nguyên hàm của e mũ 2x

 • Đáp án B

  Căn cứ vô Atlat Địa lý nước ta trang 15, Từ 1960 - 2007, dân sinh vùng quê tăng 36,36 triệu con người, dân sinh trở thành thị tăng 18,64 triệu con người => dân sinh vùng quê tăng nhiều cấp 1,95 (36,36 /18,64 ) phen đối với dân sinh trở thành thị

  Bạn đang xem: nguyên hàm của e mũ 2x

  => đánh giá đích về tình hình dân sinh nước ta qua chuyện trong những năm là kể từ 1960 - 2007, dân sinh vùng quê tăng cấp 1,95 phen đối với số dân trở thành thị.

  Câu hỏi:

  Tìm vẹn toàn hàm của hàm số \(f\left( x \right) = {e^{2x}}.\) 

  • A. \(\int {{e^{2x}}dx} = 2{e^{2x}} + C\)
  • B. \(\int {{e^{2x}}dx = \frac{1}{2}{e^{2x}} + C}\)
  • C. \(\int {{e^{2x}}dx = {e^{2x}} + C}\)
  • D. \(\int {{e^{2x}}dx = \frac{{{e^{2x + 1}}}}{{2x + 1}}} + C\)

  Đáp án đúng: B

  Xem thêm: đất nước ngàn năm không mỏi cánh tay cung

  Xét vẹn toàn hàm  \(\int {{e^{2x}}dx} = \frac{1}{2}{e^{2x}} + C.\)

  Xem thêm: khủng hoảng kinh tế 1929 đến 1933

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC VỀ NGUYÊN HÀM VÀ TÍCH PHÂN BIẾN ĐỔI VỀ DẠNG CƠ BẢN

 • Khẳng tấp tểnh nào là sau đó là sai về vẹn toàn hàm
 • Tìm vẹn toàn hàm của hàm số f(x) = x - sin 2x
 • Tính tích phân I=0 cho tới 1 2e^xdx
 • Tìm số dương a sao mang lại (intlimits_0^a {frac{{{x^2} + 2x + 2}}{{x + 1}}} {m{d}}x = frac{{{a^2}}}{2} + a + ln 3.)
 • Tìm c biết tích phân 1 cho tới 5 (1/2x-1)dx=ln c
 • Tìm vẹn toàn hàm của hàm số f(x)=2^(2x+1)
 • Biết F(x) là vẹn toàn hàm của hàm số f(x)=sin(pi/3+x/2) và f(pi/3)=1. Tính F(0)
 • Tìm vẹn toàn hàm F(x) của hàm số f(x)=cos2x hiểu được F(pi/2)=2pi
 • Tìm vẹn toàn hàm của hàm số f(x)=e^(2x)
 • Tìm vẹn toàn hàm của hàm số (fleft( x ight) = {e^{2x}})