch. Nhằm ngày: Quý Hợi, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày đảm bảo chất lượng với những tuổi: Mùi, Mão, Dần
 • Nên thực hiện những việc như: Cúng tế, đính ước, đám hỏi, cưới gả, giải trừ, trị căn bệnh, thẩm mỹ
 • Giờ đảm bảo chất lượng mang lại từng việc: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-9:59), Ngọ (11:00-13:59), Mùi (13:00-15:59), Tuất (19:00-21:59), Hợi (21:00-23:59)

Thứ Năm

8

Tháng 9

Ngày tốt

 • Thứ Năm, ngày 8/9/2022 dương lịch - 13/8/2022 âm lịch. Nhằm ngày: Giáp Tý, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày đảm bảo chất lượng với những tuổi: Thân, Thìn, Sửu
 • Nên thực hiện những việc như: Cúng tế, sửa tường, san đường
 • Giờ đảm bảo chất lượng mang lại từng việc:  (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), Thân (15:00-17:59), Dậu (17:00-19:59)

Thứ Sáu

9

Tháng 9

Ngày xấu

 • Thứ Sáu, ngày 9/9/2022 dương lịch - 14/8/2022 âm lịch. Nhằm ngày: Ất Sửu, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày đảm bảo chất lượng với những tuổi: Tỵ, Dậu,
 • Nên thực hiện những việc như: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự động, đính ước, đám hỏi, cưới gả, giải trừ, động thổ, sụp đổ cái, sửa kho, thỏa thuận, thanh toán, hấp thụ tài, mai táng, cải táng
 • Giờ đảm bảo chất lượng mang lại từng việc: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Tuất (19:00-21:59), Hợi (21:00-23:59)

Thứ bảy

10

Tháng 9

Ngày tốt

 • Thứ bảy, ngày 10/9/2022 dương lịch - 15/8/2022 âm lịch. Nhằm ngày: Bính Dần, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày đảm bảo chất lượng với những tuổi: Ngọ, Tuất, Hợi
 • Nên thực hiện những việc như: Thẩm mỹ, trị căn bệnh, đính ước, đám hỏi, cưới gả
 • Giờ đảm bảo chất lượng mang lại từng việc:  (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-9:59), Tỵ (9:00-11:59), Mùi (13:00-15:59), Tuất (19:00-21:59)

Chủ Nhật

11

Tháng 9

Ngày tốt

 • Chủ Nhật, ngày 11/9/2022 dương lịch - 16/8/2022 âm lịch. Nhằm ngày: Đinh Mão, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày đảm bảo chất lượng với những tuổi: Hợi, Mùi, Tuất
 • Nên thực hiện những việc như: Cúng tế, đính ước, đám hỏi, cưới gả, giải trừ, sửa kho, thỏa thuận, mai táng, cải táng
 • Giờ đảm bảo chất lượng mang lại từng việc:  (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), Mùi (13:00-15:59), Dậu (17:00-19:59)

Thứ Hai

12

Tháng 9

Ngày xấu

 • Thứ Hai, ngày 12/9/2022 dương lịch - 17/8/2022 âm lịch. Nhằm ngày: Mậu Thìn, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày đảm bảo chất lượng với những tuổi: Thân, Tý, Dậu
 • Nên thực hiện những việc như: Cúng tế, đính ước, đám hỏi, cưới gả, thanh toán, hấp thụ tài
 • Giờ đảm bảo chất lượng mang lại từng việc: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-9:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Dậu (17:00-19:59), Hợi (21:00-23:59)

Thứ Ba

13

Tháng 9

Ngày xấu

 • Thứ Ba, ngày 13/9/2022 dương lịch - 18/8/2022 âm lịch. Nhằm ngày: Kỷ Tỵ, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày đảm bảo chất lượng với những tuổi: Dậu, Sửu, Thân
 • Nên thực hiện những việc như: Cúng tế, cầu phúc, đính ước, đám hỏi, cưới gả, trị căn bệnh, thẩm mỹ và làm đẹp, động thổ, sụp đổ cái, sửa kho, khai trương mở bán, thỏa thuận, thanh toán, hấp thụ tài
 • Giờ đảm bảo chất lượng mang lại từng việc: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-9:59), Ngọ (11:00-13:59), Mùi (13:00-15:59), Tuất (19:00-21:59), Hợi (21:00-23:59)

Thứ Tư

14

Tháng 9

Ngày tốt

 • Thứ Tư, ngày 14/9/2022 dương lịch - 19/8/2022 âm lịch. Nhằm ngày: Canh Ngọ, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày đảm bảo chất lượng với những tuổi: Dần, Tuất, Mùi
 • Nên thực hiện những việc như: Cúng tế
 • Giờ đảm bảo chất lượng mang lại từng việc:  (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), Thân (15:00-17:59), Dậu (17:00-19:59)

Thứ Năm

15

Tháng 9

Ngày tốt

Xem thêm: đại học khoa học tự nhiên tphcm điểm chuẩn

 • Thứ Năm, ngày 15/9/2022 dương lịch - 20/8/2022 âm lịch. Nhằm ngày: Tân Mùi, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày đảm bảo chất lượng với những tuổi: Hợi, Mão, Ngọ
 • Nên thực hiện những việc như: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự động, xuất hành, đính ước, đám hỏi, cưới gả, giải trừ, sụp đổ cái, thỏa thuận, thanh toán, hấp thụ tài
 • Giờ đảm bảo chất lượng mang lại từng việc: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Tuất (19:00-21:59), Hợi (21:00-23:59)

Thứ Sáu

16

Tháng 9

Ngày xấu

 • Thứ Sáu, ngày 16/9/2022 dương lịch - 21/8/2022 âm lịch. Nhằm ngày: Nhâm Thân, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày đảm bảo chất lượng với những tuổi: Tý, Thìn, Tỵ
 • Nên thực hiện những việc như: Cúng tế, đính ước, đám hỏi, cưới gả, thẩm mỹ và làm đẹp, trị căn bệnh, sửa kho, thỏa thuận, thanh toán, hấp thụ tài, san lối, móc khu đất, mai táng, cải táng
 • Giờ đảm bảo chất lượng mang lại từng việc:  (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-9:59), Tỵ (9:00-11:59), Mùi (13:00-15:59), Tuất (19:00-21:59)

Thứ bảy

17

Tháng 9

Ngày tốt

 • Thứ bảy, ngày 17/9/2022 dương lịch - 22/8/2022 âm lịch. Nhằm ngày: Quý Dậu, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày đảm bảo chất lượng với những tuổi: Tỵ, Sửu, Thìn
 • Nên thực hiện những việc như: Cúng tế, san đường
 • Giờ đảm bảo chất lượng mang lại từng việc:  (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), Mùi (13:00-15:59), Dậu (17:00-19:59)

Chủ Nhật

18

Tháng 9

Ngày xấu

 • Chủ Nhật, ngày 18/9/2022 dương lịch - 23/8/2022 âm lịch. Nhằm ngày: Giáp Tuất, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày đảm bảo chất lượng với những tuổi: Dần, Ngọ, Mão
 • Nên thực hiện những việc như: Cúng tế, xuất hành, giải trừ, thẩm mỹ và làm đẹp, trị bệnh
 • Giờ đảm bảo chất lượng mang lại từng việc: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-9:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Dậu (17:00-19:59), Hợi (21:00-23:59)

Thứ Hai

19

Tháng 9

Ngày xấu

 • Thứ Hai, ngày 19/9/2022 dương lịch - 24/8/2022 âm lịch. Nhằm ngày: Ất Hợi, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày đảm bảo chất lượng với những tuổi: Mùi, Mão, Dần
 • Nên thực hiện những việc như: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự động, đính ước, đám hỏi, cưới gả, giải trừ, trị căn bệnh, động thổ, sụp đổ cái, sửa kho, khai trương mở bán, thỏa thuận, thanh toán, hấp thụ tài, ngỏ kho, xuất mặt hàng, san đường
 • Giờ đảm bảo chất lượng mang lại từng việc: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-9:59), Ngọ (11:00-13:59), Mùi (13:00-15:59), Tuất (19:00-21:59), Hợi (21:00-23:59)

Thứ Ba

20

Tháng 9

Ngày tốt

 • Thứ Ba, ngày 20/9/2022 dương lịch - 25/8/2022 âm lịch. Nhằm ngày: Bính Tý, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày đảm bảo chất lượng với những tuổi: Thân, Thìn, Sửu
 • Nên thực hiện những việc như: Cúng tế, sửa tường, san đường
 • Giờ đảm bảo chất lượng mang lại từng việc:  (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), Thân (15:00-17:59), Dậu (17:00-19:59)

Thứ Tư

21

Tháng 9

Ngày xấu

 • Thứ Tư, ngày 21/9/2022 dương lịch - 26/8/2022 âm lịch. Nhằm ngày: Đinh Sửu, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày đảm bảo chất lượng với những tuổi: Tỵ, Dậu,
 • Nên thực hiện những việc như: Họp mặt mày, đính ước, đám hỏi, cưới gả, động thổ, sụp đổ cái, sửa kho, thỏa thuận, thanh toán, hấp thụ tài
 • Giờ đảm bảo chất lượng mang lại từng việc: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Tuất (19:00-21:59), Hợi (21:00-23:59)

Thứ Năm

22

Tháng 9

Ngày tốt

 • Thứ Năm, ngày 22/9/2022 dương lịch - 27/8/2022 âm lịch. Nhằm ngày: Mậu Dần, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày đảm bảo chất lượng với những tuổi: Ngọ, Tuất, Hợi
 • Nên thực hiện những việc như: Thẩm mỹ, trị căn bệnh, đính ước, đám hỏi, cưới gả
 • Giờ đảm bảo chất lượng mang lại từng việc:  (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-9:59), Tỵ (9:00-11:59), Mùi (13:00-15:59), Tuất (19:00-21:59)

Thứ Sáu

23

Tháng 9

Ngày tốt

 • Thứ Sáu, ngày 23/9/2022 dương lịch - 28/8/2022 âm lịch. Nhằm ngày: Kỷ Mão, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày đảm bảo chất lượng với những tuổi: Hợi, Mùi, Tuất
 • Nên thực hiện những việc như: Cúng tế, đính ước, đám hỏi, cưới gả, giải trừ, sửa kho, thỏa thuận, thanh toán, hấp thụ tài
 • Giờ đảm bảo chất lượng mang lại từng việc:  (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), Mùi (13:00-15:59), Dậu (17:00-19:59)

Thứ bảy

24

Tháng 9

Ngày xấu

 • Thứ bảy, ngày 24/9/2022 dương lịch - 29/8/2022 âm lịch. Nhằm ngày: Canh Thìn, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày đảm bảo chất lượng với những tuổi: Thân, Tý, Dậu
 • Nên thực hiện những việc như: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự động, đính ước, đám hỏi, cưới gả, giải trừ, động thổ, sụp đổ cái, sửa kho, khai trương mở bán, thỏa thuận, thanh toán, hấp thụ tài, mai táng, cải táng
 • Giờ đảm bảo chất lượng mang lại từng việc: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-9:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Dậu (17:00-19:59), Hợi (21:00-23:59)

Chủ Nhật

25

Tháng 9

Ngày xấu

 • Chủ Nhật, ngày 25/9/2022 dương lịch - 30/8/2022 âm lịch. Nhằm ngày: Tân Tỵ, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày đảm bảo chất lượng với những tuổi: Dậu, Sửu, Thân
 • Nên thực hiện những việc như: Cúng tế, cầu phúc, đính ước, đám hỏi, cưới gả, trị căn bệnh, động thổ, sụp đổ cái, sửa kho, khai trương mở bán, thỏa thuận, thanh toán, hấp thụ tài
 • Giờ đảm bảo chất lượng mang lại từng việc: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-9:59), Ngọ (11:00-13:59), Mùi (13:00-15:59), Tuất (19:00-21:59), Hợi (21:00-23:59)

Thứ Hai

26

Tháng 9

Ngày xấu

 • Thứ Hai, ngày 26/9/2022 dương lịch - 1/9/2022 âm lịch. Nhằm ngày: Nhâm Ngọ, Tháng: Canh Tuất, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày đảm bảo chất lượng với những tuổi: Dần, Tuất, Mùi
 • Nên thực hiện những việc như: Cúng tế
 • Giờ đảm bảo chất lượng mang lại từng việc:  (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), Thân (15:00-17:59), Dậu (17:00-19:59)

Thứ Ba

27

Tháng 9

Ngày xấu

 • Thứ Ba, ngày 27/9/2022 dương lịch - 2/9/2022 âm lịch. Nhằm ngày: Quý Mùi, Tháng: Canh Tuất, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày đảm bảo chất lượng với những tuổi: Hợi, Mão, Ngọ
 • Nên thực hiện những việc như: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự động, đính ước, đám hỏi, cưới gả, giải trừ, sụp đổ cái, thỏa thuận, thanh toán, hấp thụ tài
 • Giờ đảm bảo chất lượng mang lại từng việc: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Tuất (19:00-21:59), Hợi (21:00-23:59)

Thứ Tư

28

Tháng 9

Ngày tốt

 • Thứ Tư, ngày 28/9/2022 dương lịch - 3/9/2022 âm lịch. Nhằm ngày: Giáp Thân, Tháng: Canh Tuất, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày đảm bảo chất lượng với những tuổi: Tý, Thìn, Tỵ
 • Nên thực hiện những việc như: Cúng tế, đính ước, đám hỏi, cưới gả, thẩm mỹ và làm đẹp, trị căn bệnh, thỏa thuận, thanh toán, hấp thụ tài, san lối, móc khu đất, mai táng, cải táng
 • Giờ đảm bảo chất lượng mang lại từng việc:  (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-9:59), Tỵ (9:00-11:59), Mùi (13:00-15:59), Tuất (19:00-21:59)

Thứ Năm

29

Tháng 9

Ngày tốt

 • Thứ Năm, ngày 29/9/2022 dương lịch - 4/9/2022 âm lịch. Nhằm ngày: Ất Dậu, Tháng: Canh Tuất, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày đảm bảo chất lượng với những tuổi: Tỵ, Sửu, Thìn
 • Nên thực hiện những việc như: Cúng tế, giải trừ
 • Giờ đảm bảo chất lượng mang lại từng việc:  (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), Mùi (13:00-15:59), Dậu (17:00-19:59)

Thứ Sáu

30

Tháng 9

Ngày xấu

Xem thêm: cách tính tốc độ tăng trưởng

 • Thứ Sáu, ngày 30/9/2022 dương lịch - 5/9/2022 âm lịch. Nhằm ngày: Bính Tuất, Tháng: Canh Tuất, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày đảm bảo chất lượng với những tuổi: Dần, Ngọ, Mão
 • Nên thực hiện những việc như: Cúng tế, xuất hành, giải trừ, thẩm mỹ và làm đẹp, trị bệnh
 • Giờ đảm bảo chất lượng mang lại từng việc: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-9:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Dậu (17:00-19:59), Hợi (21:00-23:59)